Utforska / Umeå

Oktober 2015

Fordon  | 2015-10-12

Umeå vann EU-pris för elbussar och förstudierapport om elbussar i Stockholm

Ni får några aktuella svenska nyheter om elbussar idag – Umeå stad har vunnit ett EU-pris för sitt arbete med elbussar. – Electricity Stockholm har tagit hjälp av WSP för att studera hur alla innerstadsbussar i Stockholm kan bytas till elbussar. Förstudierapporten blev presenterad på ett seminarium förra veckan.

Februari 2014

Fordon  | 2014-02-14

Umeå 8 elbussar, Nottingham 11 samt Kuala Lumpur 15

Umeå kommunföretag ska köpa åtta elbussar från Hybricon Bus Systems AB. De åtta bussarna ska ersätta sju dieselfordon. Den extra kostnaden är beräknad till 2,5 miljoner per år. ”Ambitionen är att lösa merkostnaderna för Umeå Kommunföretag utan att belasta kommunens driftsbudget.” Två laddstationer ska också byggas samt den befintliga laddstationen vid Umeå Airport ska uppdateras.