Utforska / Batteribyte

Oktober 2021

E-mobilitet  | 2021-10-19

Batteribyte – Två rapporter om lätta och tunga fordon i Kina

Batteribyte som dellösning för laddning ökar i betydelse. Det sker främst i Kina, men även på andra platser. omEV har skrivit då och då om den här utvecklingen. Förra året skrev Helena om Batteriutbyte – på gång i Kina. Några fler nyheter om batteribyte är: En kinesisk standard för elektriska personbilar som använder batteribytes-stationer förväntas […]

Juni 2018

E-mobilitet  | 2018-06-12

Battery swapping – A Better Place for India?

Tänk dig att du köper en bil, och tillverkaren tvingar dig att köpa inte bara själva fordonet utan krävde att du också betalar i förhand för 10 års bränslekostnad. Skulle du fortfarande köpa bilen? Så varför inte ’hyra’ batteriet? Genom åren har ett antal projekt och företag passerat revy kring batteribytesprogram – battery swapping. Mest […]