Arkiv / Samhälle

Oljans osäkra framtid del 2: Saudiarabien vill diversifiera

Creative commons license

Oljepriset (Brent) var 80 dollar fatet i måndags [1]. Senaste gången priset var så högt var oktober 2018. Det är en rejäl ökning från nivåerna som varit mellan 30-50 USD under 2020.

80 dollar är en bra mycket bättre nivå för kungadömet Saudiarabien eftersom deras statsbudget troligtvis går ihop då. Exakt var gränsen går är osäkert, men uppskattningar tyder på 65-90 USD/fat. Ungefär 90% av deras statsbudget har med deras försäljning av olja och gas att göra [2]. Många anser att Saudiarabien har den lägsta produktionskostnaden för att pumpa olja, men de är också ett land som inte tål för låga priser för länge med deras nuvarande ekonomi och skattesystem.

Oljepriset föll i början av 2020 pga. av ett priskrig som startade mellan Saudiarabien och Ryssland. Anledningen var att OPEC vill minska produktionen när coronaepidemin kom. Ryssland vägrade. Då öppnade Saudiarabien kranarna också.

Saudiarabien är världens största exportör av olja. Ryssland är näst störst [3]. Deras val får stora konsekvenser för det globala oljepriset. De kom under sommaren 2020 överens om att stoppa prisfallet. Sedan slog konsekvenserna av coronaepidemin in och efterfrågan sjönk ännu mer globalt.

När priskriget pågick var frågan vilket land som klarar låga oljepriser under längst tid. Både Saudiarabien och Ryssland hade sparade medel för att klara låga priser ett tag. Saudiarabien har också goda möjligheter att låna pengar eftersom de har en relativt låg statsskuld, men landet är mer beroende än Ryssland av höga oljepriser för att deras statsbudget ska gå ihop. Det stora problemet är dock att Saudiarabien också behöver mycket medel för att investera att bli något annat än ett petroland [4].

Kronprinsen Mohammed bin Salman var nog mannen som tog beslutet att öppna kranarna 2020. Han är Saudiarabiens starke man. Den var också han som mars 2016 presenterade kungadömets nya strategi Vision 2030.

Vision 2030 – ett nytt Saudiarabien önskas

Kronprinsens mål med Vision 2030 är att via socioekonomiska reformer göra Saudiarabien till ett starkt land för framtida generationer. En stor del av reformerna handlar om att minska beroendet av oljeintäkterna och att diversifiera ekonomin.

Några av målen för ekonomin till 2030 är att:

  • Intäkterna från icke-oljesektorn ska bli 50% av BNP. De är 16% nu.
  • De ska bli en regional hub för logistik. De har ett program på 133 miljarder USD som ska investeras i hamnar, vägar och andra transportprojekt [6].
  • De ska öka de utländska investeringarna i landet från 3,8% till 5,7% av BNP.

Kungadömet har ett antal verktyg för att uppnå målen. De är bl.a. storägare i Saudi Aramco, samt de har en stor statlig investeringsfond som heter PIF (Public Investment Fund). Båda används för att komma närmare målen.

Saudi Aramco – stor oljeaktör, kassako och verktyg

Företaget Saudi Aramco är en stor aktör inom olja och gas. De producerar cirka 10% av olja som konsumeras globalt. De äger raffinaderier i bl.a. USA, Kina och i övriga Asien. De har aktivt under de senaste åren försökt bli större inom produktion av kemikalier.

De flesta av deras kunder ligger i Asien och de är starkt beroende av vad som händer i Kina, Japan, Sydkorea, Indien och övriga Asien.

Intäkterna finansierar mycket i kungadömet, som får royalties, skatter och utdelningar från Saudi Aramco. Trots att oljepriset var lågt och Saudi Aramco gjorde ett mindre bra 2020 så blev utdelningen 75 miljarder USD varav en stor del går till kungadömet. De samlade överföringarna från Aramco till kungadömet blev 110 miljarder USD 2020, som var en rejäl minskning från 2019 då intäkterna var 160 miljarder USD [7].

Ett mål för Saudiarabien är att 50% av deras elproduktion ska komma från förnyelsebar energi 2030. 2017 var 0,02% av deras elproduktion förnyelsebar. Saudi Aramco är ett verktyg för att nå till hälften.

Aramco tillsammans med det saudiska kraftbolaget ACWA Power och PIF har precis finansierat solcellsprojektet Sudair Solar, som är på 1,5 GW. Priset för el från solcellsprojektet under 25 år kommer vara 0,012 USD/kWh [9].

Saudi Aramco undersöker vätgas

Aramco funderar också på deras roll inom vätgas på sikt. Tillsammans med Institute of Energy Economics i Japan gjorde de den första leveransen av 40 ton ammoniak som har blivit producerad med blå vätgas (naturgas med CCS) september 2020. Färden gick från Saudiarabien till Japan.

I en poddintervju ger Yasser Mufti, Vice President Strategy & Market Analysis, Saudi Aramcos perspektiv på vätgas. Några lärdomar är att Aramco ser blå vätgas som huvudstrategi. De tror på att använda blå vätgas för att producera ammoniak som ett första steg. Samt att marknaden för att exportera vätgas är outvecklad [10,11].

