Arkiv / Teknik

Rapporter om e-fordon och trafikskadehändelser

Creative commons license

Räddningskedjan är ett FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) projekt.
Huvudsyftet är med projektet är att utforska vilka parametrar hos e-fordon i trafikskadehändelse som kan innebära nya frågeställningar för räddningspersonal och vika befintliga rutiner som även fortsättningsvis är gällande.
Tre nya rapporter från Räddningskedjan är:
Elbilsbränder efter mekanisk påverkan i form av kollision. SP Rapport 2013:43. länk
Vattenbegjutning av 400 volts traktionsbatteri i färskvatten och saltvatten. SP Rapport 2014:09. Hoffmann, Lars. länk
e-fordons Potentiella Riskfaktorer vid Trafikskadehändelse. SP Rapport 2013:58. Hoffmann, Lars, Sturk, David. länk  (ca 88 sidor, med genomgång av rapporterade e-fordon händelser, analys baserad på e-fordons teknik/kemi, hälsofaror, riskanalys och händelseträd, lagkrav och standarder)