Arkiv / Samhälle

Halvårsuppdatering (H2 2020): Tesla

Creative commons license

I omEV: s återkommande halvårsuppdateringar är det åter dags för Tesla. Uppdateringen för första halvåret 2020 som skrevs i juli finns att läsa här. Som vanligt när det kommer till Tesla råder det ingen brist på nyheter, speciellt om Elon Musks personliga eskapader inkluderas (vilket dock inte kommer med i denna uppdatering). Jag har valt ut tre huvudnyheter kring Tesla som jag anser är av extra betydelse. Dessa är: befäst ställning som världens mest värdefulla fordonsföretag, fokus på innovation i produktionsteknik och leveransrekord av bilar. Dessa tre nyheter är alla positiva från ett Teslaperspektiv, det finns dock även en del negativa nyheter som kan vara värda att nämna, t ex en återkallning av 158 000 bilar [1].

Världens mest värdefulla fordonsföretag… nu värderat ännu högre

När förra halvårsuppdateringen skrevs om Tesla i början av juli 2020 hade de precis passerat Toyota i marknadsvärde [2]. Sedan dess har Teslas uppgång på börsen fortsatt – total uppgång under 2020 är 695 % [3] och uppgången under 2021 är hittills ca 17 % [4]. Börsvärdet är nu (18 jan 2021) ca 800 miljarder USD, vilket gör Tesla till det 7:e mest värdefulla bolaget i världen [5]. I relation till andra fordonsbolag är Tesla högre värderat än de nio näst mest värdefulla bolagen tillsammans. En topp tio-lista som förövrigt numera inkluderar tre kinesiska fordonsbolag (Nio, BYD och Great Wall Motors) [6].

Tesla har nyttjat den höga värderingen för att resa kapital från aktiemarknaden. I två emitteringar under andra halvåret (sep och dec) har totalt 10 miljarder USD i kapital injicerats i bolaget [7]. I slutet av 2020 hade Tesla närmare 20 miljarder USD i likvida medel. Pengar som tros komma till användning dels för att stärka balansräkningen samt i verksamheten när Tesla planerar att fördubbla sina årliga investeringar (bland annat i fabriker i Texas och Berlin). Investeringsbudgeten tros ligga mellan 4,5 till 6 miljarder USD de närmsta två åren [7].

Åsikterna rörande substansen i Teslas börsvärde är som vanligt delade. I en analys från Wall Street Journal [8] framförs en förklaringsmodell till Teslas stora börsvärde. Tesen att Tesla kommer att ta stora marknadsandelar (inom fordon och elproduktion) i framtiden bygger på att dessa andelar tas från de traditionella fordonsföretagen och elbolagen (där Tesla konkurrerar genom solelproduktion och lagring). I så fall bör dessa bolags börskurser sjunka samtidigt som Teslas börsvärde ökar. Detta har inte skett, istället har börsvärdet stigit för fordonsbolagen och legat stabilt för elbolagen under 2020. Förklaringen kring varför detta kan ske bygger på att det finns två olika typer av investerare [8]:

  • Kategori ett (småsparare och tillväxtinvesterare): Småsparare har investerat kapital i aktier på uppgång generellt och Tesla är dessutom ett attraktivt varumärke vilket ger ökad attraktionskraft. Traditionella bedömningskriterier som P/E-tal verkar spela mindre roll. Likväl verkar tillväxtinvesterare (red., anm. Hedgefonder osv) som har investerat i Tesla vara mer intresserade av potential och tillväxt än kortsiktigt kassaflöde.
  • Kategori två (traditionella investerare): Dessa investerare har haft svårt att motivera köp i Tesla baserat på traditionella kriterier (P/E-tal, prognoser på medellång sikt osv). I deras modeller finns det även potential i den traditionella fordonsindustrin med fortsatta vinster på förbränningsmotorer på sikt.

I normalfallet finns det möjlighet till arbitrage mellan dessa två läger – blanka ett företag och investera på längre sikt i en konkurrent. Allt eftersom tenderar då aktiekurserna att återgå till en värdering i linje med traditionella värderingskriterier. Så har inte fallet varit med Tesla, där blankare konsekvent har förlorat på sina positioner, vilket har drivet på fortsatt kursökning istället för att ha en dämpande effekt [8].

