Arkiv / Samhälle

Vad händer sista halvåret 2023

Creative commons license

Call for Abstracts datum

Transportforum (Linköping, januari). Sista dagen för abstract 25 augusti.

SAE WCX (USA, april). Sista dagen för abstract 12 september.

EVS 37th International Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS37) (Sydkorea, april). Sista dagen för abstract 31 oktober.

Battery Conference (Tyskland, april). Sista dagen för abstract 31 oktober.

Konferenser, seminarier, disputationer

22 augusti. 13:00-14:30. Elektrobränslen för en fossiloberoende transportsektor. f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel. Teams.

29-30 augusti. The intercharge network conference. Berlin.

29 augusti. Roads to the future. Swedish Electromobility Centre. Auditorium, Kista Science Tower. Konferens utan kostnad. Internationella talare som Keith Hardy, David Cebon, Matthew Lacey, Anna Teyssot, Ali Emadi, Chih Feng Lee, Simon Reinberth. Sista dagen för anmälan är 16 augusti.

30 augusti. E-mobility Day. Swedish Electromobility Centre. Auditorium, Kista Science Tower. Open to SEC partners only. Sista dagen för anmälan är 16 augusti.

30 augusti. Mobility Day. Sustainable mobility of the future. Kista.

30 augusti. TREFF: Transport Efficiency Day. How can a freight transport-efficient city support our climate goals? CLOSER. Stockholm.

31 augusti. 10-11. NORDIC BATTERY THURSDAY #4 Inflation Reduction Act one year later: what has happened in Europe? Digitalt.

1 september. 10:00-11:00. Forskarnytt: Elsparkcyklar och nudging-appar. Energimyndigheten. Webinar.

4-8 september. European Conference on Power Electronics and applications. Ålborg.

4-8 september. Graphene Week. Göteborg.

5-10 september. IAA MOBILITY 2023. München.

6-7 september. Rho Motion Live: Europe. Batteri-, e-mobility- och laddningskonferens. Göteborg.

7 september. Drive Sweden Forum. Lindholmen.

7 september. Biobaserad utblick mot omvärlden och inblickar i Bio+programmet. Stockholm.

8 september. Disputation: Experimental Characterization of Electrodes and Multi-Scale Modeling of Swelling Induced Stresses in Lithium-ion Batteries. KTH.

8 september. Disputation: The operating cycle representation of road transport missions. Chalmers.

13-15 september. Battery Japan. Makuhari Messe.

13-15 september. H2 & FC Expo. Makuhari Messe.

13-14 september. hy-fcell 2023. Stuttgart.

13 september. 09:00-10:00. Nya verktyg för en lyckad elektrifiering. Power Circle. Digitalt.

19 september. Så kan elektrifieringen av byggarbetsplatser kunna ske – lärdomar från Electric Worksite och ELECTRA. Lindholmen.

19 september. Ammoniak – lösningen på industrins elbehov i närtid? IVA. Digitalt och Stockholm.

20-21 september. Advanced Biofuels Conference 2023. Göteborg.

20 september. CES 2024 Tech Trends. Paris.

20 september. Smarta sätt att använda hållbar biomassa för nya material och bränslen. Chalmers.

22 september. Välkommen till en frågestund inom handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Digitalt.

25 september. Lic: Platinum-Based Nanocatalysts for Proton Exchange Membrane Fuel Cells. Chalmers.

25-27 september. 25th International Transport and Air Pollution and 3rd Shipping and Environment Conference. Göteborg.

25 september. 7th E-Mobility Power System Integration Symposium. Köpenhamn.

25-27 september. ESPE23 – EUROPEAN SYMPOSIUM & WORKSHOP ON POLYMER ELECTROLYTES FOR BATTERY APPLICATIONS, Tyskland.

26-27 september. AEC 2023 – AVERE e-mobility conference. Utrecht.

26 september. Technology deep dive – workshop med Vätgas Sverige och Energiforsk. Boden och digitalt.

27-28 september. eComExpo. Arlandastad.

27 september. E-mobility Summit. Arlandastad.

28 september. Battery Tech Expo. Lindholmen.

7-12 oktober. Busworld Europe. Bryssel.

8-12 oktober. 244th ECS Meeting. Göteborg.

9-12 oktober. Zero Emission Bus Conference. Bryssel.

10-13 oktober. Batteries Event 2023. Lyon

12 oktober. SLD 2023. FKG. Lindholmen.

16-20 oktober. 29th ITS World Congress. Suzhuo International Expo Center

16-17 oktober. Swedish Transport Research Conference 2023. KTH.

17-19 oktober. eMove360° Europe 2023. Munchen.

17 oktober. Horizon Europe info day – Cluster 5. Digitalt.

18 oktober. Triple F:s höstkonferens. Lindholmen.

19 oktober. Triple F’s Nordic Conference for Fossil Free Freight. Lindholmen.

24-25 oktober. Logistik & Transport. Göteborg.

26 oktober. Grönt ljus 2030. Resultatkonferens för klimatmålen. Trafikverket.

6-10 november. The 17th International Symposium on Heavy Vehicle Transport & Technology (HVTT17). Brisbane.

7-9 november. International battery production conference. Braunschweig, Tyskland

7-9 november. Tomorrow.Mobility World. Barcelona.

14-15 november. Battery Innovation Days 2023. Digitalt och Bordeaux

15-16 november. EU Hydrogen Research Days.

16 november. HUB 2023. Västerås.

16 november. DI Energi. Stockholm

20-24 november. European Hydrogen Week. Bryssel.

29-30 november. Electric Drives Production Conference 2023. Tyskland.

29-30 november. POLIS Conference. Belgien.

1-3 december. eCarExpo Göteborg.

5-6 december. Battery Tech for EV 2023. Göteborg.

5-6 december. CTI Symposium. Berlin.

5-6 december. Vätgaskonferens 2023.Stockholmsmässan, Älvsjö.

6-7 december. HYDROGEN DIALOGUE. Nürnberg.

6 december. BioDriv Tinget. Nalen Stockholm.

11-14 december Advanced automotive battery conference. San Diego.

7-11 januari. TRB 103rd Annual Meeting. USA.

17-18 januari. Transportforum. Linköping.