Arkiv / Fordon

Lägre inköpspris prioriteras av fordonstillverkarna

Creative commons license

En viktig milstolpe inom elektromobilitet är när batterielektriska bilar har ett likvärdigt inköpspris som för motsvarande förbränningsmotorbilar. Ett nyckelord är ”motsvarande”. Lågt pris räcker ofta inte. Faktorer som design, status, säkerhet och (för batterielektriska bilar) tillfredställande räckvidd är även de viktiga i konsumenternas köpbeslut.

Ett illustrativt exempel är Tata Nano, bilen som skulle konvertera Indiens befolkning till bilister [1, 2]. Tata Nano var prissatt långt under närmaste konkurrent men blev aldrig någon större kommersiell framgång. Anledningarna är flera men en bidragande orsak var paradoxalt nog dess låga pris som uppfattades signalera låg status hos konsumenterna [1, 2].

Det finns såklart exempel där produkter har lyckats kombinera låg prissättning och högt upplevt värde och därmed nått stora kommersiella framgångar. Ford Model T, VW Beetle och Toyota Corolla är några klassiska exempel.

Dagens nyhetsbrev handlar om den ökande priskonkurrensen för batterielektriska bilar, där paritet i inköpspris med förbränningsmotorbilar är ett specifikt mål. Mycket står på spel och många fordonstillverkare har eller kommer att lansera produkter i lägre prisklasser inom en snar framtid. Ämnet är även aktuellt då BYD nyligen utropade att en ny era har inletts där el är billigare än olja, mer om detta senare.

Sänkta kostnader är högt prioriterat

I den elektriska eran har det hittills saknats massmarknadsprodukter med kombinationen lågt pris och högt upplevt värde (räckvidd osv). Det finns visserligen ett antal batterielektriska bilar med låga inköpspris men där kompromisser har gjorts i form av begränsande räckvidd och andra attribut. Att få genomslag har gjorts i massmarknadssegmenten kan ses i att världens mest sålda batterielektriska bil till dags datum är Tesla Model Y [3], som inköpsprismässigt befinner sig i premiumklassen.

En analys gjord av miljöorganisationen Transport & Environment (T&E) gör gällande att den europeiska fordonsindustrin hittills har fokuserat på att utveckla batterielektriska bilar i premium eller de större bilsegmenten [4]. Segment med högre kortsiktiga vinster [4]. T&E menar att stagnerade CO2 utsläppsregler i EU fram tills år 2025 lett till en prioritering av högmarginalprodukter, på bekostnad av utvecklingen av lågprismodeller [4].

Faktum är att inköpspriset på den genomsnittliga batterielektriska bilen i Europa ökade med 18 000 Euro mellan åren 2015 och 2023 [4]. I USA har de genomsnittliga priserna ökat med över 20 000 USD mellan åren 2018 och 2023 [5]. Vilket kan kontrasteras med Kina där det genomsnittliga inköpspriset har minskat med mer än 50 procent sedan år 2013 [4]. I Europa är inköpsprisskillnaderna mellan batterielektriska bilar och förbränningsmotorbilar fortfarande betydande. Störst är skillnaden i småbilsklassen (A segmentet) där batterielektriska bilar i genomsnitt är 46 procent dyrare. Minst är skillnaderna för mellanstora SUV:ar (SUV-C segmentet) där de batterielektriska alternativen endast är 13 procent dyrare [6].

I Kina finns ett stort utbud av batterielektriska bilar under 20 000 Euro

Skillnader mellan Kina och Europa märks även i modellutbudet. I Kina finns det över 75 batterielektriska modeller med ett inköpspris under 20 000 Euro, i Europa finns det endast en [4]. T&E menar att det europeiska fordonstillverkarnas fokus på premiumbilar har lämnat en lucka för billigare batterielektriska bilar som kan fyllas av kinesiska tillverkare [4].

Artiklar från Reuters [7, 8] och Bloomberg [5] gör samma konstaterande. Kinesiskt fokus på kostnad och massmarknaden tvingar fram ett svar från västerländska fordonstillverkare. Det finns även en allmän farhåga hos fordonstillverkarna att ett ansträngt ekonomiskt klimat (höga räntor och lägre köpkraft) kan påverka efterfrågan på bilar med höga inköpspriser [7]. Incitamenten att erbjuda batterielektriska bilar med lägre inköpspriser har därför blivit större.

