Arkiv / Samhälle

Världens viktigaste elfordonsstyrmedel?

Creative commons license

Kina har ett nytt styrmedel för personbilar med eldrivlina [1-15]. 
Alla som vill producera eller importera personbilar till Kina måste först sälja ett antal “New Energy Vehicles”, som är batterielbilar, laddhybrider eller bränslecellsbilar.
Biltillverkarna ska uppnå ett visst antal “New Energy Vehicle” krediter för ett år. Jag tolkar som att det är möjligt att sälja krediter mellan biltillverkare.
2019 är krediterna de ska uppnå 10% av deras personbilsförsäljning i Kina. 2020 ska de uppnå 12% [1-5].
Hur många krediter de får beror på vilken sorts elfordon de säljer och vilken prestanda det fordonet har [8].  Bloomberg New Energy Finance tolkar att det totalt kanske säljs 4-5 miljoner laddbara personbilar i Kina 2020 [1]. 2016 blev ca 360 000 sålda. 
Ett mål med det nya styrmedlet är att minska kostnaderna för statsbudgeten genom att minska subventioner och flytta över kostnaderna till bilindustrin [9]. 
Kina är redan världens största marknad för laddbara personbilar
2016 blev 40% av alla laddbara personbilar sålda i Kina [15].
2017 fortsätter försäljningen att öka. I augusti var nyregistreringen 55 000. Det var en marknadsandel på ca 1,8% i Kina [15].
Det är huvudsakligen mindre och relativt billiga batteribilar som säljs i Kina. Det är också att marknaden är dominerad av kinesiska märken. De har 94% av marknaden [15]. 
Bilföretagen är positiva till att de ska nå målen
Kreditstyrmedlet har varit under debatt ett tag. Bilföretagen har innan varit tveksamma till om de skulle nå målen. Kina har lyssnat lite och ej infört några krav för 2018. 
BMW:s ansvarige förklarade problemen:
“”Electromobility is taking place at present (in a price segment of) up to roughly 20,000 euros here in China when you strip out the subsidies and the local brands are in some cases very strong,” Kastner said.
”The big premium manufacturers are not participating in this at all. We are not a player in that segment but it’s developing slowly,” he said. [10]”. 
De flesta uttalande från bilföretagen nu är positiva och de tror de ska kunna klara de nya målen [1,2]. 
Hur många krediter per bil
Antal krediter är olika per sorts bil med eldrivlina [8].
Laddhybrider, som minst har en elräckvidd på 50 km, får 2 krediter.
Bränslecellsbilar får 0,16 multiplicerat med maxeffekt för bränslecellen.
Batterielbilar får 0,012 multiplicerat med elräckvidd (km) pĺus 0,8 krediter.
Både bränslecellsbilar och batterielbilar får max fem krediter.
Det innebär att:
En batterielbil med 100 km elräckvidd får 2 krediter
En batterielbil med 300 km elräckvidd får 4,4 krediter
En batterielbil med 500 km elräckvidd får 5 krediter
Samt en bränslecellsbil med mer än 31 kW får 5 krediter.
Styrmedlet sträcker sig bara till 2020, men Kina har också ett mål för 2025
Kina har enbart satt upp % mål fram till 2020 för kreditsystemet.
Men Kina har innan pratat om att de bör nå ca 20% försäljning av New Energy Vehicles till 2025.
Egna kommentarer
Är det världens viktigaste styrmedel för elfordon [1]?
Kanske. 12% låter imponerande, men det är mindre i riktig marknadsandel. 
Kina har redan en marknadsandel på 1,8%. Den stora skillnaden blir nog att de utländska bilföretagen måste börja sälja laddbara personbilar i de större segmenten i Kina.
En fråga är också vad blir priset på krediter. Hur många bilföretag kommer hellre köpa krediter än tillverka laddbara bilar?
Kina kommer minska subventionerna till inköp. Bilföretagen måste antagligen upprätthålla prisnivån med subventioner för att behålla samt öka försäljningen av laddbara personbilar.
Referenser 
[1] China Gives Automakers More Time in World’s Biggest EV Plan. Bloomberg. 28 sep 2017. länk
[2] China sets 2019 deadline for automakers to meet green-car sales targets. Reuters. 28 sep. 
länk

[3] China delays electric car quota until 2019. Phys.org. 28 sep 2017. länk
[4] The World’s Biggest EV Program Was Just Adopted. Here’s Why. NRDC. 28 sep 2017. länk
[5] Here’s How to Speed Up the Electric-Car Revolution. Technology Review. 12 okt 2016. länk
[6] AN INTEGRATED PERSPECTIVE ON THE FUTURE OF MOBILITY. 2016. McKinsey % Bloomberg New Energy Finance. 
länk

[6] Styrmedlet förklarat på kinesiska (Chinese version of system). länk
[7] Översättning av lagstiftningen (Google Translate Chinese to english) länk
[8] Calculating Method of New Energy Passenger Car Model. (Google translate översättning av hur krediterna räknas) länk
[9] China sets target for electric car quota, but delays rollout. USA Today. 29 sep. länk
[10] China EV quotas will be tough for premium brands, BMW exec says. Automotive News. 9 juni 2017. länk
[11] Can China Support Its (Eventual) Ban on Gas Cars? City Lab. länk
[12] BEIJING’S GRAND PLAN FOR ELECTRIC CARS: LOOKS GOOD, BUT UNDER THE BONNET …. SCMP. 28 aug 2017. länk
[13] China Electric Car Sales Score Record Month (China Electric Car Sales Report). 30 sep 2017. länk
[14] China Pushes Electric Vehicles and Makes Producing Fossil Fuel Vehicles Tougher. Futurism. 30 sep 2017. 
länk

[15] Global EV Outlook 2017. IEA. länk