Arkiv / Samhälle

Evenemang och avhandlingar

Creative commons license

Vi som arbetar på redaktionen har en gemensam konferens/event-kalender för vårt bevakningsområde. Den är offentlig. Alla event finns listade nedan i nyhetsbrevet.

Nu har vi uppdaterat kalendern så att fler händelser under 2024 är med.

Ni kan se kalendern via er browser (html).

Ni kan också använda följande iCal-adress för att komma åt omEV:s kalender från andra program. Ni kan kopiera och klistra in den i en kalender som stöder iCal-formatet.

https://calendar.google.com/calendar/ical/a56odrfb588lcb046cg28tfv7g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Jag tog också med några avhandlingar som har blivit försvarade i början av 2024.

Disputationer som varit i början av 2024

Ni kan ladda hem avhandlingarna som fulltext.

Gear engagement control for transmissions in hybrid electric vehicles. Chalmers. Muddassar Piracha.

Combinatorial Semi-Bandit Methods for Navigation of Electric Vehicles. Chalmers. Niklas Åkerblom.

Evaluation and variability of power grid hosting capacity for electric vehicles: Case studies of residential areas in Sweden. Högskolan i Gävle. Maria Sandström.

Organic Materials-based Electrochemical Flow Cells for Energy Applications. Disputation. LIU. Ding, Penghui.

Modelling, parameter identification and aging-sensitive management of lithium-ion batteries in heavy-duty electric vehicles. KTH. Malin Andersson.

Exploring Reaction Pathways in Li-ion Batteries with Operando Gas Analysis. Uppsala Universitet. Robin Lundström.

Roadblocks to Implement Electric Freight Transports: Challenges for Commercial Vehicle Manufacturers and Hauliers. Lic Uppsats. LIU. Jorge Gutiérrez Chiriboga.

Tips på kurser, events, disputationer och konferenser

27 mars 09:00-10:00. Ny rapport: Vätgasens möjligheter att bidra till effektbalans. Webinarium. Energiforsk./

4 april 16:00. Nordic Battery Thursday #3: Canada in the growing battery value chain. Online

4-5 april. Nordic EV Summit. Oslo.

5 april 08:30-10:00. Säker energilagring i vätgas och batterier – kartläggning av forskningsbehov. Energiforsk. Webinarium.

5 april. Elucidating Chemical and Electrochemical Side-Reaction Mechanisms in Li-ion Batteries. Disputation Uppsala Universitet. Neeha Gogoi.

8 april. 2024 CEF Transport AFIF virtual information day. CINEA is organising a virtual information day on April 8th, 2024, to explain the priorities and application process for the 2024 CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) call for proposals.

9-10 april. NORDIC REGIONAL BATTERY VISIT THE GREEN TRANSFORMATION IN THE NORDIC ASSAR Innovation Arena/Skövde APRIL 9-10th 2024.

10-11 April. Advanced Engineering. Kista mässan.

11 april 13:00-15:00. Storregionalt nätverk för laddinfrastruktur. BioDriv Öst. Digitalt. Temat för nätverkets andra träff är kommunens roll i etableringen av publik laddinfrastruktur. Representanter från olika kommuner kommer att berätta vilken roll de tagit och varför.

15-18 april. TRA. Dublin.

16 april 12:00-16:30. e-Mobility 2024. Drivkraft Sverige. Medverkar gör Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och Robert Andrén, GD Energimyndigheten samt representanter från forskningsvärlden och fordonsindustrin. Stockholm.

16 april New Battery Regulation (EU) 2023/1542. Intertek kurs.

17 april. Automotive Strategy Seminar. FKG. Södertälje.

18 april. IVA. Den gröna samhällsomvandlingen i norr: Tillstånd vid företagsetableringar. Online och Umeå.

18 april. LiFePO4-coated carbon fiber electrodes for structural batteries. Disputation. KTH. Yasemin Duygu Yucel.

18 april 13:00-15:30. Hydrogen Valley. Online Workshop: Mapping Nordic Hydrogen Valleys. Nordic Energy Research, under the auspices of the Nordic Council of Ministers, finances a study that will map Nordic hydrogen valleys.

19 april. Discrete element modelling of the mechanical behaviour of lithium-ion battery electrode layers. Licentiatseminarier. KTH. Axel Lundkvist.

22-26 April. Hannover Messe b la Hydrogen + Fuel Cells Europe. Mässa Hannover. 

23-26 april. EVS37. Korea.

23-26 april. The Swedish Production Symposium 2024. Trollhättan.

24 april. Triple F:s Vårkonferens 2024. Stockholm.

24 april. Funktionssäkerhet för vägfordon – ISO 26262:2018. RISE. Kurs. Den internationella standarden ISO 26262:2018 används för att säkerställa att de elektriska/elektroniska (E/E)-system som används i säkerhetsrelaterad funktionalitet i vägfordon är pålitliga.

25 april. Seminarium: Träffsäker klimatpolitik – om acceptans och att kompensera de mest drabbade. Fossilfritt Sverige. “Höjda bränslepriser slår hårdare mot vissa grupper i samhället. Bör vi kompensera dem och i så fall hur? Skulle det öka folkets acceptans för den klimatpolitik som krävs för att vi inte ska riskera kraftiga böter till EU?”. Stockholm

25 april Litiumjonbatterier – funktion & säkerhet. Intertek kurs. Online.

26 april. Materials Design for Paper Electrodes. Disputation. LIU. Patrik Isacsson

13-15 maj. Business Sweden, Hydrogen Sweden, The Swedish Hydrogen Development Center is arranging an official delegation to the World Hydrogen Summit & Exhibition, the leading global platform for hydrogen business. Rotterdam.

14 maj New Battery Regulation (EU) 2023/1542. Intertek kurs.

14-15 maj. VECS. Konferens. Göteborg.

14-15 maj, samt kanske 16-17 maj också. Cell assembling on the battery cell line. Kurs. BattValue project. Uppsala.

15 maj. Stockholms stads utställning och seminarium om eldrivna parkmaskiner.

17 maj. Energy saving strategies for electric vehicles operating in cold climates. Disputation Chalmers. Anandh Ramesh Babu.

21 maj. Samarbete för konkurrenskraft: Hållbar produktion. Chalmers styrkeområde Produktion. Lindholmen.

22 maj Introduktion till batterisäkerhet och funktionssäkerhet av battery management systems. RISE. Kurs.

22-23 maj. Energimässan. Energimässan 2024 arrangeras parallellt med de etablerade eventen Stockholm Smart City, Nordic Mobility Expo samt InfraTech 2024. Kistamässan.

22-23 maj. Gasdagarna 2024. Båstad.

28 maj. Made in Sweden – så leder vi hållbar omställning av vägtransporter för global konkurrenskraft. FFI konferens. Stockholm.

28-29 maj. Battery 2030+. Årskonferens. Grenoble.

5 juni. Kurs: Vätgas för tunga transporter. RISE. Kurs.

26,28,30 augusti. Kurs Vätgas i det svenska energisystemet. Ny Teknik Education.

26-27 november. Battery Innovation Days 2024. Barcelona.

11-12 december. Vätgaskonferensen 2024. Stockholmsmässan, Älvsjö.