Utforska / RolandBerger

Maj 2016

Fordon  Samhälle  Teknik  | 2016-05-03

Roland Berger om framtiden för CO2 policy vägtransporter i EU 2030

Ett antal bilföretag och oljeföretag har låtit konsultfirman Roland Berger göra en studie om att hitta kostnadseffektiva sätt att minska växthusgasutsläppen från vägtransportsystemet i EU fram till 2030. Slutsatserna är värda att lyssna på. Kanske inte för att de är sanna utan för vilka som säger det. Dagens nyhetsbrev är en beskrivning, samt lite analys […]

September 2015

Samhälle  Fordon  | 2015-09-16

Roland Bergers analys av den globala laddbilsmarknaden

Varje kvartal kommer rapporten E-Mobility Index ut från det tyska konsultföretagetRoland Berger och institutet Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen (fka). De försöker följa trender inom laddbilar i världen och försöker få artiklar i massmedia genom att ranka olika länder mot varandra. Rimligheten i deras ranking system går att diskutera, så i referatet av deras rapport hoppar jag över betygen. […]