Arkiv / Samhälle

Två rapporter om livscykelanalys av (el)fordon

Creative commons license

skrivet av Magnus Karlström

Kommissionen vill nog veta hur de ska hantera livscykelanalys i lagstiftning av fordon. Konsultfirman Ricardo har tillsammans med några andra företag fått betalt två år att fundera, samla in och diskutera livscykelanalys av fordon. 

Nu är rapporten klar [1-3]. Ni kan ladda hem allt från Kommissionens hemsida. Det är möjligt att hämta hem mer än 100 MB excelark om data, modeller och resultat. Jag vet inte vad ni gjorde igår kväll, men jag lekte excel. 

Ungefär samtidigt kom en rapport (30 sidor,pdf) från forskarna Auke Hoekstra och Maarten Steinbuch [4,5]. De har på uppdrag av de gröna i parlamentet (är osäker på om de menar tyska eller EU-parlamentet) sammanfattat fel, enligt dem, som ofta görs när elbilar jämförs med förbränningsmotorbilar. De sammanfattar och kritiserar också några tyska studier som kommit fram till att dieselbilar är bättre än elbilar i miljöhänseende. 

Hoekstras rapport finns att ladda hem här (30 sidor, engelska). Rapporten är delvis baserade på den vetenskapliga artikeln “The Underestimated Potential of Battery Electric Vehicles to Reduce Emissions” [6]. 

Determining the environmental impacts of conventional and alternatively fuelled vehicles through LCA

Studien som Ricardo et al hållit i är lång och detaljrik.

Studien handlar inte bara om personbilar utan de har också undersökt bussar och lastbilar. De har studerat många biobränslen och sätt att generera elektricitet. 

De har räknat både för åren 2020 och 2050, samt för olika länder i EU. 

Samt de har inte bara inkluderat växthusgaser utan många fler miljöfrågor som t ex giftighet, försurning, hälsoeffekter och resursfrågor. 

En stor del är också insamling av litteratur som har skrivits om ämnet innan samt sammanfatta luckor och data. En viktig del är deras antaganden av utvecklingen av det tekniska systemen som t ex hur kommer mixen av battericeller vara i framtiden, hur tillverkas vätgas, vilken elmix kommer det vara och hur mycket biobränsle kommer blandas in i diesel och bensin på sikt. Det går säkert att diskutera en del, men de har förankrat antaganden med många aktörer.

En viktig del av studien har därför varit att de haft flera rundor där organisationer och experter har fått kommentera deras metodval och data. 

Många undrar givetvis vad de kommer fram kring elbilar och Ricardo et al summerar själva sin rapport med avseende på elfordon och växthusgaser

“Our assessment has shown that over their entire life-cycle in the EU, new electric vehicles are expected to have significantly lower impacts on the climate compared to conventional combustion engined vehicles” [1]. 

Ny Teknik har i en artikel grafiskt summerat resultatet [3]. De har också intervjuat Chalmersforskaren Anders Nordelöf som medverkat som expert i studien. 

Resultatet från studien är inte bara vilka miljöegenskaper olika kombinationer av drivlinor och bränslen har utan också ett utkast på lämpliga metodval och data för att göra analyser av detta slaget.

Även om Ricardo tydligt markerar att den här rapporten kan inte användas som den är för lagstiftning för livscykelanalys, så antar jag ändå att den delvis kommer användas för det. Ni kan läsa i bilaga 6 hur de resonerar.  

Comparing the lifetime green house gas emissions of electric cars with the emissions of cars using gasoline or diesel

Forskaren Auke Hoekstra är en känd elfordonsprofil. Han har ett konto på Twitter @AukeHoekstra, som har många följare och media tar ofta upp hans inlägg. 

Han brukar ofta kritisera olika rapporter som skriver om miljökonsekvenser av elbilar vs förbränningsmotorbilar. 

I en rapport sammanfattar han och Maarten Steinbuch några av sina vanligaste invändningar mot många studier [4]. 

Norska Teknisk Ukeblad har gjort en bra sammanfattning av Auke Hoekstras rapport – De seks største feilene som fremstiller elbiler som mindre klimavennlige enn de i realiteten er

Men kortfattat är de:

  • Gamla data för växthusgasutsläpp för batteriproduktion
  • Batterier håller mycket längre än vad många studier antar
  • Studierna tar inte hänsyn till att elmixen blir renare över tid 
  • Den verkliga bränsleförbrukning för förbränningsmotorbilar är ofta större än certifierade värden 
  • Utsläppen från oljeutvinning är högre än vad många studier antar
  • Ignorerar det större systemet 

Om ni vill lyssna på Auke Hoekstra om hans rapport så kommer det vara ett webinar den 15 oktober. Electric Cars Emit Even Less CO2 than Assumed So Far.  Web-länk för anmälan. 

Referenser 

[1] Ricardo delivers major European report on the lifecycle impacts of road vehicles. Ricardo. 1 sep 2020. länk 

[2] Determining the environmental impacts of conventional and alternatively fuelled vehicles through LCA. 2020. Final Report for the European Commission, DG Climate Action Contract Ref. 34027703/2018/782375/ETU/CLIMA.C.4. 2020. Ricardo, ifeu och E4tech. Länk (möjligt att ladda hem huvudrapporten som är 451 sidor men också flera 100 MB data i Excelark).   

[3] Europeisk studie: Elbilen bäst för miljön (för det mesta). Ny Teknik. 7 sep 2020. länk (Bakom betalvägg)

[4] Auke Hoekstra. Maarten Steinbuch. Comparing the lifetime green house gas emissions of electric cars with the emissions of cars using gasoline or diesel. 2020. länk 

[5] De seks største feilene som fremstiller elbiler som mindre klimavennlige enn de i realiteten er. 4 sep 2020. TU. länk

[6] The Underestimated Potential of Battery Electric Vehicles to Reduce Emissions. Joule. Volume 3, Issue 6, 19 June 2019, Pages 1412-1414. länk