Arkiv / Fordon

8 trådlöst laddade bussar i Milton Keynes UK

Creative commons license

Åtta batterielbussar ska rulla från och med slutet av januari i Milton Keynes i England. Bussarna laddas konduktivt över natten, men under dagen laddas de trådlöst varje gång vid slutet och början av deras tur [ref]Wirelessly charged electric buses set for Milton Keynes. BBC. 9 jan 2014. Länk[/ref] [ref]World’s most demanding electric bus route launched – in Milton Keynes. Arup Pressrelease 9 jan 2014. Länk[/ref] [ref]Minister of State for Transport launches world’s most demanding electric bus route. Arriva Pressreleas 9 jan 2014. länk[/ref].
Ett tv-reportage av BBC finns att se om bussarna här.
Turen är 25 km och de åtta bussarna kommer totalt ha ca 800 000 passagerare per år. Bussarna ska gå 17 timmar per dag och varje buss ska rulla 90 000 km per år. Här finns en video på fyra minuter som beskriver försöket. Det finns också en översiktsbild som beskriver miljönyttan med försöket här.
Den induktiva laddningen sker med hjälp av plattor som är nedgrävda i marken. När bussarna står över plattorna så sänker förarna ner mottagarplattan så att avståndet endast är 4 cm. Varje gång laddar bussen ca 10 minuter.
Bussarna är byggda av Wrightbus. Arriva har hand om bussturen[ref]Minister of State for Transport launches world’s most demanding electric bus route. Arriva Pressreleas 9 jan 2014. länk[/ref]. Bussarna är del av ett femårigt projekt. Projektet leds av den europeiska delen av japanska Mitsui och det britiska ingenjörsföretaget Arup. De har ett joint-venture gemensamt som heter MBK Arup Sustainable Projects Limited som leder projektet.  Från Arup medverkar b la andra Cambridge professorn John Miles. Projektet är b la finansierat av Milton Keynes Borough Council och the Department for Transport.
John Bint från staden ansåg om försöket är lyckat kommer de se till att alla busslinjer i Milton Keynes använder systemet[ref]Wirelessly charged electric buses set for Milton Keynes. BBC. 9 jan 2014. Länk[/ref].
Liknande system finns i Turin och Genoa i Italien, Utrecht i Nederländerna och i Mannheim i Tyskland.
Det finns också ett system i Gumi i Sydkorea.
Om ni vill läsa mer om induktiv laddning så läs rapporten ”Report draft from project Phase 1 Slide-in Electric Road System  Inductive project report” (pdf).
Rapporten är skriven gemensamt av Viktoria Swedish ICT, KTH, Lunds Universitet, Bombardier, Vattenfall, Trafikverket och Svenska Elvägar. Projektet är finansierat av Energimyndigheten och FFI.
Syftet med rapporten är att ”utvärdera tekniken för att  induktivt överföra energi från vägen till fordonet baserat på kostnad, energieffektivitet och rimlighet. Rapporten innefattar såväl en bakgrund med affärsmodeller samt vilken teknik som  skulle krävas på fordonen, i vägen samt omkringliggande infrastruktur för en storskalig utbyggnad. Rapporten avslutas med en kostnadsuppskattning för en full utbyggnad av en väg  mellan Stockholm och Göteborg samt en bedömning av hur implementationen bör genomföras.”
Det finns också en teknisk rapport från Chalmers[ref]Wireless Charging – some key elements. Eva Palmberg, Sonja Lundmark, Mikael Alatalo, Torbjörn Thiringer and Robert Karlsson. Technical report – Department of Energy and Environment, Division of Electric Power Engineering, Chalmers University of Technology; nr 2013:1. Länk[/ref].
Konsultfirman Strategy Analytics har skrivit en läsvärd text om WiTricity här. WiTricity är ett företag som arbetar med trådlös överföring. De har lyckats få till samarbeten med Toyota, Audi och Mitsubishi.
Ha en trevlig helg.