Sjunkande komponentkostnader möjliggör lägre prissättning

Batteriet är den enskilt dyraste komponenten i en batterielektrisk bil. Sänkta batterikostnader är därmed en viktig möjliggörare för att batterielektriska bilar ska nå inköpsprisparitet med förbränningsmotorbilar. Under förra året sjönk priserna dramatiskt på flera viktiga batterimetaller, vilket även pressade priserna på Li-jonbatterier. Det globala genomsnittspriset (pack) var 139 USD per kWh år 2023 (ner 14 procent från 2022) [9]. Lägst priser finns i Kina där priset har nått 126 USD per kWh [9]. Förutom batteriet finns det möjligheter att sänka produktionskostnaderna. Konsultföretaget Gartner spår att batterielektriska bilar kommer att vara billigare att producera jämfört med förbränningsmotorbilar till år 2027 [10]. Liknande slutsatser drogs av Bloomberg och år 2021. Prognoser för effektiviserade produktionstekniker och lägre batteripriser troddes leda till att batterielektriska bilar kan säljas till lägre inköpspris i alla bilsegment i Europa år 2027 [11]. I Kina verkar detta dock redan ha skett.

BYD säger sig ha inlett en era där el är billigare än olja

En uppmärksammad nyhet är lanseringen av BYD Qin Plus EV. En sedanmodell med priser från cirka 15 200 USD i Kina [12]. Qin Plus EV är dock inte den billigaste modellen från BYD. Småbilen BYD Seagull säljs för under 10 000 USD [13]. BYD Qin Plus EV har fått stor uppmärksamhet. Detta är för att den kombinerar ett lågt pris (enligt BYD lägre än konkurrerande förbränningsmotorbilar) med en i övrigt praktisk paketering och relativt lång räckvidd på 420 km enligt den kinesiska körcykeln (CLTC) [12]. BYD menar att Qin Plus EV är starten på en ny era där ”el är billigare än olja” [13]. Qin Plus erbjuds även som laddhybrid, med en elektrisk räckvidd på 120 km (NEDC) och priser från 11 000 USD [12]. En känd fordonsanalytiker spår att BYD Qin Plus EV har potential att bli el-motsvarigheten till Toyota Corolla [14].

BYD är inte den enda kinesiska fordonstillverkare som satsar på priser under förbränningsmotorbilar. Ett exempel är fordonstillverkaren Xpeng som är mest känd för tekniskt avancerade premiummodeller. Men nu uppges utveckla en modell med ett inköpspris på cirka 15 000 USD [15].

Flera billigare modeller kommer från västerländska fordonstillverkare

De västerländska fordonstillverkarna står inte stilla. I en artikel från Reuters nämns initiativ och framtida modeller från bland annat Renault, Stellantis, VW, Ford, GM och Tesla [7]. Ofta nämns ett målpris på cirka 25 000 USD/Euro. Det ökande fokuset på minskade kostnader har även spridit sig till underleverantörer och startupbolag. Teknologier och produkter med potential att sänka kostnader är högt efterfrågade från fordonstillverkarna [7].

Egen kommentar

Förutsättningarna för att nå inköpsprisparitet mellan batterielektriska- och förbränningsmotorbilar är bättre än någonsin. Produktionskostnaderna och batterikostnaderna sjunker och hård priskonkurrensen i Kina skapar svallvågor även utanför landets gränser, dessutom finns det tecken på att lägre priser är en förutsättning för fortsatt försäljningstillväxt.

BYD:s prispressade modeller kan mycket väl vara starten på ett trendbrott där batterielektriska bilar både är och upplevs som den billigaste typen av bil. Hade köpare i större utsträckning utgått från totalkostnad hade inte inköpsprisparitet varit en lika betydelsefull milstolpe. Paritet i totalkostnad kan i regel nås trots ett högre inköpspris på de marknader där prisskillnaden mellan el och fossila bränslen är betydande och där skatterna är högre för förbränningsmotorbilar.

Referenser

[1] Autoweek. 2018. länk

[2] Harvard Business Review. 2011. länk

[3] CleanTechnica. 2024. länk

[4] Transport & Environment. 2024. länk

[5] Bloomberg. 2024. länk

[6] Rho motion. Presentation av Shan Tomouk på Giga Europe i Stockholm den 12 mars.

[7] Reuters. 2023. länk

[8] Reuters. 2024. länk

[9] Automotive News. 2024. länk

[10] Gartner. 2024. länk

[11] Transport & Environment/Bloomberg NEF. 2021. länk

[12] Electrek. 2024. länk

[13] Electrek. 2024. länk

[14] LinkedIn. James Carter. 2024. länk

[15] NyTeknik. 2024. länk