Utforska / Proterra

Oktober 2015

Fordon  | 2015-10-07

Proterra, Ebusco och Linkker samt inbjudan till workshop om elfordonspolicies

Idag får ni en sammanställning av de tre elbusstillverkarna Proterra (USA), Ebusco (Nederländerna) och Linkker (Finland). Hybricon är också ett exempel på en elbusstillverkare, men i denna temavecka fokuserar vi på busstillverkare utanför Sverige. Ni får också en inbjudan till en workshop om policies för att stödja utvecklingen av elfordon.