Arkiv / Samhälle

Serie om kontraktstillverkning – Befintliga aktörer, Foxconn och startups

Creative commons license

Den tidigare stabila uppdelningen av värdekedjan mellan fordonstillverkare och underleverantörer blir alltmer flytande. Etablerade och nya aktörer konkurrerar för fördelar under elektrifieringens nya förutsättningar. Ett exempel är trenden kring vertikal integration där fordonstillverkare tar allt större delar av värdekedjan, där Tesla är det mest framstående moderna exempel, vilket vi skrev om år 2020 [1].

Vertikal integration är dock inte det enda alternativet. Under senare tid har det släppts flera nyheter som pekar mot en större roll för kontraktstillverkning i elektrifieringens tidevarv. Exempelvis har startupbolaget Fisker valt att kontraktera Magna-Steyr och Foxconn för tillverkningen av sina modeller [2].

Kontraktstillverkning är att en utomstående aktör genomför tillverkning av kompletta fordon. Omfattning kan vara olika, till exempel inkluderas ibland design, utveckling, fabriksanpassningar och inköp av råmaterial. I andra fall är det endast slutmonteringen som sker hos kontraktstillverkaren.

I en serie nyhetsbrev kommer vi att undersöka om kontraktstillverkning är en trend för laddbara fordon, med fokus på personbilar. I det första nyhetsbrevet i serien tittar vi närmare på de aktörer och händelser som har aktualiserat kontraktstillverkning på senare tid. Serien fortsätter med en genomgång av potentiella orsaker och strategiska avväganden för kontraktstillverkning av laddbara fordon.

Marknaden för kontraktstillverkning spås växa snabbt. Banken Goldman Sachs prognos är en femfaldig ökning mellan år 2021 och år 2030, då marknadsandel spås nå tio procent av alla tillverkade personbilar [3]. Det finna även en tilltro till kontraktstillverkning inom fordonsindustrin. I en enkätundersökning gjord av KPMG år 2022 svarade över åtta av tio beslutsfattare inom fordonsindustrin att kontraktstillverkning kan vara en framgångsrik strategi [4].

Är inget nytt

Kontraktstillverkning likt vertikal integration (exempelvis Ford under tidigt 1900-tal [1]) är inget nytt fenomen inom fordonsindustrin. Under tidiga 1900-talet var det vanligt att kontraktera ut stora delar av fordonstillverkningen. Exempelvis fanns det ett stort antal företag specialiserade på karosstillverkning [5]. En uppdelning som sedermera försvann för biltillverkning men levde kvar i busstillverkning, möjligen på grund av mer specialiserade kundkrav [6]. I Europa har kontraktstillverkning använts av etablerade biltillverkare för tillverkning av nischprodukter (exempelvis cabrioleter och sportbilar) [5, 6], typiskt tillverkat i små serier med goda vinstmarginaler [7]. Ett annat användningsfall för kontraktstillverkning har varit modeller i slutet av sin livscykel. Internationellt var kontraktstillverkning ett sätt för japanska tillverkare att kunna etablera sig på nya marknader med betydande handelsbarriärer för importerade fordon, som Australien och Nya Zeeland [8].

Finska Valmet och Kanadensiska/Österrikiska Magna-Stehyr är två framstående aktörer för kontraktstillverkning i Europa. En intressant parates är att finska Valmet Automotive från början var ett samriskbolag mellan Saab-Scania och finska staten och att större delen av produktionsvolymen under 1970 – 1980-talet bestod av kontraktstillverkning av Saabbilar [9].

Valmet och Magna-Steyr ställer om till kontraktstillverkning av laddbara bilar

Finska Valmet var en tidig producent av laddbara bilar. Redan 2009 producerade företaget den norska batterielektriska bilen Th!nk City och några år senare även laddhybriden Fisker Karma [10]. År 2017 inleddes produktion av batterisystem och moduler i en tidigare Nokia fabrik i Finland [11], en affärsenhet som har växt snabbt. Redan år 2021 passerades en miljon sålda batteripack (reds. anm., vilket även inkluderar mindre enheter till exempelvis 48V system) [12]. Valmets marknadskommunikation tyder på att de vill nyttja sin kunnande och erfarenhet inom batterier och laddbara bilar för att knyta till sig nya kunder inom kontraktstillverkning [11]. År 2021 vann företaget ett kontrakt med holländska startupbolaget Lightyear för att produktion av modellen Lightyear 0 EV [13]. Endast ett fåtal enheter hann tillverkas i Finland innan Lightyear drabbades av ekonomiska svårigheter i början av år 2023 och produktionen stoppades [14].

En annan viktig kontraktstillverkare i Europa är Magna-Steyr. För mer information om moderbolaget Magna International se omEV:s företagsanalys från mars 2023 [15]. Magna-Steyr likt Valmet har inlett anpassning av sina tillverkningsprocesser för att möjliggöra kontraktstillverkning av laddbara bilar. Företaget har exempelvis ett nära utvecklings och tillverkningssamarbete med Fisker, vars modell Ocean nu tillverkas i Magna-Steyrs fabrik i Österrike [16]. Vidare har det rapporterats att Magna-Steyr planerar att investera i en kontraktstillverkningsanläggning i USA [17]. En stark drivkraft är den förväntat ökade efterfrågan av lokalttillverkade laddbara fordon i USA för att uppfylla kraven för IRA [17].

