Mobilisera privat kapital för laddinfrastruktur och elfordon

Creative commons license

Det ska gå snabbt. Snabbt betyder investeringar mycket snart. För att investeringar ska ske behöver kapital mobiliseras.

I Storbritannien har banker, försäkringsbolag, offentliga organisationer och privata investerare funderat tillsammans om vilka finansiella verktyg som kan användas för att mobilisera mer kapital för att snabba på övergången till elfordon. Samarbetet som diskussion har förts inom heter The Green Finance Institute.

De hittade 18 lösningar som kan minska kostnaden att köpa eller leasa ett elfordon samt få ut mer laddinfrastruktur. Lösningar kommer från en analys av vilka barriärer som finns som hindrar att mer privat kapital går till elfordon och laddinfrastruktur. Rapporten heter Road to Zero: Unlocking public and private capital to decarbonise road transport [1].

Koalitionen har prioriterat områden där barriärerna är höga, det finns investeringsmöjligheter och där finansiella innovationer kan vara huvudmedlet att snabba på transitionen till nollemissionsfordon i Storbritannien. Målet är med rätt verktyg kan privata investerare hitta möjligheter att investera 150 miljarder pund i elfordonsmarknaden och laddinfrastruktur fram till 2030.

Lösningarna är ofta baserade på någon sorts partnerskap mellan privata aktörer från finanssektorn, näringslivet, lokala och statliga myndigheter.

Lösningar som presenteras i rapporten för att stödja konsumentköp och leasing av elbilar inkluderar:

 • Öka lånekapaciteten på marknaden genom att skapa värdepapper av begagnade elbilslån för att tillåta aggregering och försäljning på sekundära marknader.
 • Standardiserad batterihälsocertifiering för att ge förtroende till köpare av begagnade bilar.
 • Kombinerade fordons- och infrastrukturfinansieringsprodukter som gör det möjligt för konsumenter att förenkla inköp genom att göra en månatlig betalning för elbilskostnader, inklusive själva elbilen, laddningspunkter och energi.
 • Garantera värdet på batteriet.
 • Skapa nollräntelån för inköp av elfordon.
 • Lösningar där den anställda i mindre företag kan betala för sitt elfordon med avdrag på sin lön.
 • Subventionerad lån för socialt utsatta grupper när de köper sitt första begagnade elfordon.

Det behövs skapas en laddinfrastruktur över hela Storbritannien. För att det ska ske behövs samarbeten mellan lokala myndigheter, laddoperatörer och energibolag.

Det behövs också finansiella lösningar som minskar risken i områden där affärsnyttan är svag på kort sikt. Om det inte löses kan det leda till att laddinfrastrukturen inte byggs ut jämnt och rättvist..

De presenterar några lösningar i rapporten som till exempel:

 • Lån som baseras på nyttjandegraden. Lösningen innebär att laddoperatören först behöver betala tillbaka på lånet när utnyttjandegraden har nått en viss nivå dvs börjar bli lönsam.
 • Koppla investeringar i laddinfrastrukturen i byggnader till lånemarknaden för fastigheter. Det skulle möjliggöra lån som löper längre och med lägre ränta, samt ofta behövs inget startkapital.
 • Skapa upphandlingsverktyg där lokala myndigheter kan köpa in mycket laddinfrastruktur på en gång.
 • Inkomstgarantier med offentliga medel till laddoperatörer. De får stöd om laddpunkten inte får en förutbestämd vinst.
 • Crowdfunding av publik laddinfrastruktur, se Abundance Investment (2021) för hur det kan göras [3]. Det kan vara så små investeringar som 5 pund i modellen.
 • Skapa modeller där boende, lokala företag och grupper kan mata in vilket deras behov av laddning är. Informationen kan spridas till investerare som får bättre insyn i behov.

Aktörerna i gruppen kommer testa flera av lösningarna under 2022.

Egna kommentarer

Det behövs mycket pengar och mobilisera kapital är nödvändigt. Det är en intressant grupp av organisationer som gjort workshops för att komma fram till förslagen.

Jag undrar om det finns någon diskussionsmiljö i Sverige som diskutera finansiella lösningar i samarbete mellan det offentliga och privata finansiärer.

Det ska bli intressant att se vilka förslag som införs och hur det går?

 [1] Road to Zero Unlocking public and private capital to decarbonise road transport. Coalition for the Decarbonisation of Road Transport (CDRT). 2021. länk

[2] New electric vehicle (EV) financing and charging infrastructure funding models required to accelerate the adoption of EVs in the UK, to meet 2030 ICE phase-out. Pressrelease. 2021. länk

[3] Abundance Investment (2021) About our new Community Municipal Investments. [Online]. länk