Mirai 2021 – Spännande utveckling av bränslecellsbilar

Creative commons license

skrivet av Hans Pohl

Vätgas har i Sverige och Europa seglat upp som en viktig energibärare för många ändamål. I detta nyhetsbrev jämförs den nya och gamla versionen av Toyotas bränslecellsbil Mirai. Jämförelsen leder till slutsatsen att det framstår som olämpligt att avfärda personbilar med bränsleceller som ett möjligt utvecklingsspår för hållbara vägtransporter.

Jämförelse Toyota Mirai 2014 och 2021

Under senare tid har allt fler detaljer om den nya versionen av Toyotas bränslecellsbil Mirai kommit ut. Den började säljas i Japan i december 2020 och leveranser i Europa väntas börja i mars 2021 [1]. Medan totalt cirka 11 000 exemplar av den gamla versionen har tillverkats uppger Toyota att den nya versionen ska tillverkas i upp till 30 000 bilar per år [2,3].

Den nya Mirai har fått många lovord för sin design, se LÄNK för flera bilder. I tabellen nedan jämförs den nya och gamla modellen av Mirai.

Siffrorna indikerar en kraftig utveckling av nyckelkomponenten, dvs. bränslecellsstacken. Tyvärr saknas än så länge detaljer om vilka förändringar som Toyota har gjort. Att döma av tillgänglig information har cellerna blivit tunnare och fått större area. Fortsatt gäller att titanplattor används mellan cellerna. På en del ställen anges högre effekttätheter för det nya bränslecellssystemet men jag tror att siffrorna i tabellen utgör en rättvis jämförelse mellan gammal och ny generation.

Batterierna har ändrats till litium-jon. Funktionen är som tidigare att hjälpa till när bränslecellssystemet körs igång, att jämna ut effektlasten vid körning samt lagra energi vid inbromsning. Batterierna är i bakre ryggstödet. Elmaskinen är också långt bak och bilen är nu bakhjulsdriven.

Precis som tidigare har Toyota en DC/DC-omvandlare mellan bränslecellerna och elmaskinen. Den höjer spänningen till 600 V. Kiselkarbid används i omvandlaren. Bränslecellssystemet var i förra Mirai under framsätena. Nu har det flyttat fram under motorhuven. Tre vätgastankar, en längsgående och två på tvären, får därmed plats utan att inkräkta mycket på innerutrymmena.

Kvalitetsmässigt säger de som har provat bilen att den är mer lik Lexus än Toyota. Bilen bygger också på en plattform som används av Lexus. Köpare av bilen får generösa garantier och tre års fri vätgas, i alla fall i USA. Dessutom erbjuds det rejäla offentliga subventioner på flera av de marknader som bilen kommer att säljas på.

Egna kommentarer: bränsleceller och vätgas även i personbilar?

Laddbara fordon har prioriterats i Sverige framför bränslecellsfordon. Även i övriga Europa har trenden varit negativ för bränslecellsfordon under flera år. Under de senaste åren har dock utvecklingen delvis vänt, nu betonas vätgas och bränsleceller som ett seriöst alternativ för framdrift av tunga fordon. Avseende personbilar gäller dock synen att laddbara bilar ger den räckvidd och komfort som användarna behöver så varför krångla med vätgas och bränsleceller?

Introduktionen av vätgasdrivna bränslecellsfordon bromsas av minst tre hinder:

  • De är beroende av tankstationer för vätgas och sådana finns knappt
  • Fordonstekniken med bränslecellssystem och vätgastankar kostar mycket
  • Vätgas är dyrare att köra med än hemmaladdad elektricitet.

Nu finns det indikationer på att dessa hinder håller på att försvinna. Om planerna i EU följs torde tankstationer för vätgas byggas ut i snabb takt. Om Toyotas nya Mirai håller vad den lovar verkar även kostnadsaspekten vara på god väg mot en lösning. Fortfarande talar emellertid mycket för att vätgas blir dyrare att köra med än el, även om vätgas blir en energibärare med omfattande användning inom olika områden. Drivmedelskostnadens betydelse för privatbilar ska dock inte överdrivas, den utgör normalt sett bara en liten del av totalkostnaden.

Jag tror inte att man ska underskatta trögheten hos oss konsumenter. Om det finns ett hållbart alternativ som erbjuder exakt det bilanvändaren är van vid i termer av räckvidd, komfort, när och var man tankar med mera, så är det slagkraftigt.

Min slutsats av denna granskning av nya Mirai är att det finns all anledning att hålla dörren öppen för personbilar med bränsleceller.

Källor

Tack till Kanehira Maruo för hjälp med data

[1] DER NEUE TOYOTA MIRAI: WASSERSTOFF IN SEINER SCHÖNSTEN FORM. länk

[2] Autocar 30 november 2020, Toyota Mirai 2021 UK review, länk

[3] Toyotas neste hydrogenbil klar: Kommer med 650 km rekkevidde tidlig i 2021 länk

[4] LONG-DISTANCE DRIVING WITH A HYDROGEN FUEL CELL CAR länk

[5] Toyota Mirai 2021, Full specs. länk

[6] länk

[7] länk

[8] Outline of the Mirai, länk

[9] Toyota den 9 december 2020, Mirai Press Information. länk

[10] Technology Assessment of a Fuel Cell Vehicle: 2017 Toyota Mirai, Report # ANL/ESD-18/12, Henning Lohse-Busch et al., June 2018, länk

[11] länk

[12] The Car Connection Toyota Mirai Overview länk

[13] Teknikens Värld den 4 december 2020, Nya Toyota Mirai för ”lågt pris” länk