Utforska / Ev

April 2014

Teknik  | 2014-04-03

Rapporter om e-fordon och trafikskadehändelser

Räddningskedjan är ett FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) projekt. Huvudsyftet är med projektet är att utforska vilka parametrar hos e-fordon i trafikskadehändelse som kan innebära nya frågeställningar för räddningspersonal och vika befintliga rutiner som även fortsättningsvis är gällande.

Januari 2014

Fordon  | 2014-01-10

8 trådlöst laddade bussar i Milton Keynes UK

Åtta batterielbussar ska rulla från och med slutet av januari i Milton Keynes i England. Bussarna laddas konduktivt över natten, men under dagen laddas de trådlöst varje gång vid slutet och början av deras tur [ref]Wirelessly charged electric buses set for Milton Keynes. BBC. 9 jan 2014. Länk[/ref] [ref]World’s most demanding electric bus route launched […]