Arkiv / Samhälle

Vad händer i Almedalen?

Creative commons license

Jag har gjort en lista på alla Almedals-evenemang som är inom OmEV:s bevakningsområde.
Ni kan hitta listan via OmEV:s redaktionskalender.
Ni kan se OmEV:s redaktionskalender som html.
Använd följande iCal-adress för att komma åt OmEV:s kalender från andra program. Du kan kopiera (Mac: dubbeklicka/PC: högerklicka välj sen ”copy link address”) och klistra in den i en kalender som stöder iCal-formatet.
Men ni får också den långa listan i kronologisk ordning.
1/7 Söndag
Med solen i tanken!
Arrangör: Rexel Sverige AB
Dag: 1/7 2018 10:30 – 11:15
Plats: Skeppsbron, H120
Beskrivning av samhällsfrågan
Kan vi med hjälp av solenergi möta fastigheters ökade energibehov för laddning av elfordon? Antalet elfordon växer snabbt och behovet av lättillgängliga laddplatser likaså. Kan vi ta solen till hjälp vid laddning?
Medverkande: Peter Litzén, Solenergi/specialist, Rexel Sverige Niclas von Schrenk, Laddsystem/specialist, Rexel Sverige
Mer info
Energilagring – är lagring av egenproducerad energi en nyckel till framtiden?
Arrangör: Rexel Sverige AB
Dag: 1/7 2018 13:30 – 14:15
Plats: Skeppsbron, H120
Beskrivning av samhällsfrågan
Solenergi har kommit för att stanna och intresset ökar fort, liksom intresset för lagring av egenproducerad el. Kan vi med hjälp av smart styrning och energilagring öka flexibilitet och nyttjandegrad av solenergi?
Medverkande:
Peter Litzén, Solenergi/specialist, Rexel Sverige
Anders Holmén, Fastighetsautomation/specialist, Rexel Sverige
Mer info 
100 procent förnybart energisystem. Kan bioenergin hjälpa till att nå målet?
Arrangör: Pelletsförbundet, Svebio
Dag: 1/7 2018 14:00 – 14:30
Plats: Hamnplan, H213
Beskrivning av samhällsfrågan
Energimyndigheten har fått i uppdrag att studera hur Gotland kan bli 100% förnybart energisystem. Sol, vind och elektrifiering är i fokus, men biobränsle har valts bort för Gotlandspiloten. Kan Gotland dra nytta av bioenergin för att få ett 100% förnybart energisystem?
Medverkande: Richard Hansson, Biogas Gotland
Mer info 
Kommer bonus-malus få önskvärd effekt?
Arrangör: BIL Sweden, MRF
Dag: 1/7 2018 16:00 – 16:45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Platsbeskrivning: Sal B25
Beskrivning av samhällsfrågan
Den 1 juli träder det nya Bonus-malussystemet i kraft. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp och bidra till att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Kommer Bonus-malussystemet att få den effekt som krävs för att nå våra klimatmål?
Medverkande:
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson, Moderaterna
Patrik Lundqvist, ledamot, Skatteutskottet Socialdemokraterna
Jessica Alenius, vice vd, BIL Sweden
Mattias Bergman, moderator, BIL Sweden
Tommy Letzén, moderator, MRF
Mer 
info

Så ska framtidens cykelstad utformas – hur går vi vidare för att flera ska välja cykeln?
Arrangör: Lunds kommun – en del av Öresundshuset
Dag: 1/7 2018 16:15 – 17:00
Plats: Hästgatan 1
Platsbeskrivning: Öresundshuset
Beskrivning av samhällsfrågan
Hur kan en stad anpassa sig till framtidens cykling? Hur löser en stad problemen med cykelsäkerhet, parkering, snöröjning och underhåll av cykelvägar?
Medverkande:
Anna Niska, Föreståndare för Cykelcentrum, VTI
Henrik Thunes, Kommunstyrelsens ordförande (M), Sollentuna kommun
Emma Berginger, Kommunlaråd (MP), Lunds kommun
Mer info 
Sveriges nya exportsuccé – fossilfri el
Arrangör: Uniper
Dag: 1/7 2018 17:00 – 18:00
Plats: S:ta Katarinagatan 6
Beskrivning av samhällsfrågan
Genom elexporten tränger vi ut fossilbaserad elproduktion på kontinenten. Är det en framtidsstrategi för Sverige att förse kontinenten med fossilfri el? Eller ska vi omvänt se varje exporterad kWh som en försutten chans för industrin att producera något som skulle kunna exporteras?
Medverkande:
Ulla Sandborgh, gd, Svenska Kraftnät
Johan Svenningsson, country chairman, Uniper
Anna Holmberg, energidirektör, SKGS
Mattias Goldmann, vd, Fores
Lars Hjälmered, riksdagsledamot, Moderaterna
Maria Weimer, riksdagsledamot, Liberalerna
Tomas Sokolnicki, senior investment advisor, Business Sweden
David Lindvall, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Mer info
2/7 Måndag
Finns rätt förutsättningar för att biobränsle ska kunna vara med och lösa klimatfrågan?
Arrangör: IF Metall
Dag: 2/7 2018 09:00 – 09:45
Plats: Donnersgatan 6
Platsbeskrivning: Hansaplatsen C vid Donnersgatan/Cramérgatan
Beskrivning av samhällsfrågan
Klimatet är vår tids stora ödesfråga och Sverige har satt upp mål så som en fossilfri fordonsflotta 2030. Men finns rätt förutsättningar för att de svenska företagen ska kunna bidra till att målet uppnås?
Medverkande:
Åsa Pettersson, head of public and environmental affair, Scania
Helene Samuelsson, chef kommunikation och public affairs, Preem
Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall
Maria-Elsa Salvo, moderator
Mer info 
Vilka är energibranschens viktigaste frågor?
Arrangör: Energimarknaden, Accenture
Dag: 2/7 2018 09:00 – 10:00
Plats: Kronstallgränd 4
Beskrivning av samhällsfrågan
Energibranschen befinner sig i en fas där nya affärsmodeller prövas. Digitaliseringsvågen fortsätter och ny teknik, energilagring, ökad elektrifiering av fordonsflottan och i övriga samhället och småskalig elproduktion öppnar nya möjligheter. Energibranschen är kort sagt i omdaning!
