Arkiv / Samhälle

Tips på evenemang

Creative commons license

10 Mars 8:30-9:30 Vill du bidra till att elektrifiera Göteborgs transporter? Göteborgs Stad har antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om fossilfria transporter till 2030 och gett Business Region Göteborg (BRG) i uppdrag att samordna omställningen till ett elektrifierat transportsystem. Det uppmärksammade initiativet Gothenburg Green City Zone är ett av flera samarbeten som ska hjälpa till att möjliggöra detta. Därför bjuder vi nu in näringslivets aktörer och intresseorganisationer till ett inledande informationsmöte om Elektrifieringsuppdraget och Gothenburg Green City Zone. länk

11 Mars 15:30-16:30 Webbinarium om ny rapport: Metaller – ändlig resurs med oändlig potential. Naturskyddsföreningen lanserar en ny rapport om återvinning. Hur bra är vi egentligen på att återbruka och återvinna metaller? Vilka är alternativen till gruvbrytning, med dess påverkan på människor och miljö? Vilka metaller är de mest ”kritiska” för klimatomställningen? länk

17 Mars 11:30-13:00 Webbinarium: Vätgas – Med teknik och juridik i tankarna. Vätgas Sverige och AFRY. Tillsammans med AFRY går vi igenom de tekniska och juridiska utmaningar som finns i vätgasbranschen idag. Hur ska vi navigera i djungeln kring tillståndsprocesser? Hur ska vi producera vätgas i framtiden? länk

18 Mars 08:00-09:00 Mistra Carbon Exit Week: Möjligheter och utmaningar för personbilstrafiken att klara nollutsläpp. ​Detta webbinarium belyser hur trenderna inom elektrifiering,självkörande bilar och delningstjänster kan påverka den svenska personbilstrafikens möjligheter att minska sina växthusgasutsläpp till nära noll innan 2045. På vilket sätt kan de underlätta och försvåra uppfyllelsen av utsläppsmålen? Vad har vi för styrmedel att tillgå för att nå målen? Chalmers, samt representanter från näringslivet och myndigheter. länk

18 Mars DenCity Slutkonferens. CLOSER. Bl a om Elektrifierade urbana tunga lastbilstransporter – för en tystare och renare stad. länk

24 Mars 10:00-11:30 Gör ni er redo för framtidens laddinfrastruktur? EasyPark bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium om den digitala marknadsplatsen för elbilsladdning. länk

24 Mars Advanced Engineering 2021: Tillverkningsindustrins mötesplats för produktutveckling & sourcing. Åbymässan. länk

24 Mars SamspEL Arena: Elkvalitet Power Circle. Hur påverkas elkvaliteten av den pågående omställningen av elsystemet? Vilka utmaningar uppstår och hur arbetar akademi och näringsliv för att lösa dessa? Det här är några av de frågeställningar som kommer diskuteras i nästa SamspEL Arena den 24 mars, en del av en seminarieserie som Power Circle arrangerar på uppdrag av Energimyndigheten länk

25 Mars 10:00-11:30 Webbinarium: Tysk-svensk samverkan för en fossilfri transportsektor. Tysk-Svenska Handelskammaren bjuder in till ett webbinarium som syftar till att följa upp det tysk-svenska innovationspartnerskapet och det påbörjade samarbetet kring elvägar, att samla nyckelpersoner både från den tyska och den svenska sidan och därigenom gemensamt skapa en tysk-svensk kraftsamling. länk

25 Mars 09:00-11:30 Webbinarium om vätgas i Jönköpings län Den 25 mars arrangerar projekt FASTR ett webbinarium om vätgas i Jönköpings län. Webbinariet vänder sig till beslutsfattare inom näringsliv och det offentliga samt politiker som vill samverka kring framtiden för vätgas i Jönköpings län. länk

25 Mars 13:30-15:00 Elektrifieringspakten: så elektrifierar vi transporterna i Stockholm till 2030. Stockholms stad i samverkan med Eltransport Stockholm 2030. Online. Finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) och Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) samt elsamordnare Ted Ell, Stockholms stad, medverkar med representanter för Eltransport Stockholm 2030, Johan Lindehag, vd, Ellevio, David Källsäter, vd, Scania Sverige och Sten Forsberg, chef, Volkswagen Personbilar Sverige. länk

15 April Automotive Strategy Seminar. FKG och Bil Sweden. Mobiliteten, transport av personer och paket är djupt rotad i mänsklighetens DNA sedan hästryggen och hjulet, men som i dag genomgår stora förändringar. Kravet på förändring mot ett hållbart samhälle leder till ett arbete som involverar alla från samhälle till produkt koordinerat. På FKG:s och BIL Swedens gemensamma strategiseminarium kommer vi med hjälp av representanter från vår industri och analysföretag belysa industrins och samhällets konsekvenser. länk