Arkiv / Samhälle

Korta kurser inom elektroteknik och evenemang

Creative commons license

Korta kurser inom elektroteknik

Idag är sista dagen att söka korta kurser inom elektroteknik.

Högskolan Väst och Uppsala universitet möter industrins kompetensbehov med kurser på avancerad nivå anpassade för yrkesverksamma ingenjörer.

De korta kurser inom elektroteknik är utvecklade tillsammans med industrin.

Kurserna är designade för att du ska kunna studera parallellt med ditt jobb. De går att läsa på distans.

Även om du inte har formell behörighet, exempelvis betyg eller examensbevis, kan du ha de kunskaper som motsvarar behörighetskraven för kursen. De tillämpar validering av arbetslivserfarenhet. Det innebär att de kan bedöma din kompetens utifrån både formella meriter och arbetslivserfarenhet.

För dig som är mitt i arbetslivet men vill bredda din kompetens finns omställningsstudiestöd att ansöka om hos CSN.

Läs mer här på Högskolan Västs hemsida och alla kurser som ni kan söka finns beskrivna här (pdf).

Kurserna som finns att söka, senast idag (16 oktober), är:

Elektriska maskiner fria från sällsynta jordartsmetaller, 5 högskolepoäng, vecka 3-vecka 12 2024, studietakt: 30%

Elektrisk design av framdrivningsbatterier, 2,5 högskolepoäng, vecka 3-vecka 12 2024, studietakt: 20%

Kraftelektronik och elektriska drivsystem, 5 högskolepoäng, vecka 3-vecka 12 2024, studietakt: 30%

Säkerhet vid arbete på och i elektriska fordon, 2 högskolepoäng, vecka 3-vecka 12 2024, studietakt: 20%

Hållbarhet – design och produktion av elfordon, 7,5 högskolepoäng, vecka 13- vecka 22 2024, Halvfart, distans

Elektriska lösningar av stödsystem i fordon, 2,5 högskolepoäng, vecka 13- vecka 22 2024, studietakt: 20%

Styrsystem för elfordon, 5 högskolepoäng, vecka 13- vecka 22 2024, studietakt: 30%

Tips på evenemang

Vi som arbetar på redaktionen har en gemensam konferens/event-kalender för vårt bevakningsområde. Den är offentlig.

Ni kan se kalendern via er browser (html).

Ni kan också använda följande iCal-adress för att komma åt omEV:s kalender från andra program. Ni kan kopiera och klistra in den i en kalender som stöder iCal-formatet.

https://calendar.google.com/calendar/ical/a56odrfb588lcb046cg28tfv7g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Några nya evenemang är

17 oktober 11:00-11:45. Electricity Grids and Secure Energy Transitions. IEA. Online. Report launch.

20 oktober. 08:30-10:00. Mattias Goldmann – ”Swedish and European climate targets and the transition of the transport sector”. Viktor Werner – “Firm-system interactions in the transition to electrified goods transportation”. Online. Swedish Electromobility Centre.

24 oktober. Report launch World Energy Outlook 2023. IEA. Online.

27 oktober. Academic dissertation – “Ghosts of the Past or Facilitators of the Future? Firm-System Interactions in the Transition to Electrified Goods Transportation”. Viktor Werner. room ACAS, A-Building, Campus Valla, Linköping och online. Om ni vill läsa avhandlingen.

8 november 10:00-11:00. Informationsmöte om kommande utlysningar 2024 inom kluster 5 (klimat, energi och mobilitet). Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

8-10 november. Materials for Tomorrow 2023. Chalmers.

9 november. Welcome to the Nordic electric power system seminar. Chalmers.

9 november. Transport Day 2023. KTH.

10 november. Doktorsavhandling. Exploring the Transition to a Low-Carbon Electricity System — Using Agent-Based Modeling. Jinxi Yang, Fysisk resursteori, Chalmers.

10 november. Doktorsavhandling. Geometry Optimization of an Interior Permanent Magnet Machine for Electric Vehicles – Life Cycle Cost Minimization for City, Rural and Highway Driving. Elisabet Jansson, Chalmers.

10 november. 10:00-13:00. Dialogmöte om kompetensförsörjning inom elektrifieringen. Energimyndigheten. Scandic Continental, Stockholm.

17 november 10:00-11:30-. Forskarnytt: Parkering och mobilitetstjänster. Energimyndigheten.

21 november. Energiutblick 2023. Energimyndigheten. Space Arena, Sergels Torg i Stockholm. Kommer bland annat ha sessioner om Energimyndighetens inspel till regeringens kommande energiforskningsproposition, Infrastruktur för vätgas, Sveriges delar i en hållbar europeisk batterivärdekedja, Ökad takt i omställningen av transportsektorn (Energimyndigheten och Trafikverket presenterar resultatet av ett handlingsprogram och åtgärder för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas).

30 november. Energisäkerhet och motståndskraft KTH Energy Dialogue 2023.

6 december 13:00-14:00. Network Webinar – Heart Aerospace. Online. Swedish Electromobility Centre.