Arkiv / Samhälle

Nevs och Dongfeng samt mer om CO2 målen

Creative commons license

Dongfeng och Nevs har ett nytt samarbete. Kinesiska Dongfeng Motor Corporation (DFM) är ett stort bolag. De tillverkade 2014 ca 3,8 miljoner fordon och har ca 176 000 anställda.
DFM äger t ex 14% av PSA Peugeot Citroën. DFM äger också 70 % av T engineering, ett Trollhättan- baserat verkstadsföretag och en avknoppning från Saab Automobile Powertrain. Mer om nyheten längre ner.
Men först mer om g CO2/km målen i EU.

De fyra länderna som vill att kommissionen sätter utmanande 2025 mål för personbilar

Förra veckan skrev vi i OMEV om starten på processen att sätta post 2020 mål för g CO2/km för personbilar i EU.
Fyra länder skrev in till kommissionen innan startkonferensen och bad kommissionen att sätta utmanande mål för 2025. De fyra länderna var Finland, Nederländerna, Irland och Sverige.
Reuters har skrivit om brevet från de fyra länderna[1].
Tack Peter Smeds (Trafikverket) för tipset.
[1] Four EU nations urge European Commission to set ”challenging” 2025 car emissions goal. Reuters. 18 juni 2015. länk

Nevs och Dongfeng Motor är överens om ett långsiktigt strategiskt samarbete

”National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs) och Dongfeng Motor Corporation (Dongfeng) har idag den 17 augusti 2015 tecknat ett strategiskt samarbetsavtal i syfte att nå gemensamma globala industriella synergier.
Sedan i juli i år har Nevs arbetat med Dongfeng kring teknisk utveckling av komplettbils-projekt för att dels öka Dongfengs tekniska förmåga och dels förbättra Nevs egen kapacitet för fordonsutveckling. Nu har båda företagen kommit överens om att utöka samarbetet till att också omfatta affärsområden som inköp och distribution globalt.
Dongfeng har flera strategiska partnerskap med internationella fordonstillverkare som AB Volvo, och äger 14 procent av aktierna i PSA. Dongfeng Motor, som har joint venture i Kina med Peugeot, Citroën, Renault, Nissan, Infiniti, Honda och Kia, är ett av världens största bilföretag med en årlig produktion på över 3,83 miljoner fordon under 2014 och 1,83 miljoner under första halvåret 2015. Ett långsiktigt och strategiskt samarbete med Dongfeng har stor betydelse för utvecklingen av Nevs affärsplan.
Enligt avtalet kommer Dongfeng att stödja Nevs när det gäller uppbyggnaden av produktion samt forskning och utveckling av elfordon i Tianjin, samt bidra till Nevs uppbyggnad av sina distributionskanaler i Kina med stöd av Dongfengs återförsäljarnät.
Nevs kommer att stödja Dongfeng i utvecklingen av deras närvaro på viktiga marknader i Europa och Nordamerika, samt att få Dongfengs egna varumärken att möta gällande krav och regleringar.
– Dongfeng är en av de ledande fordonskoncernerna i världen. Genom vårt samarbete med dem kommer Nevs att nå industriella synergier, kunna dela utvecklingskostnader, öka leverantörsbasen och öka den totala konkurrenskraften för våra egna framtida produkter. Det här samarbetet är ett viktigt steg för Nevs att bli en framträdande tillverkare av elfordon, säger Mattias Bergman, VD, Nevs.”
[2] Nevs och Dongfeng Motor är överens om ett långsiktigt strategiskt samarbete. Pressrelease 17 augusti. länk
[3] Dongfeng to jointly develop green cars with Saab owner: Xinhua. Reuters. länk
[4] Dongfeng vill ha Saab-teknik. Ny Teknik. länk
[5] Nevs satsar på kinesisk ”plan B”. SVD. länk
[6] 100 nya biljobb till Trollhättan. SVT. länk
[7] Ny kinesisk partner för Nevs. SVT. länk