Medverkande:
Magnus Stattin, redaktör, Energimarknaden
Magnus Hall, vd, Vattenfall
Marc Hoffmann, sverigechef, E.ON
Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska Kraftnät
Henrik Tegnér, managing director utilities nordic, Accenture
Mikael Rönnblad, chef Consumer Solutions, Fortum 
Mer info 
Fastighetsägarna som motor i utvecklingen av den hållbara staden
Arrangör: E.ON
Dag: 2/7 2018 09:30 – 10:00
Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3
Platsbeskrivning: E.ON
Beskrivning av samhällsfrågan
Omställningen till gröna städer ställer stora krav på fastighetsägarna. Hur kombineras fastigheternas krav på flexibilitet, lönsamhet och delaktighet med de storskaliga systems robusthet och leveranskvalitet i omställningen till den hållbara staden?
Medverkande:
Mats Leifland, senior advisor, Medicon Village AB
Fredrik Rosenkvist, innovationschef, EON Energilösningar AB
Maria Wetterstrand, moderator, vd, Miltton Purpose AB 
Mer info 
Länge leve dieselbilen?
Arrangör: BIL Sweden, MRF
Dag: 2/7 2018 10:00 – 10:50
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Platsbeskrivning: Sal B25
Beskrivning av samhällsfrågan
Dieselbilen har på kort tid förvandlats till en miljöbov. Dieselbilen har lägre koldioxid än bensinbilar men högre utsläpp av kväveoxider. Hur stora är hälsoeffekterna av kväveoxider i Sverige? Vad händer med koldioxidutsläppen om vi överger dieselbilarna? Har dieselbilen någon framtid
Medverkande:
Lena Nerhagen, forskare, VTI
Lena Callermo, avdelningschef för samhällsavdelningen, Naturvårdsverket
Ulf Svahn, vd, SPBI
Anders Norén, teknisk chef, BIL Sweden
Jessica Alenius, moderator, BIL Sweden
Mer info 
Fossilfria inom en generation – hur går det?
Arrangör: Vattenfall
Dag: 2/7 2018 10:00 – 11:00
Plats: Mellangatan 9
Platsbeskrivning: Energihuset
Beskrivning av samhällsfrågan
Vi har alla hört pratet om att klimatutsläppen måste minska. Men, är det möjligt? Hur då? Och – hur långt har vi kommit? Vad är på gång och vad skymtar längre fram? Kan Sverige på riktigt bli klimatneutralt år 2045, alltså om 27 år
Medverkande:
Willy Silberstein, Moderator, fd journalist
Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Andreas Regnell, Strategidirektör, Vattenfall (inledning)
Martin Vallstrand, Tf chef strategisk planering, Vattenfall (inledning)
Karin Bäckstrand, Professor samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms Universitet och Ledamot Klimatpolitiska rådet
Stefan Nyström, Chef Klimatavdelningen, Naturvårdsverket
Mer info
Fossilfrihet – med eller utan palmolja?
Arrangör: Region Västerbotten, Biofuel Region, Sveriges Regioners Bioekonomiska Nätverk
Dag: 2/7 2018 10:00 – 12:00
Plats: Novgorodgränd 1
Beskrivning av samhällsfrågan
Sverige har ambitionen att nå en fossilfri transportsektor till 2030 vilket har ökat användandet av biodrivmedel från palmoljeproduktionen. EU-parlamentet vill ha ett förbud mot palmolja år 2020, och i Sverige varierar synen på om palmolja ska anses som en hållbart producerad råvara eller ej
Medverkande:
Magnus Nilsson, Miljökonsult och klimatpolitisk analytiker, Nilsson Produktion
Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem
Gustav Melin, VD, Svebio
Johan Söderberg, Senior Director Fuel, Circle K Sverige
Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood
Mer info
Ladda för framtiden – bensinmacken flyttar in
Arrangör: Rexel Sverige AB
Dag: 2/7 2018 10:30 – 11:15
Plats: Skeppsbron, H120
Platsbeskrivning: Rexels tält på Skeppsbron
Beskrivning av samhällsfrågan
Bensinmacken flyttar in i fastigheten. Hur säkerställs en trygg, säker och effektiv elbilsladdning, laddinfrastruktur och smarta betallösningar i sina fastigheter?
Medverkande:
Anders Holmén, Fastighetsautomation/specialist, Rexel Sverige
Reine Lönn, Laddsystem/specialist, GARO 
Mer info
Miljözoner – till vilket pris?
Arrangör: BIL Sweden, Motorbranschens Riksförbund
Dag: 2/7 2018 11:00 – 11:45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Platsbeskrivning: B 25
Beskrivning av samhällsfrågan
Regeringen har meddelat att kommunerna ska få införa miljözoner för personbilar och lätta lastbilar, från och med år 2020, i syfte att nå miljökvalitetsmålet. Miljözoner bidrar till en bättre luftkvalitet inne i städerna, men vad betyder det för mobiliteten?
Medverkande:
Daniel Helldén, trafikborgarråd, Miljöpartiet, Stockholms stad
Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd, Moderaterna, Stockholms stad
Shahbaz Khan, kommunalråd, Socialdemokraterna, Göteborgs stad
Jessica Alenius, moderator, BIL Sweden
Mer info 
Roller och ansvar på morgondagens elmarknad – vem gör vad?
Arrangör: Forum för smarta elnät
Dag: 2/7 2018 11:00 – 12:30
Plats: Teaterskeppet, fartyg
Platsbeskrivning: Lilla Matsalen
Beskrivning av samhällsfrågan
För att förverkliga målet om ett hundra procent förnybart elsystem krävs förändringar på elmarknaden. Gamla strukturer kommer att luckras upp och nya spelare att ta plats. Hur kommer ansvarsfördelningen att se ut och vem sätter agendan för utvecklingen?
Mer
info

Andas ren stadsluft – bland bilar och bussar
Arrangör: Vattenfall
Dag: 2/7 2018 11:15 – 12:15
Plats: Mellangatan 9
Platsbeskrivning: Energihuset
Beskrivning av samhällsfrågan
Utsläppen från bilar och bussar ska ned med 70 procent till år 2030 så att vår miljö blir bättre. I våra städer kommer elektrifiering av transporter att få en ökad roll. Men vilka konkreta åtgärder behövs? Hur går vi från ord till handling? Och hur kan nyttan värderas? 