Verktyget PIF – Public Investment Fund

Kronprinsen har tydligt sagt att PIF är huvudverktyget för att modernisera landet och skapa nya industrier. Målet är att PIF ska ha 1 000 miljarder USD i tillgångar 2025. De ska också locka till sig utländska investerare. Det är dock gått långsamt än så länge [12].

PIF äger 67% av Lucid Motors, som ett elbilsföretag från Kalifornien. PIF har en dialog med Lucid Motors om att de ska bygga upp en produktionsanläggning i Saudiarabien.  PIF äger också en andel av Uber.

Ett stort projekt PIF också finansierar är NEOM.

Kronjuvelen NEOM – drömstaden

NEOM är en planerad stad, som ska byggas i provinsen Tabuk i nordvästra Saudiarabien. Den är del av Vision 2030 och PIF ska vara med och finansiera. Summan 500 miljarder USD har nämnts.

Området är en del av landet där temperaturen är lägre pga. att det ligger i en bergig miljö. Vindförhållanden för vindkraft är också extra bra [14].

Målet är att talanger från hela världen ska vilja bo där, men även att turister ska vilja besöka NEOM.

NEOM är ett projekt för hur framtiden ska bil. Staden ska vara helt driven av grön energi.

Ett av de första publika projekten är att en anläggning ska byggas som ska producera 650 ton grön vätgas per dag för ammoniakproduktion. Partner i projektet är Air Products och ACWA Power. Den totala investeringen är 5 miljarder USD och anläggningen planeras vara i drift 2025 [15].

I början av 2021 presenterade kronprinsen den första del av den blivande staden. De kallar området The Line, som är en 170 km sträcka där en miljon människor ska bo. Målet är inga bilvägar, inga växthusgasutsläpp och inga bilar.  Under jorden ska en snabb tunnelbana finnas, som kunna transportera människor från ena sida av The Line till andra på 20 minuter. All godstrafik ska gå under jord. På ytan ska det finnas bostadsområden där människor ska kunna nå allt de behöver på 5 minuter.

Egna kommentarer

IEA presenterade rapporten om sin net-zero roadmap i juni. En del av slutsatserna var att inga mer projekt för oljeutvinning kan starta om världen ska nå en net-zero värld.

Saudiarabiens oljeminister svarade på rapporten med uttalandet ”I would have to express my view that I believe it is a sequel of [the] La La Land movie” [16]. Kungadömet tror att olja kommer behövas länge i en värld som vill ha mer.

Saudiarabien verkar ha en stark övertygelse att de måste diversifiera sin ekonomi. Det kommer kosta en del. PIF kommer försöka köpa mycket.

Projektet NEOM kommer vi höra mer om. Är det bara en dröm eller kommer alla dessa visioner genomföras [17]?

Den 4 oktober kommer OPEC+ ha möte. Världen kommer lyssna igen och de flesta vill höra Saudiarabien. Hur länge kommer det vara så? Kronprisen vill att det ska vara riktigt länge.

Referenser

[1] Energy crunch: How high will oil prices climb? ALJAZEERA. 27 september.  Länk

[2] Saudi Aramco: The Company and the State. Video. Länk

[3] Crude Oil Exports by Country 2020. Länk

[4] Russia vs Saudi: How much pain can they take in oil price war? Reuters. 9 mars 2020. Länk

[5] Saudi Vision 2030 Document. länk (pdf)

[6] Saudi Arabia to invest over $133 bln in transport sector, minister says. länk

[7] Why Saudi Aramco is not just another super major. FT.  länk (bakom betalvägg)

[8] Saudi Arabia aims to generate 50% of power from renewables by 2030. Länk

[9] Saudi Aramco backs $900m solar project. Upstream. 17 augusti 2021. Länk

[10] Oxford Energy Podcast – Saudi Aramco’s Perspectives on Hydrogen: Opportunities and Challenges – Oxford Institute for Energy Studies. Podcast länk

[11] THE ROLE OF HYDROGEN IN THE ENERGY TRANSITION. Baker Institute. Se sid 44 för Aramcos text. länk

[12] Saudi wealth fund in talks to lure health and technology companies. FT. 25 januari 2021. Länk

[13] HRH the Crown Prince Mohammed bin Salman Announces: NEOM – the Destination for the Future. 2017. Länk

[14] ​​8 things you need to know about Saudi Arabia’s innovative NEOM project. Länk

[15] AIR PRODUCTS, ACWA POWER AND NEOM SIGN AGREEMENT FOR $5 BILLION PRODUCTION FACILITY IN NEOM POWERED BY RENEWABLE ENERGY FOR PRODUCTION AND EXPORT OF GREEN HYDROGEN TO GLOBAL MARKETS. 2020. Länk

[16] Saudi oil minister calls IEA’s net-zero roadmap ’La La Land sequel’. Länk

[17] The Line in Saudi Arabia is an urbanist’s dream Will the planned development remain just that? The Economist. länk

[18] Muhammad bin Salman’s risky bet in Saudi Arabia. The Economist. Länk (betalvägg)