Det kan även nämnas att nederländska VDL bedriver kontraktstillverkning med BMW som största kund [18].

Foxconn vill bli världens största (kontrakts)tillverkare av fordon

Det går inte att skriva om kontraktstillverkning utan att nämna taiwanesiska Foxconn som har stora planer för kontraktstillverkning av fordon. Foxconn har en världsledande ställning som kontraktatstillverkare av elektronik (med Apple som största kund). Mindre känt är att företaget även har verksamhet och fabriker inriktade på bilelektronik. Vilket kan fungera som en språngbräda till produktion av kompletta fordon [19].

Målsättningen är ambitiös. Målsättning är att Foxconn ska utgöra fem procent av världsproduktionen av batterielektriska bilar till år 2025 [20]. Det långsiktiga målet är att tillverka nästan 50 procent av alla världens batterielektriska bilar [21]. Förutom traditionell kontraktstillverkning av andras fordonsdesigner (t ex Fisker) satsar Foxconn även på utveckling av sina egna fordonsplattformar. Hittills har fem fordonstyper lanserats [22]. Dessa fordon är så kallade ”white label” vilket betyder att andra företag kan modifiera design, kaross osv för att skapa en egen varumärkesidentitet. Foxconn har planerade eller har redan fabriker i Nordamerika, Asien och Mellanöstern [22]. Bland annat finns planer på att bygga en bilfabrik i Saudiarabien för tillverkning av det inhemska märket Ceer [22].

Fisker, Nio, Xpeng och Volta Trucks har använt kontraktstillverkning

Än så länge verkar den största efterfrågan på kontraktstillverkning komma från relativt nystartade fordonsbolag som exemplet Fisker ovan. Vidare har flera kinesiska startupbolag valt att inleda nära utvecklings- och tillverkningssamarbeten med etablerade fordonstillverkare. Ett exempel är Nio som har kontrakterat ut tillverkningen av sina modeller till JAC Motors [23]. Nio har ansvarat för utveckling, kvalitetshantering och försörjningskedjan, JAC Motors har skött monteringen av fordonen och driften av fabrikerna [23]. Samarbetet förstärktes år 2021 med grundandet av ett samriskbolag (Jianglai) som tillsammans ska investera i och utveckla ett antal större produktionsanläggningar [24]. Nio valde att ingå samriskbolag med en etablerade tillverkare. Xpeng och ett antal andra kinesiska startupbolag har i stället valt att initialt kontraktera ut sin tillverkning, i Xpeng:s fall till Haima Automobile [25]. För att sedan genom uppköp kunna starta sina egna fabriker, Xpeng köpte år 2020 etablerade fordonstillverkaren Guangdong Foday Automobile [25]. Ytterligare ett exempel är Volta Trucks (med huvudkontor i Stockholm) som har kontrakterat ut sin tillverkning till nystartade kontraktstillverkaren Steyr Automotive i Österrike [26].

Egen kommentar

Det pågår febril tankeverksamhet inom fordonsbranschen för att utreda det mest konkurrenskraftiga sättet att tillverka laddbara fordon. Det finns en flora av strategier hos fordonstillverkarna. Vissa följer Teslas vertikala integration, andra nyttjar befintliga och nya partnerskap med underleverantörer men behåller tillverkningen internt, andra överlåter tillverkning till kontraktstillverkare. Den hittills starkaste kundgruppen för kontraktstillverkning av laddbara fordon är startupbolag, med mycket aktivitet i Kina. Men aktören att hålla ögonen på är Foxconn som kommer in i fordonsindustrin med både resurser, kunnande och nya tankesätt. I nästa nyhetsbrev i serien undersöker vi drivkrafterna och de strategiska avvägningarna för kontraktstillverkning.

Referenser

[1] OmEV. 2020. länk

[2] Automotive News. 2022. länk

[3] Crast. 2022. länk

[4] KPMG. 2022. länk

[5] Edison Manufacturing. YouTube. 2023. länk

[6] Intervju med Hans Folkesson. 2023

[7] Intervju med Leif Pehrsson. IDCAB. 2023

[8] Just Auto. 2021. länk

[9] Dagens Industri. 2022. länk

[10] Inside EV. 2019. länk

[11] Valmet. 2023. länk

[12] Batteries News. 2022. länk

[13] Inside EVs. 2021. länk

[14] Electrek. 2023. länk

[15] OmEV. 2023. länk

[16] Green Car Reports. 2022. länk

[17] CarExpert. 2022. länk

[18] VDL. 2023. länk

[19] European Trade Union Institute. 2023. länk

[20] Reuters. 2022. länk

[21] CleanTechnica. 2023. länk

[22] Su$tainable Mobility. 2023. länk

[23] Inside EVs. 2021. länk

[24] CNEV Post. 2022. länk

[25] KrASIA. 2023. länk

[26] Automotive News Europe. 2021. länk