Medverkande:

 • Willy Silberstein, moderator
 • Andreas Regnell, strategidir., Vattenfall
 • Svante Axelsson, nat. samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Ulrika Frick, ordf. kollektivtrafiknämnd. Västra Götaland, (MP)
 • Teres Lindberg, riksdagsled. trafikutsk., (S)
 • Måns Norlin, ansv. innov.&hållbarhet, WSP
 • Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd Sthlm, (M)
 • Tove Winiger, pol. ansvarig, Sv. Åkeriföretag
 • Anders Berger, ansv. samhällskont., Volvo
 • Magnus Lindén, energiförsörj.exp., Sweco
 • David Hellström, markn&försäljn.chef, Göteborg Energi
 • Anders Kärrberg, chef mynd.kont., Volvo Cars

Mer info 
här
Miljözoner – klimaträddare eller byråkratiskt monster?
Arrangör: Dagens Samhälle
Dag: 2/7 2018 12:00 – 12:20
Plats: Cramérgatan, H305
Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland
Beskrivning av samhällsfrågan
Sveriges städer inför miljözoner och tidigare miljöbilar blir miljöbovar, rätt sätt att rädda miljön eller ett dråpslag mot alla privatbilister?
Medverkande:
Jacob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
Kalle Bäck, Kungliga Automobil Klubben, KAK
Olov Carlsson, Chefredaktör, Dagens Samhälle 
Mer info
Nollutsläpp i transportsektorn – hur når vi dit och hur kan EU bidra?
Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige
Dag: 2/7 2018 12:00 – 12:45
Plats: Strandvägen, H522
Platsbeskrivning: Europahusets paviljong mittemot Kallis
Beskrivning av samhällsfrågan
EU har gjort stora åtaganden för att dämpa effekterna av klimatförändringarna. Transporterna inom EU väntas dock öka och är snart den största källan till utsläpp av CO2 och andra växthusgaser. Hur ska vi åstadkomma en utsläppssnål rörlighet och – i förlängningen – nollutsläpp inom transportsektorn?
Medverkande:
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet
Mer info
Kan tekniska material hjälpa oss att rädda jorden?
Arrangör: Svensk Däckåtervinning AB
Dag: 2/7 2018 13:00 – 13:45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Platsbeskrivning: Fornsalen
Beskrivning av samhällsfrågan
I Sverige konsumerar vi resurser som om vi hade fler än fyra jordklot. Vi måste rädda planeten, men att endast använda biologiska material räcker inte. Genom att förlänga livslängden på redan uttagna, tekniska material kan vi värna om både klimat och ekosystem. Kan detta hjälpa oss att vinna tid?
Medverkande:
Fredrik Ardefors, vd, Svensk Däckåtervinning AB
Elin Bergman, WWF/CradleNet
Anders Thorell, vd, Loop Industries 
Mer info
Den andra elektrifieringsrevolutionen är här
Arrangör: Ellevio
Dag: 2/7 2018 13:00 – 14:30
Plats: Södra Kyrkogatan 8
Beskrivning av samhällsfrågan
Världen står inför ännu en energirevolution. På samma sätt som elektriciteten under förra seklets början förändrade hur vi arbetar och bor, kommer den i framtiden att förändra hur vi reser, transporterar varor och tar hand om miljön.
Mer info 
Bilen som motor i delningsekonomin?
Arrangör: BIL Sweden, Motorbranschens Riksförbund
Dag: 2/7 2018 14:00 – 14:45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Platsbeskrivning: Sal B25
Beskrivning av samhällsfrågan
Delningsekonomin öppnar möjligheter för bilägande eller nyttjande av bil. Bildelningstjänster har blivit ett komplement till egen bil samt ett populärt alternativ för både helgresenärer och storstadsbor utan egen bil. Detta ger flexibelt och självständigt resande för fler, men passar det alla?
Medverkande:
Bodil Sidén, kommunikationsansvarig, Uber Sverige
Jesper Sundblad, försäljningschef, Sunfleet
Bengt Dalström, informationschef, Toyota Sweden
Anna Pernestål Brenden, forskare, KTH
Mattias Bergman, moderator, BIL Sweden
Mer info
Fossilrea – klimatskadliga subventioner på transportområdet
Arrangör: Naturskyddsföreningen
Dag: 2/7 2018 14:00 – 15:20
Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3
Platsbeskrivning: Uteserveringen
Beskrivning av samhällsfrågan
Staten har en miljöbudget. Staten har även en anti-miljöbudget. Den består av miljöskadliga fossila subventioner som redovisas i statsbudgeten och uppgår på transportområdet till minst 15 miljarder per år. Representanter för riksdagspartier samtalar om förmånsbilar, reseavdrag, dieselskatt och flyg.
Medverkande:
Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet
Anna Johansson, ledamot, skatteutskottet, Socialdemokraterna
Lorentz Tovatt, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Mathias Sundin, riksdagsledamot, Liberalerna
Johanna Sandahl, ordförande (moderator), Naturskyddsföreningen
Mer info
Så nollar vi utsläppen till 2045
Arrangör: Energispektrum
Dag: 2/7 2018 14:00 – 15:30
Plats: S:ta Katarinagatan 6
Platsbeskrivning: Klosterlängan vid Stora Torget
Beskrivning av samhällsfrågan
År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå målet kommer vi behöva stora mängder el och bioenergi. Har energisektorn de förutsättningar som behövs? Vad är partiernas valvinnande politik?
Utökad information om evenemanget Efterföljande mingel från 15:30 med obligatorisk anmälan på följande länk: http://bit.ly/energispektrum
Medverkande:
Lars Hjälmered, Näringspolitisk talesperson, Moderaterna
Maria Weimer, Näringspolitisk talesperson, Liberalerna
Penilla Gunther, Näringspolitisk talesperson, Kristdemokraterna
Rickard Nordin, Klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet
Mattias Bäckström Johansson, Energipolitisk talesperson, Sverigedemokraterna
Linus Lakso, Klimat- och energiansvarig i partistyrelsen, Miljöpartiet
Birger Lahti, Energipolitisk talesperson, Vänsterpartiet
Magnus Hall, vd, Vattenfall
Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna
Eva Hamilton, Moderator

Mer 
info
Storskalig introduktion av elbilstaxi – är det möjligt?
Arrangör: Sustainable Innovation
Dag: 2/7 2018 14:30 – 15:15
Plats: Teaterskeppet, fartyg
Platsbeskrivning: Stora matsalen
Beskrivning av samhällsfrågan
Vad krävs för att taxinäringen ska kunna växla upp i omställningen till fossilfritt? Vad säger forskning och statistik? Vilka hinder och möjligheter finns? Om räckvidd, lönsamhet och laddinfrastruktur.
