Vätgas och bränsleceller – notiser med fokus på lastbilar

Creative commons license

Dagens nyhetsbrev är en sammanställning av rapporter, nyheter och artiklar om vätgas och bränsleceller.

Flera rapporter om bränsleceller från projektet Teknikbevakning bränsleceller

Projektet Teknikbevakning bränsleceller är finansierat av Energimyndigheten. Projektet genomförs inom ramen för kompetenscentret Swedish Electromobility Centre med Energiforsk som koordinator och projektledare.

Under 2019 har det kommit flera analysrapporter om bränsleceller och vätgas från projektet. De finns att ladda hem och läsa nedan.

Lastbilar med bränsleceller (Här diskuteras med utgångspunkt i konkreta tillämpningar olika förde­lar och nackdelar med bränslecellsdrift, i första hand i jämförelse med batteri­drift. Kördata från verklig användning av sopbilar och distributionslastbilar har samlats in och analyserats.)

Teknikbevakning bränsleceller 2018-2019 (Här rapporteras höjdpunkter från flera internationella konferenser inom bränslecells- och vätgasområdet.)

Fuel Cell Vehicles for Transport of Construction Materials (Här har möjligheterna att använda vätgasdrivna fordon med bränsleceller för massgodstransporter i städer och tätorter undersökts.)

Technology Review – Solid Oxide Cells 2019 (Fastoxidceller kan användas både som bränsleceller för att producera el och som elektrolysceller för att producera vätgas. En sammanfattning av status).

Projektering för el-och bränslecellsdrivna BE-dragfordon (I mellanskicktet mellan lätta och tunga lastbilar finns en liten grupp som kallas BE-dragfordon. Det är en lätt lastbil med ett tungt släp, vilket ger en fordonskombination på minst 7 ton som kan framföras med BE-körkort. Att elektrifiera den här typen av fordon medför ett flertal utmaningar som redovisas i rapporten tillsammans med principiella lösningarna på dessa utmaningar.)

Can fuel cells become a mass-produced option globally for heavy-duty trucks 2030+? (TCO (total-cost-of-ownership) analyser av bränslecellslastbilar för olika marknader och tillämpningar. Fokus är att förstå vilka faktorer som spelar roll).

IEA rapport om vätgas

International Energy Agency (IEA) har med hjälp av internationella experter gjort en sammanställning av statusen för vätgas i världen, samt gjort rekommendationer vad som bör göras. Slutrapporten finns att ladda hem

IEA (2019), ”The Future of Hydrogen”, IEA, Paris, www.iea.org/publications/reports/thefutureofhydrogen/

IEA har också gjort en websida som beskriver läget för vätgas, se The Future of Hydrogen.

Nikola får mer investeringar

Flera företag har investerat i Nikola senaste tiden. Amerikanska Nikola ska göra bränslecellslastbilar.

Bosch and Hanwha Have Invested Over $230 Million in Nikola. 5 sep. Pressrelease. länk

CNH Industrial to lead Nikola’s Series D round with $250MM USD investment. 3 sep. länk. CNH Industrial N.V. äger IVECO.

Behind New Billionaire Trevor Milton’s $3 Billion Push To Make America Run On Hydrogen. Forbes. 5 sep 2019. länk

Även andra nyheter om lastbilar och bränsleceller

Horizon Fuel Cell Technologies Signs Agreement to Supply 1,000 Fuel Cell Electric Heavy Vehicles for Cleaner Port Operations. länk

Cummins to acquire fuel-cell provider Hydrogenics, $290 million. Green Car Congress. länk

Hyundai berättar om att de ska göra flera modeller av bränslecellslastbilar, men även elektriska lastbilar. Hyundai Motor unveils trucks and buses in electric and hydrogen power. 29 augusti. länk

Nel ASA: Receives purchase order from Shell for two additional heavy duty fueling stations. länk (två vätgasstationer till tunga fordon till Kalifornien).

WEBINAR: Why Hydrogen and Fuel Cells Make Sense for Commercial Transportation. 15 augusti 2019. California Hydrogen Business Council’s (CHBC). länk (film från en workshop 1 timme)

Utvecklingen av vätgaspris

Hydrogen’s Plunging Price Boosts Role as Climate Solution. Bloomberg. 21 augusti. länk (analys gjord av BNEF, på sikt kommer vätgas ha samma kostnad som naturgas i Europa och Asien).

Olika länder har planer för vätgas och bränsleceller

The Future Fuels CRC (FFCRC) har sammanställt en rapport som jämför 19 vätgasroadmaps från länder, regioner och företag. länk

China’s ’father of EV’ urges more hydrogen infrastructure to develop fuel cell vehicles. Reuters. 2 juli. länk

China’s Hydrogen Vehicle Dream Chased With $17 Billion of Funding. Bloomberg. 27 juni 2019. länk – (BNEF har gjort en sammanställning av satsningar i Kina. En av de största är China National Heavy Duty Truck Group som planerar att satsa 7,6 miljarder USD på att tillverka bränslecellsfordon i Shandong).

Korea to add 1,200 hydrogen charging stations by 2040. 10 sep 2019. länk (Sydkorea har 29 vätgasstationer idag samt 3000 bränslecellsbilar)

Sverige ställer sig bakom vätgasdeklaration. Regeringen. 25 juli. (Bakgrund: Österrike föreslog under ett informellt ministermöte hösten 2018 en icke-bindande deklaration som innebär att EU:s medlemsstater ska forska kring, och utveckla, vätgas som energikälla och fordonsbränsle.) länk

Personbilar

BMW visar bränslecellsbilen BMW i Hydrogen NEXT. Vätgas Sverige. länk (2022 kommer bilen i mindre serie, 2025 serieproduktion).

Tåg

STUDY ON THE USE OF FUEL CELLS AND HYDROGEN IN THE RAILWAY ENVIRONMENT. RolandBerger. 2019. länk (studie om marknadspotentialen för vätgaståg i Europa).

Svenska aktörer förespråkar att göra om inlandsbanan till vätgasdrift. Gör Inlandsbanan fossilfri – utan kontaktledning. 4 sep 2019.