Arkiv / Teknik

Tesla Battery Day, Aristoteles och lockropen till de begåvade

Creative commons license

Tesla Battery Day var den 22 september.

Analytiker har analyserat, twitter har tweetat, youtube har kommenterat, forskare har bedömt rimligheten och börsen har funderat. Vi på omEV försökte sammanfatta. 2,8 miljoner har tittat på Youtube-filmen från evenemanget.

Elon Musk var besviken på medias beskrivning av dagen. De förstår inte masstillverkning, som är det svåra enligt Musk [1]. Det är inte bara utmanade att förbättra masstillverkning utan det är också nödvändigt.

För att förstå logiken bakom vad som Tesla vill göra, får vi gå tillbaka till Aristoteles. Han är en av grundarna av logik som formell vetenskap. Han hittade b la på begreppet ”den grundläggande principen” (eng. First Principle) [2].

Musk och andra ledare i Silicon Valley har använt begreppet för ha det som ledstjärna för hur de arbetar [3]. Enligt dem är tänkandet speciellt viktigt när du ska göra något radikalt annorlunda för att uppnå något nytt. Det går inte bara att kopiera andra om du vill göra något radikalt nytt. Du måste hitta de mest grundläggande principerna kring problemet och arbeta med dem. Om ni lyssnar på Battery Day kan ni hör dem säga First Principle lite då och då.

I relation till vad Tesla säger att de vill göra finns det grundläggande principer/frågor som måste lösas.

Tesla vill

Alla 74 presentationsbilder från Tesla Battery Day finns här. På sidan 5 står vad Tesla vill göra.

“To achieve the transition to sustainable energy,
we must produce more affordable EVs and Energy Storage,
while building factories faster and with far less investment”

Jag tar mig friheten att skriva om deras huvudmål i andra ord.

Tesla vill att världen ska bygga många fler och billiga batterier snabbt. Annars så kommer varken transporter eller energisystemet bli hållbart tillräckligt fort.

För att lyckas med huvudmålet måste det bli billigare att bygga fabrikerna som bygger batterier bättre och billigare.

Grundläggande principer (utmaningar)

Det går för långsamt att bygga upp cellproduktion och de flesta fattar inte vilken skala som behövs
Enligt Tesla måste världen tillverka motsvarande 20 000 GWh batterier per år till fordon och stationär lagring. Den storleken måste vi komma till snabbt. Världen producerade ca 120 GWh 2019. Produktion behöver alltså öka nästan 200 gånger. Det går för långsamt att bygga upp produktion och de flesta företag har för låga ambitioner.

Tesla behöver därför tillverka celler själva. De vill göra 3 000 GWh/år. Samt de tror de kan göra tillverkningen bättre. En viktig del är att minska investeringskostnaden per fabrik. Det räcker inte att göra billiga celler. Själva fabriken måste också vara billig. Tesla måste bli bäst på tillverkning annars så kommer de förlora sin tätposition inom e-mobility.

Tillgång på produktionskapacitet av batterikvalitet av litium, kobolt och nickel är ett problem
Tesla förstår att om skalan är 20 000 GWh/år så är det en stor utmaning att få tag i material och komponenter.

De måste själva arbeta med gruvor, utvinning och produktion av katoder och anoder. Samt de måste själva ha återvinning för att få tag i råvaror. Annars kommer det här också gå för långsamt.

Men de måste också välja olika cellkemier för olika tillämpningar. För billigare personbilar så går de helt ifrån kobolt och troligtvis nickel, som del i cellkemin. Deras utveckling av bättre pack, annan formfaktor, kisel i anoden och annat kommer göra att järn-baserade katoder räcker för att få fram tillräckligt bra elbilar på sikt.

Batterier måste bli billigare om massvolymen ska komma
Enligt Musk så har Teslas battericeller slutat att sjunka i kostnad. De har i princip nått en kostnadsplatå, se bild 10 i deras presentationsmaterial.

Cellerna måste sjunka mer i priset. Det är extra viktigt för att kunna göra personbilar som kostar cirka 25 000 USD. Det krävs för att den stora volymen ska komma.

För att batterikostnaderna ska bli ännu lägre måste Tesla arbeta kontinuerligt på flera plan: effektivare anläggningar, nya former, ny design, nya material och nya sätt att kombinera batteri och bil är alla viktiga.

Alla förbättringar kan tillsammans skapa riktigt billiga batterier.

Kan Tesla?

De flesta analytiker och forskare har tänkt högt om vad Tesla kan lyckas med [4-7].

Många är överens om att de olika lösningar som Tesla arbetar med är olika svåra att uppnå. Intercalation Station @IntercalationSt har gjort en bra grafisk presentation om vad som sas på Tesla Battery Day. De har också sammanställt bra vad som “enkelt” att göra och vad som är riktigt svårt.

Enligt @IntercalationSt sammanställning av debatten är många analytiker överens om att det som kommer vara riktigt svårt för Tesla att göra och som antagligen tar längre tid är:

  • Dry coated electrodes
  • Kiselanoder
  • TWh-skala i produktion
  • Utvinna litium från lera.

Några analytiker anser också att Tesla lämnade för lite info om deras kiselanoder och utvinning av litium från lera för att det ska vara möjligt att göra en bedömning av rimligheten [4].

Om ni vill läsa en bra fördjupande artikel med många intervjuer om de tekniska aspekter kring Tesla planer så läs gärna [7].

Egna kommentarer

Många hade nog hoppats att Tesla skulle presentera ett helt nytt batterikoncept med helt nya kemier. Men det är bara folk som inte förstår som hoppas på sådant. Det är ofta det enkla som är det svåra och som gör störst vinst i slutändan…

Musk och Tesla jobbar på och drar ut konsekvenserna av sin vision.

Musk sa efter Tesla Battery Day att han inte gjorde dagen för att övertyga någon [1]. Resultaten kommer vara bevis nog enligt honom.

Jag tror nog att de ville övertyga någon.

Tesla säger till begåvningsreserven i världen att vi ska försöka rädda världen, det är oerhört svårt det vi ska göra och vi behöver er. Om ni kommer till oss får ni vara med i den stora historieboken. Det lockar.

Referenser 

[1] Elon Musk is frustrated by media coverage of Tesla Battery Day: ‘It’s sad’. 28 september. länk

[2] Aristotle’s First Principles. Terence Irwin. 1987.

[3] Why Elon Musk wants his employees to use an ancient mental strategy called ‘first principles’. CNBC. 2018. länk.

[4] Benchmark Mineral Intelligence Benchmark’s Tesla Battery Day Reactions: Batteries, Lithium, Silicon Anodes, Nickel, Cobalt, TWh (1 timme, 27 minuter). länk

[5] Tesla Battery Day Postmortem with Sandy Munro and Bob Galyen – Autoline Exclusives LIVE. Autoline Network länk (1 timme 34 minuter)

[6] Breaking down Tesla’s Battery Day with Ravi Kempaiah (1 timme). länk

[7] Experts react to Tesla Battery Day: The key technology takeaways. länk