Utökad information om evenemanget
Det är hög omsättning av taxibilar, i genomsnitt så byts 1/3 av taxiflottan till nya bilar årligen. I teorin möjliggör detta en snabb omställning till mer miljömässiga bilar som t ex elbilar, förutsatt att de är minst lika lönsamma och att infrastrukturen klarar av taxibranschens intensiva dagliga användning. En elbilstaxi kostar nästan dubbelt så mycket som en dieseltaxi i inköp men inköpspriset är bara en sida av historien.
Medverkande:
Joram Langbroek, doktorand, KTH
Jens Hagman, projektledare, Sustainable Innovation 
Mer info
Kan elbilsladdare öka lönsamheten för fastighetsbranschen?
Arrangör: DEFA AB, Relacom AB
Dag: 2/7 2018 14:45 – 15:30
Plats: Tunnbindaregatan 10
Beskrivning av samhällsfrågan
Utbyggnaden av laddinfrastrukturen är avgörande för om Sverige ska kunna uppnå målet om 200 000 laddbara bilar år 2020. Är det dags för fastighetsbranschen att ändra synen på elbilsladdare – från kostnad till lönsam investering? Behövs det ytterligare morötter eller piskor från samhällets sida
Medverkande:
Roland Jonsson, Senior energikonsult, WSP
Stefan Pettersson, Research Manager Electromobility, RISE
Bertil Rosquist, Senior Advisor Sustainability, Skanska
Gunnar Caperius, Miljöpolitisk rådgivare, Centerpartiet
Jakob Lagercrantz, Moderator, 2030-sekretariatet
Mer info 
Hur kan politiken få bilister att välja andra färdsätt och utvecklas till hållbara mobilister?
Arrangör: Gröna Bilister, Social Venture Network Sweden (SVN Sweden)
Dag: 2/7 2018 15:00 – 15:45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Platsbeskrivning: Sal B14
Beskrivning av samhällsfrågan
En mobilist är en resenär som utnyttjar olika typer av färdsätt utan att vara fast i ett bilberoende. Vad krävs av politiken för att få bilister att utvecklas till smarta mobilister som reser mer hållbart? Om ändrade beteenden på väg mot ett fossilfritt samhälle.
Medverkande:
Jesper Johansson, moderator, Gröna Bilister
Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister
Alfred Andersson, forskare och projektledare, Gröna Bilister
Karin Svensson Smith, ordförande, Trafikutskottet
Mer info
Hur kan vi få en förbättrad kollektivtrafik?
Arrangör: BIL Sweden, Sveriges Bussföretag
Dag: 2/7 2018 15:00 – 15:55
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Platsbeskrivning: Sal B25
Beskrivning av samhällsfrågan
Grundbulten i ett samhälle är att transporter av gods och människor fungerar. Resan med kollektivtrafik ska inte bara vara smidig utan även prisvärd och effektiv. Trots subventioner rapporteras alltfler förseningar och skenande kostnader. Hur kan vi få en bättre kollektivtrafik?
Medverkande:
Jonas Eliasson, trafikdirektör, Stockholms stad
Torbjörn Eriksson, vd, Urbanet AB
Astrid Adelsköld, framkomlighetschef, Keolis Sverige AB
Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd, Moderaterna, SLL
Malin Fijen Pacsay, ledamot i Landstingsfullmäktige, Miljöpartiet, SLL
Ulo Maasing, moderator 
Mer info
3/7 Tisdag
Jag vill dela min bil – hur gör jag? Regelverksinnovation i praktiken!
Arrangör: RISE Research Institute of Sweden
Dag: 3/7 2018 08:00 – 09:30
Plats: Kinbergs plats 3, trädgården
Beskrivning av samhällsfrågan
Att kunna dela sin bil med andra, och köpa mobilitet som tjänst, innebär ett paradigmskifte för människors resande. Teknikerna finns men regelverket hänger inte med. Regelverksinnovation krävs för att skapa ett hållbart transportsystem. Men vad innebär regelverksinnovation och är vi redo?
Medverkande:
Maria Schnurr, Moderator, RISE
Rebecca Filis, Skatteverket
Markus Edsbagge, Transportstyrelsen
Henrik Harplinger, Volvo Cars
Klara Bergkvist, GoMore
Anders Tärnell, Hertz
Kent Eric Lång, RISE
Birger Löfgren, Moderator, RISE
Maria Stenström, Göteborgs Stad parkeringsbolag
Per-Erik Holmberg, Regeringens samverkansprogram MaaS
Hans Arby, VD, Ubi Go
Ulrika Bokeberg, Chef kollektivtrafik, Västra Götalandsregionen
Jan Hellåker, Drive Sweden 
Mer info
Bilfri stad eller klimatsmart bostad – vad väljer unga först?
Arrangör: Skanska
Dag: 3/7 2018 08:30 – 09:00
Plats: Rostockergränd 4
Platsbeskrivning: Skanskas trädgård
Beskrivning av samhällsfrågan
Hur resonerar unga när det gäller val av boende? Vad är viktigast för att bli än mer klimatsmart? Hur tänker politikerna kring de ungas syn och vad tycker de är viktigt för att bygga hållbara städer?
Utökad information om evenemanget
Samtalen utgår ifrån en opinionsundersökning där väljare i åldrarna 18–29 år tillfrågats om hållbarhet och hur de helst vill bo.
Mer info
Å sen då? Sjöfartens nästa steg mot fossilfria bränslen.
Arrangör: Lighthouse – Swedish Maritime Competence Centre
Dag: 3/7 2018 09:00 – 09:45
Plats: Hamngatan 1, trädgården
Platsbeskrivning: Maritima Mötesplatsen
Beskrivning av samhällsfrågan
För första gången är sjöfarten överens internationellt om att minska sina växthusgasutsläpp. I Sverige finns en ny klimatlag om klimatneutrala transporter till 2045. Vad händer nu, vad är vägen till fossilfrihet? Forskare, redare och myndigheter pratar om framtidens fartygsbränslen.
