Lediga tjänster: Föreståndare/Director för Swedish Electromobility Centre

Creative commons license

Swedish Electromobility Centre (SEC) bildades 2007 med uppdraget att bli en strategisk kunskaps- och kompetensbas för utbildning, forskning och utveckling inom området elektrifiering av vägfordon. AB Volvo, CEVT, Scania, Volvo Cars, Vattenfall samt övriga industriparter i centret, pekar tydligt på att elektrifiering av fordonsflottan är viktig och att det behövs gemensamt uppbyggd kompetens och kunskap för att vara internationellt konkurrenskraftig. Centret samlar Sveriges forskare inom området och fungerar som en nationell nod i Sverige för forskning inom elektrifierade fordon, laddningsinfrastruktur och deras växelverkan med elnätet.
Swedish Electromobility Centre befinner sig i Fas III, som inleddes under sommaren 2015. Centret finansierar för närvarande forskningsprojekt inom centrets fem temaområden och genomför regelbundet seminarier och workshops för att sprida och bygga ny kunskap.
Centret har idag 14 parter, varav fem är akademiska parter: Chalmers (värd), KTH samt universiteten i Linköping, Lund och Uppsala. Huvudfinansiär är Energimyndigheten. Electromobility-området växer ständigt och centret planerar att utöka verksamheten till nästa planerade etapp, som startar sommaren 2019. Mer om centret hittar du på vår hemsida http://emobilitycentre.se/
Beskrivning av tjänsten
Du kommer att, direkt under centrets programråd, operativt leda centret och delta i den strategiska utvecklingen av centret. Grunden för din ledning bildar du dels tillsammans med centrets temaledare samt temaforskare och dels med högt kvalificerade och industriellt verksamma FoU-ledare inom elektrifiering av vägfordon. Swedish Electromobility Centre är ett nationellt nätverkscentrum, varför du lägger stort arbete på att kommunicera såväl utåt som in mot centrets parter och verksamheter. Du kommer att arrangera och stå värd för konferenser, driva presskontakter och delta i att ta fram rapporter. En viktig uppgift är att fortsätta utveckla centret.
Swedish Electromobility Centre behöver dig på heltid och ser gärna Göteborg som placeringsort, alternativt att du är i Göteborg 2-3 dagar/vecka.
Anställningsform
Tvåårig tidsbegränsad anställning eller uppdrag, enligt överenskommelse.
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som föreståndare för Swedish Electromobility Center ser vi att du behöver ha tekniskt kunnande och gärna egen forskningserfarenhet inom verksamhetsområdet. Du har projektledarerfarenhet från komplexa projekt och ett etablerat kontaktnät inom akademi, institut och industri.
Som person tror vi att du är ansvarstagande och har stor drivkraft att nå uppställda mål. Du bygger starka team och har vilja och förmåga att leda ett virtuellt forskningscenter med många parter. Kommunikation är en av dina styrkor, såväl muntligt som skriftligt på svenska och på engelska.
Doktorsexamen och utbildning inom projektledning eller ledarskap ser vi som meriterande.
Chalmers arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är viktiga grunder för all verksamhet på Chalmers.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers vision: ”För en hållbar framtid” genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med Namn, Ref 20180561 och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan. Där finns också information om kontaktpersoner för frågor om tjänsten.
Sista ansökningsdag: 1 november 2018