Horizon 2020 Transport Info Day

Creative commons license

EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 lider mot sitt slut. År 2021 ersätts det av Horizon Europe. Totalt ska närmare 80 miljarder Euro allokeras i projekt mellan 2014 och 2020. Det finns emellertid fortfarande pengar kvar att söka inom Horizon 2020, däribland projekt inom transportsektorn. Den 7 oktober hölls H2020 Transport Info Day i Bryssel, vars syfte var att informera om aktuella utlysningar inom transportområdet. Dessa utlysningar har deadline i januari och i april 2020. OmEV var på plats och dagens nyhetsbrev är en sammanfattning om vad som presenterades. Mycket information presenterades på kort tid, för er som vill veta mer så finns alla presentationer från dagen (slides och videos) här.

H2020 Transport Info Day 7 oktober 2019
Transportområdets vidd reflekterades i programmet som bestod av flyg-, sjöfarts-, tåg- och vägtransporter. Intresset var stort, 750 deltagare var anmälda. Totalt 346 miljoner Euro kommer att finansieras i denna omgång. Torsten Klimke från DG Move (EU-kommissionen) gjorde redan i början av dagen klart att tonvikten i denna omgång utlysningar är mot implementation och påverkan, t ex projekt med en direkt inverkan på utvecklingen av policys.

Jean-Frans Aguinaga från DG RTD presenterade de fyra huvudområden som kommissionen prioriterar: utfasning av fossila bränslen, digitalisering, säkerhet i alla transportnoder och internationella samarbeten. Dessa områden speglade de 25 ämnen som har utformats till denna omgång av H2020, vilket har delats upp på tre utlysningar:
– The Mobility for Growth (19 ämnen, 191 miljoner Euro i budget)
– The Automated road transport (2 ämnen, 50 miljoner Euro i budget)
– The Green Vehicles (4 ämnen, 55 miljoner Euro i budget)
Till detta tillkommer en batterisatsning (60 miljoner Euro) och en för energi (13 miljoner Euro). För att komplicera saken ytterligare delades dagen upp på sex sessioner där ovan nämnda ämnen snabbt presenterades (ca sju minuter per ämne). Första delen av dagen ägnades åt generella frågor som ansökan och bedömning.

Tips för en bättre ansökan
1. Ett starkt koncept – Konkurrensen är hård, endast starka projektförslag går vidare
2. Läs och förstå utlysningstexten – T ex är vissa aspekter obligatoriska
3. Påverkan – Tydligt identifierad påverkanspotential och plan för spridning
4. Sund budget och ett starkt team – Balanserad budget och tydliga roller för alla parter
5. Lättförståeligt – Skriv enkelt och använd tabeller, grafer och bilder om möjligt

Bedömning av ansökningar kommer att utföras av tre till fem exporter inom det specifika området. Handläggningstiden är ca tre till fem månader. Faktum är att de nu letar efter experter som vill delta i bedömning. Mer info finns här

Mobilitetssystem i fokus
Få enskilda utlysningar berör endast elektrifierade fordon. Istället syns ett klart fokus mot ett systemperspektiv innefattande infrastruktur, forskningsmetoder och automatisering. Ett exempel är utlysningen LC-MG-1-12, där projekt som arbetar med multimodala smarta och rena transportsätt inom städer kan söka. Undantag inkluderar ett antal utlysningar kring nästa generations BEV och PHEV batterier samt en utlysning med syfte att utveckla nästa generations elbilar för urbana miljöer.

För er som är intresserade av att söka inom H2020 så är en bra start att gå igenom presentationerna från infodagen, vilket ger en överblick.

Egen kommentar
Systemperspektivet är klart högprioriterat av EU-kommissionen, det är helt enkelt dags att börja implementera tekniken i samhället. De tekniska mognadskraven (TRL) är därmed höga för många av utlysningarna.

EU har sin egen formella process, på gott och ont. Alla presentationer följde samma mall och det som sades avvek inte nämnvärt med texten på slidesen. Denna information kan likväl inhämtas online, antingen live eller i efterhand. Värdet av dessa evenemang kommer från de kontakter som knyts på rasterna eller på den organiserade nätverkningsträffen som hålls på slutet av dagen. Där finns chansen att hitta projektpartners till egna projektidéer eller att hitta ett projekt där ens egna kompetens kan komma till nytta som partner. Stor vikt läggs på att projekten innefattar projektpartners från flera EU-länder, i en utlysning var minimumkravet 20 partnerstäder per projekt.

Under dagen gavs inga ytterligare detaljer kring Horizon Europe, mer än att det inte kommer att fastställas förens den nya EU-kommissionen är på plats. Det blir intressant att se om slutet på H2020 är en bra fingervisning på vad som kommer att prioriteras i Horizon Europe. För mer om Horizon Europe kan ni lyssna på omEV podden med Lars Göran Rosengren.