Medverkande:
Åsa Burman, moderator, Lighthouse
Dick Höglund, financial managar, Terntank Rederi
Erik Lewenhaupt, head of sustainability, Stena Line
Karin Andersson, professor maritim miljövetenskap, Chalmers
Rémy Kolessar, chef forskning och innovation, Energimyndigheten
Mer info
Smarta bilar, smarta nät
Arrangör: Elbilsalliansen Nissan Renault
Dag: 3/7 2018 09:30 – 10:30
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Platsbeskrivning: Bredvid elbilsutställningen, vid hamnen.
Beskrivning av samhällsfrågan
Smarta bilar och smarta nät är redan verklighet. Men hur skapas paradigmskiftet som kommer att göra fler förare/brukare till smarta energianvändare? Vilka energilösningar och regelverk krävs? Finns det fossilfria svaret bland elbilar och lagringslösningar på pilot-öar så som Gotland?
Medverkande:
Mattias Goldmann, vd, Fores/ 2030-sekretariatet
Allan Larsson, fd finansminister, ordförande, Electricity, Hammarby Sjöstad
Erik Brandsma, vd, Jämtkraft
x, x, Energimyndigheten (TBC)
x, x, Forum för smarta elnät (TBC)
Belan Bahram, Styrelseledamot, Taxi Stockholm
Christina Bu, ordförande, Norsk Elbilförening
Olle Johansson, vd, Power Circle
Britt Karlsson-Green, projektledare, hållbar mobilitet, GREAT, Region Skåne
Sanna Kaipia, sverigechef, Nissan
Alain Thoral, Direktör, Elfordon och ny mobilitet, Renault Norden 
Mer info
Trångt i elnäten – ett hinder för omställning och tillväxt?
Arrangör: Energiföretagen Sverige, Business Sweden
Dag: 3/7 2018 09:30 – 10:30
Plats: S:ta Katarinagatan 6
Platsbeskrivning: Klosterlängan vid Stora Torget
Beskrivning av samhällsfrågan
Byggboom, bitcoin och batteridrivna lastbilar – framtiden är på många sätt elektrisk. Teknikskiften och höga politiska ambitioner för omställning och tillväxt förutsätter en stabil tillförsel av el. Har elnäten kapacitet att möta en snabb utveckling? 
Mer info
Kan elbilsladdare öka lönsamheten för fastighetsbranschen?
Arrangör: DEFA AB, Relacom AB
Dag: 3/7 2018 10:00 – 10:45
Plats: Tunnbindaregatan 10
Mer 
info

Biogas bidrar till hållbar konkurrenskraft i alltfler branscher
Arrangör: Energigas Sverige, Tekniska verken Linköping, GASUM Sverige
Dag: 3/7 2018 10:00 – 11:10
Plats: Korsgatan 4
Platsbeskrivning: Länsstyrelsens trädgård
Beskrivning av samhällsfrågan
Biogas är en viktig pusselbit i omställningen till ett fossilfritt samhälle, både inom transportsektorn och inom andra branscher. Utvecklingen av flytande biogas öppnar upp nya marknader, till exempel inom tunga transporter och skapar nya möjligheter för en fossilfri industri.
Medverkande:
Klas Gustafsson, vVD, Tekniska verken Linköping
Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige
Markus Olsson, VD, GASUM Sverige
Åsa Westlund, Riksdagsledamot, Miljö- och jordbruksutskottet, (S)
Jesper Skalberg, Riksdagsledamot, (M)
Eva Eriksson, hållbarhetsdirektör, Löfbergs
Agneta Ring, hållbarhetschef, Toyota Materia Handling
Urban Västljung, Manager, Sustainable Transport Public and Environmental Affairs, Scania
Malin Forsgren, Moderator, 2050 
Mer info 
Hur stärker vi svensk fordonsindustri?
Arrangör: BIL Sweden, MRF
Dag: 3/7 2018 10:15 – 11:00
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Platsbeskrivning: B25
Beskrivning av samhällsfrågan
Svensk fordonsindustri bidrar med hundratusentals jobb och står för mer än en tiondel av vårt lands samlade exportvärde. Hur ser möjligheterna ut för svensk industri att behålla och utveckla en världsledande position? Vilka framtidsvisioner har fordonsindustrin och vilka utmaningar finns?
Medverkande:
Martin Lundstedt, vd, AB Volvo
Mikael Damberg, näringsminister, Regeringen
Marie Nilsson, ordförande, IF Metall
Jessica Alenius, moderator, BIL Sweden
Mer info
Mineralriket Sverige – om metallernas kretslopp, hållbara gruvor och globala perspektiv
Arrangör: Region Norrbotten
Dag: 3/7 2018 10:30 – 12:00
Plats: Cramérgatan 8, trädgården
Beskrivning av samhällsfrågan
Gruv- och mineralnäringen är en hörnpelare i svenskt näringsliv och särskilt viktig i norra Sverige där den är basen i samhällsekonomin. Samtidigt möter näringen allt hårdare krav från myndigheter och andra intressenter när det gäller mark- och miljöfrågor. Hur hållbar är gruv- och mineralnäringen?
Medverkande:
Bo Krogvig, kommunikationsdirektör, LKAB
Mer info
E-mobility: Hur laddar vi Sverige för att bli en fossilfri nation till 2030?
Arrangör: ABB AB
Dag: 3/7 2018 10:30 – 11:45
Plats: Hästgatan 5
Platsbeskrivning: ABB:s lokal på Hästgatan
Beskrivning av samhällsfrågan
Elektrifiering, energilagring, elfordon och laddinfrastruktur banar väg för en fossilfri framtid där innovationer och digitalisering driver tekniken framåt. EUs mål till 2030 ställer krav på de svenska kraftnäten. Är vi redo att anta utmaningen, kan vi till och med ladda Sverige snabbare än målen?
Medverkande:
Johan Söderström, vd, ABB Sverige
Pia Brantgärde Linder, chef high voltage products norra europa, ABB Sverige
Jenny Larsson, chef power grids, ABB Sverige
Robert Falk, grundare och vd, Einride
Susanna Hurtig, chef E-mobility norden, Vattenfall
Ing-Marie Andersson Drugge, teknik- och strategichef, Boliden
Mattias Dahl, vd, Transportföretagen
Svante Axelsson, moderator 
Mer info 
Hur förverkligar man samhällets mål om transport, samhällsbyggnad och hållbarhet?
Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart, Maritimt Forum, Transportföretagen, Sveriges Skeppsmäklarförening, Skärgårdsredarna, Lighthouse, Sveriges Hamnar
Dag: 3/7 2018 11:00 – 11:45
Plats: Hamngatan 1, trädgården
Beskrivning av samhällsfrågan
Hur arbetar våra myndigheter för att förverkliga nuvarande och kommande strategier och mål som den maritima strategin, godsstrategin och överförflyttning av gods från väg till sjö? Vad är av vikt framöver och hur skulle de vilja samverka med varandra och med industrin?
Medverkande:
Jonas Bjelfvenstam, Generaldirektör, Transportstyrelsen
Katarina Norén, Generaldirektör, Sjöfartsverket
Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten
Brita Saxton, Generaldirektör, Trafikanalys
Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket
Christine Hanefalk, Branschchef (moderator), Sveriges Hamnar
Carolina Kihlström, Projektledare och kommunikationsansvarig (moderator), Svensk Sjöfart
Mer info
Fem klimat- och energireformer till nästa regering
Arrangör: Energiföretagen Sverige
Dag: 3/7 2018 11:00 – 12:00
Plats: S:ta Katarinagatan 6
Platsbeskrivning: Klosterlängan vid Stora Torget
Beskrivning av samhällsfrågan
Miljömålsberedningen och Energikommissionen har under den gångna mandatperioden satt upp ambitiösa mål för klimat- och energipolitiken. Hur ligger vi till för att nå målen och vilka konkreta klimat- och energireformer krävs under nästa mandatperiod för att vi ska nå hela vägen?
Medverkande:
Anja Alemdar, Moderator, Energiföretagen Sverige
Mer info 
Elektrifiering av Stockholms innerstad till 2030
Arrangör: Volkswagen Personbilar
Dag: 3/7 2018 12:15 – 13:15
Plats: Donners plats 6
Platsbeskrivning: Volkswagens tält
Beskrivning av samhällsfrågan
En övergång från bensin och diesel till eldrift är en viktig åtgärd för att minska klimatpåverkan. Men är det möjligt att genomföra och vad måste i så fall till?
Utökad information om evenemanget
Vi utgår ifrån en rapport om vad som krävs för att elektrifiera alla fordon i Stockholm till 2030. Vilket betyg får rapporten av politikerna i Stockholms stadshus? Välkommen innan seminariet.
Medverkande:
Olle Johansson, vd, Power Circle
Daniel Helldén, trafikborgarråd, Stockholm stad (MP)
Jonas Naddebo, stadsfullmäktige, Stockholm stad (C)
Åsa Pettersson, head of public and environmental affairs, Scania
Andreas Regnell, chief strategic development, Vattenfall
Sten Forsberg, chef Volkswagen Personbilar, Volkswagen
Mer 
info

Hur laddar vi för elfordonsrevolutionen?
Arrangör: BIL Sweden, MRF
Dag: 3/7 2018 13:00 – 13:45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Platsbeskrivning: B 25
Beskrivning av samhällsfrågan
Andelen laddbara fordon ökar snabbt och väntas fortsätta att öka än mer de kommande åren. Samtidigt ser vi en positiv utveckling av elektrifieringen för tunga transporter. Vad krävs för att påskynda elektrifieringen av våra städer och för transporterna mellan städerna?
Medverkande:
Jonas Eliasson, trafikdirektör, Stockholms stad
Erik Brandsma, vd, Jämtkraft
Claes Jerveland, vd, Volkswagen Group Sverige
Niklas Gustafsson, chief sustainability officer, AB Volvo
Mer info
Hur kan kollektivtrafiken bidra till att minska klimatutsläppen?
Arrangör: Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik
Dag: 3/7 2018 13:00 – 14:30
Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21
Platsbeskrivning: Oscarssalen
Beskrivning av samhällsfrågan
Riksdagen har beslutat att transportsektorns utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010. Kollektivtrafiken är ett mycket viktigt medel att minska utsläppen av växthusgaser. Hur kan kollektivtrafiken bidra till klimatmålet för transportsektorn?
Medverkande:
Karin Brundell-Freij, expertkonsult och adjungerad professor, WSP
Helena Leufstadius, vd, Svensk Kollektivtrafik 
Mer info
Ny bransch, nya jobb – vilka vill jobba i framtidens spjutspetsföretag?
Arrangör: Vätgas Sverige, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, Nilsson Energy, Oazer, PowerCell Sweden, Sandvikens kommun, Siemens
Dag: 3/7 2018 13:00 – 13:45
Plats: Skeppsbron 12
Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2
Beskrivning av samhällsfrågan
När fordonsflottor elektrifieras och energibolag står inför stora utmaningar att ställa om till fossilfritt och leverera kapacitet för trygg elförsörjning, skapas även en ny marknad som kräver nya kompetenser och företag.
Medverkande:
Per Wassén, Vd, Powercell
Hans-Olof Nilsson, Nilsson Energy
Björn Westerholm, Vd, myFC
Mer info
Elbilen – bara halva lösningen?
Arrangör: DEFA AB, Relacom AB
Dag: 3/7 2018 13:30 – 14:15
Plats: Tunnbindaregatan 10
Beskrivning av samhällsfrågan
När ett bilföretag har sålt en elbil eller en laddhybrid lämnas bilköparen ofta i sticket när det gäller att ordna laddmöjlighet för den nya bilen. Vem tar ansvar för att skapa en lösning som både uppfyller kraven på elsäkerhet och är framtidssäker? Och vem ska betala i slutänden?
Medverkande:
Allan Larsson, Ordförande, ElectriCITY
Anna Werner, Samhällspolitisk analytiker, Villaägarnas Riksförbund
Sten Forsberg, Sverigechef, VW Personbilar
Christina Bu, Generalsekreterare, Norsk Elbilforening
Jakob Lagercrantz, Moderator, 2030-sekretariatet
Mer info
Självkörande, utsläppsfritt och delat – rätt väg till ett hållbart transportsystem?
Arrangör: Chalmers
Dag: 3/7 2018 13:30 – 14:30
Plats: Strandvägen, H553
Platsbeskrivning: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Beskrivning av samhällsfrågan
I framtiden kör bilarna själva, delas av flera resande och drivs av el och fossilfria bränslen. Men får vi inte fler fordon på vägarna när bilen kan användas som kontor? Vad vet vi om bästa drivmedel för olika behov? Hur kan ett nytt, annorlunda transportsystem se ut? Vad behöver göras, och av vem?