”The machine that builds the machine”

Tesla har gjort sig kända som innovatörer, främst genom innovativa produkter. Signaler har dock funnits under några år på att Tesla lägger allt mer energi och resurser på innovation inom produktionsteknik. För att använda Elon Musks egna ord så läggs stort fokus på ”the machine that builds the machine”, dvs hur fabriker ska designas och drivas för att producera bättre och billigare produkter. Detta faktum blev tydligt under Battery Day presentationen den 22 september. Det fanns en förväntan på en eller flera sensationella batterinyheter, istället pratade Tesla om diverse förbättringar i produktionsprocessen som på sikt kan ge konkurrensfördelar i massproduktionen av batterier. OmEV skrev om Battery Day i höstas [9].

Under senare tid har fler innovationer kring produktionsprocesser hos Tesla uppdagats. En av de mest intressanta är att den största gjutmaskinen (pressgjutning) i sitt slag nu är i drift, den används i tillverkningen av den bakre delen av chassits undersida för Model Y [10]. Tesla har på några år gått från 70 delar för motsvarande struktur i Model 3 till endast en helgjuten del i Model Y [11]. Fördelarna uppges vara lägre tillverkningskostnader och starkare strukturella egenskaper [11]. Nyligen offentliggjorda patentansökningar ger ledtrådar till att Tesla planerar pressgjutning i allt större skala – där hela bilens kaross gjuts i ett stycke [12].

Närmare 500 000 levererade bilar under 2020

Teslas målsättning för 2020 var satt till 500 000 levererade bilar, ett mål som nästan uppfylldes med 499 550 bilar levererade till kunder [13]. Detta är en ökning med ca 36 % från 2019. Teslas storsäljare är Model 3/Y vilka står för ca 89 % av leveranserna under 2020 [14], tyvärr delger inte Tesla statistik för varje model 3 och Y separat. Antal tillverkade bilar under 2020 var 509 737 [14].

Statistik för regionala leveranser är ännu ej släppt av Tesla. Fristående analyser pekar på att USA är största marknaden med ca 204 000 leveranser, följt av Kina med ca 148 000 leveranser och Europa tros landa på ca 99 000 leveranser [15]. Angående Europa har det skrivits en del kring att Tesla tappar marknadsandelar till europeiska tillverkare [16]. Både Renault/Nissan/Mitsubishi alliansen och VW sålde fler elbilar än Tesla i Europa under 2020 [16]. Förändringen exemplifieras av att Q3 2020 hade Tesla 13,5 % marknadsandel (BEV) i Europa jämfört med 33,8 % under Q3 2019 [17].

Egen kommentar

Teslas börsvärde är enormt, ca 50 % mer än Sveriges BNP. Förutom att börsuppgången har gjort Elon Musk till världens rikaste person ger det också Tesla stora ekonomiska muskler relativt sina konkurrenter. Tesla kan nu åtnjuta en välfylld kassa, stark efterfrågan på sina produkter, möjlighet att locka talanger (populäraste arbetsgivaren bland ingenjörsstudenter i USA [18]) och fortsatt utrullning av tekniska innovationer. Det ser onekligen positivt ut för Tesla. En hög ambitionsnivå och fortsatt riskvilja kommer dock säkerligen kräva både pengar och kompetens framöver. Ett område som är fortsatt intressant att följa är hur Teslas försäljning kommer att påverkas av allt hårdare konkurrens på flera viktiga marknader. Bland annat från VW-gruppen i Europa, GM och Ford i USA och från Nio et al i Kina.

Referenser

[1] BBC. Jan 2020. länk

[2] omEV. Juli 2020. länk

[3] The Motley Fool. Dec 2020. länk

[4] Avanza. 18 jan 2021. länk

[5] Companies Market Cap. 18 jan 2021. länk

[6] Companies Market Cap – Automakers. 18 jan 2021. länk

[7] Bloomberg Green. Dec 2020. länk

[8] Wall Street Journal. Jan 2021. länk

[9] omEV. Okt 2020. länk

[10] InsideEVs. Jan 2021. länk

[11] Ny Teknik. Aug 2020. länk

[12] Tesla Oracle. Jan 2021. länk

[13] The Guardian. Jan 2021. länk

[14] Tesla. Jan 2021. länk

[15] CleanTechnica. Jan 2021. länk

[16] InsideEVs. Jan 2021. länk

[17] InsideEVs. Nov 2020. länk

[18] Universum Global. Juli 2020. länk