Medverkande:
Karin Svensson Smith, ordförande i Riksdagens trafikutskott, Miljöpartiet
Jessica Rosencrantz, viceordförande i Trafikutskottet, Moderaterna
Tord Hermansson, Director Research & External Contracts, Volvo Car Group
Malin Andersson, enhetschef Utveckling och internationellt, Göteborgs stad
Frances Sprei, forskare, Chalmers
Elna Holmberg, föreståndare, Swedish Electromobility Centre
Fredrik von Corswant, förståndare Revere, Chalmers
Johan Wester, moderator
Mer 
info

Dieselförbud – hot eller möjlighet?
Arrangör: Vätgas Sverige, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, Nilsson Energy, Oazer, PowerCell Sweden, Sandvikens kommun, Siemens
Dag: 3/7 2018 14:00 – 14:45
Plats: Skeppsbron 12
Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2
Beskrivning av samhällsfrågan
Regeringens förslag om att införa dieselförbud har väckt starka reaktioner och kommuner kan nu införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020. Många är positiva till att införa dieselförbud i svenska storstäder. Men luftkvalitetsproblem finns på många orter och det kostar människoliv.
Medverkande:
Karin Ernlund, Gruppledare Centerpartiet, Stockholms stad
Anders Roth, Ansvarig Hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet
Mikael Lindblad, Affärsutvecklare, Oazer
Moderator: Mattias Goldmann, Vd, Fores
Mer info
Synergier mellan disparata branscher – hur når vi skalfördelar inom storskalig vätgasproduktion?
Arrangör: Vätgas Sverige, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, Nilsson Energy, Oazer, PowerCell Sweden, Sandvikens kommun, Siemens
Dag: 3/7 2018 15:00 – 15:45
Plats: Skeppsbron 12
Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2
Beskrivning av samhällsfrågan
Allt fler branscher lyfter nu sitt behov av att storskaligt producera vätgas. Först kom stålindustrin, följd av kemiindustrin, drivmedelsbranschen, sjöfarten och byggbranschen.
Medverkande:
Mimmi Alladin, Affärsutvecklingschef, Siemens AB
Linda Werner, Affärsutveckling, Preem 
Mer info 
Kan svensk cleantech göra världen fossilfri?
Arrangör: myFC AB
Dag: 3/7 2018 15:00 – 16:30
Plats: Klosterbrunnsgatan 5
Beskrivning av samhällsfrågan
Fordonsindustrin står för en stor del av utsläppen och har därmed ett ansvar att säkra övergången till ett fossilfritt samhälle. För att nå klimatmålen krävs disruptiva tekniklösningar och affärsmodeller. Ingenjörer, forskare och myndigheter som är kapabla att hitta nya lösningar på gamla problem.
Medverkande:
Elin Ahldén, Moderator, LennoxPR
Frances Sprei, Assistant Professor in Transport, Chalmers
Björn Westerholm, VD, myFC AB
Robert Falck, VD, Einride
Ragnar Åhgren, VD, Inzile
Patric Lindqvist, Portfolio Manager Sustainable Energy, Svenska Handelsbanken 
Mer info 
Med solen i tanken!
Arrangör: Rexel Sverige AB
Dag: 3/7 2018 15:30 – 16:15
Plats: Skeppsbron, H120
Platsbeskrivning: Rexels tält på Skeppsbron
Beskrivning av samhällsfrågan
Kan vi med hjälp av solenergi möta fastigheters ökade energibehov för laddning av elfordon? Antalet elfordon växer snabbt och behovet av lättillgängliga laddplatser likaså. Kan vi ta solen till hjälp vid laddning?
Medverkande:
Peter Litzén, Solenergi/specialist, Rexel Sverige
Niclas von Schrenk, Laddsystem/specialist, Rexel Sverige 
Mer info 
Strategin för att realisera biogasens nyttor
Arrangör: Energigas Sverige, Swedegas
Dag: 3/7 2018 16:30 – 17:30
Plats: Hästgatan 2
Platsbeskrivning: Restaurang Italienaren
Beskrivning av samhällsfrågan
Biogasen är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå de tuffa miljö- och klimatmål som regeringen och FN har satt upp. Biogas skapar dessutom försörjningstrygghet, nya jobb och ger växtnäring till jordbruket. Men för att förverkliga biogasens samhällsnyttor behövs en strategi – snart.
Medverkande:
Maria Malmkvist, Energigas Sverige
Jan Strandhede, Volvo AB
Hanna Paradis, Swedegas
Anders Mathiasson, Energigas Sverige
Mer info
4/7 Torsdag
Kreativa energisystem som katalysator för lokal utveckling
Arrangör: Vätgas Sverige, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, Nilsson Energy, Oazer, PowerCell Sweden, Sandvikens kommun, Siemens
Dag: 4/7 2018 08:00 – 08:50
Plats: Skeppsbron 12
Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2
Beskrivning av samhällsfrågan
Hur kan vätgas i olika applikationer bidra till lokal utveckling och förnyelse för näringsliv och samhälle? Och på vilka sätt kan vätgas bidra till industriell förnyelse och nya affärsmöjligheter för lokalt företagande?
Medverkande:
Anders Lundell, projektledare, Sandvikens kommun
Malin Rogström, utvecklingschef, Sandbacka Sciencepark
Ulrika Söderström, projektledare, Mariestads kommun
Jonas Johansson, utvecklingschef, Mariestads kommun
Mer info 
Norden – världens smartaste energisystem. Men hur och när? Fokus på elsystemet
Arrangör: Nordisk Energiforskning
Dag: 4/7 2018 08:00 – 09:30
Språk: Svenska
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24
Beskrivning av samhällsfrågan
Mer vind- och solel är en utmaning för elsystemet. Hur möter vi visionen om stärkt nordiskt forskningssamarbete om elsystemet med bäring på världens smartaste elsystem?
Medverkande:
Hans Jörgen Koch, Direktör, Nordisk Energiforskning
Bo Diczfalusy, Seniorrådgivare, Nordisk Energiforskning
Gunilla Andrée, Biträdande enhetschef, Energiföretagen Sverige
Markus Wråke, Verkställande direktör, Energiforsk
Filip Johnsson, Professor, Chalmers
Bo Normark, Expert, EIT InnoEnergy 
Mer info
Vätgas i miljonprogrammen – hur funkar det?
Arrangör: Vätgas Sverige, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, Nilsson Energy, Oazer, PowerCell Sweden, Sandvikens kommun, Siemens
Dag: 4/7 2018 09:00 – 09:45
Plats: Skeppsbron 12
Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2
Beskrivning av samhällsfrågan
Miljonprogrammen måste renoveras och behoven är omfattande. Vilka möjligheter finns idag för fastighetsägare? Kan man göra sina fastigheter energisnåla, klimatsmarta och dessutom självförsörjande på el?
Medverkande:
Jan Thorsson, Vd, Vårgårda Fastigheter
Martina Wettin, Vd, seminariets moderator, Nilsson Energy
Mer info
Vi kan få en bättre stadsmiljö redan idag – varför agerar inte politikerna?
Arrangör: Motorbranschens riksförbund, DEFA AB
Dag: 4/7 2018 09:00 – 09:45
Plats: Fordonsexpo, H53
Platsbeskrivning: Mötes- och debattplats Infrastruktur
Beskrivning av samhällsfrågan
Sveriges städer och kommuner har idag problem med att klara EU:s gränsvärden för luftkvalitet. Men är den enda lösningen att förbjuda biltrafik och är det inte för sent att vänta till 2020 med att vidta åtgärder? Det finns enkla åtgärder som politikerna kan göra redan idag men varför agerar de inte?
Medverkande:
Penilla Gunther, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Tommy Letzén, vd, Motorbranschens riksförbund
Anneli Carlson, senior research engineer
Johan Andersson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Anders Åkesson, riksdagsledamot, Centerpartiet
Katarina Luhr, miljöborgarråd, Miljöpartiet
Jakob Lagercrantz, moderator, 2030-sekretariatet
Erik Larsson, vd, DEFA 
Mer info 
Innovativa och lönsamma lösningar i hela värdekedjan – avgörande för det hållbara energisystemet
Arrangör: Dagens industri, InnoEnergy
Dag: 4/7 2018 09:00 – 10:00
Evenemangskategori: Seminarium
Evenemangstyp: Seminarium
Ämnesområde: Energi
Ämnesområde 2: Hållbarhet
Språk: Svenska
Plats: Kronstallgränd 4
Beskrivning av samhällsfrågan
Elektrifiering av gruvnäringen, hydrauliska system i tunga fordon och batteribaserad energilagring är exempel på innovativa energilösningar. Exemplen visar också på affärsmöjligheter genom minskade koldioxidutsläpp. Vad krävs för att denna typ av innovationer ska utvecklas och kommersialiseras? 
Mer info
Elbilen – bara halva lösningen?
Arrangör: DEFA AB, Relacom AB
Dag: 4/7 2018 10:00 – 10:45
Plats: Tunnbindaregatan 10
Mer info
Säker elförsörjning – vem blir kung över energilagren?
Arrangör: Vätgas Sverige, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, Nilsson Energy, Oazer, PowerCell Sweden, Sandvikens kommun, Siemens
Dag: 4/7 2018 10:00 – 10:45
Plats: Skeppsbron 12
Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2
Beskrivning av samhällsfrågan
Sverige har en mycket centraliserad elförsörjning, ett av Försvarsberedningen identifierat problem. Den regionala och lokala elförsörjningen måste stärkas för att Sveriges behov ska tryggas.
Medverkande:
Måns Holst, Business Developer, Powercell
Charlie Desmoulins, VP Operations, Hydrogène de France (HDF)
Charlotte Unger Larson, VD, Svensk Vindenergi
Mer info
Bilfria städer – en realistisk framtidsvision?
Arrangör: Världsnaturfonden WWF
Dag: 4/7 2018 10:00 – 10:45
Språk: Svenska
Plats: Strandvägen, H521
Beskrivning av samhällsfrågan
Sverige kan bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Då behövs en ambitiös plan för hur vi minskar de transportrelaterade utsläppen. Vad blir effekterna om tillgänglighet istället för transport styr infrastruktur- och bebyggelseplanering? Vilket ansvar har staten respektive kommunerna?
Medverkande:
Ola Hansén, Klimatexpert WWF, Världsnaturfonden WWF 
Mer info 
Privatbilismens era är förbi: Är taxi till folket lösningen – hämttjänst till alla?
Arrangör: Svenska Taxiförbundet
Dag: 4/7 2018 10:00 – 10:50
Plats: Hamngatan 1, trädgården
Platsbeskrivning: Maritima mötesplatsen
Beskrivning av samhällsfrågan
Privatbilismen måste minska rejält för att nå klimatmålen. Samtidigt pekar alla prognoser på att personbilstrafiken och trängseln kommer att öka om inget görs. Kan RATT – ett RUT avdrag för taxi bli en del av lösningen för att få folk att avstå sin egen bil? Hur vill våra politiker lösa problemet
Medverkande:
Peter Norman, Ordförande, Svenska Taxiförbundet
Stefan Fölster, VD, Reforminstitutet
Monica Renstig, Civilekonom och författare, Renstig Consulting Group
Per Åsling, Ordförande, (C) Skatteutskottet
Anna Johansson, Ledamot, (S) Skatteutskottet
Helena Bouveng, Ledamot, (M) Skatteutskottet
Karin Svensson Smith, Ordförande, (MP) Trafikutskottet
Mer info
Kan vi nå klimatlagens mål för transportsektorn till 2030?
Arrangör: Trivector AB
Dag: 4/7 2018 10:15 – 11:00
Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen
Beskrivning av samhällsfrågan
Vår nya klimatlag säger att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Utsläppen har minskat under senare år, men inte i den takt som krävs för att nå målet. Vad behöver ske för att målet skall nås? Kommer nuvarande åtgärder att räcka?
Medverkande:
Caroline Toulson Ljungberg, Affärsområdeschef, beteenden och dialog + redaktör podden Esplanad, Trivector AB
Anders Wijkman
Johanna Grant, Ordförande, Gröna bilister
Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
Mer info
Upphandling i dynamiska inköpssystem för specifika behov
Arrangör: HBV – Allmännyttans inköpsfunktion
Dag: 4/7 2018 10:30 – 11:30
Plats: Mellangatan 7
Beskrivning av samhällsfrågan
Just nu startas flera dynamiska inköpssystem, för mer behovsanpassade upphandlingar under lagen om offentlig upphandling. Men vilka utmaningar skapar det för aktörer som lyder under LOU och berörda leverantörer?
Utökad information om evenemanget
Hur kan vi skapa mer specifika avtal som möter det verkliga behovet och är dynamiska inköpssystem ett sätt att möta detta? 
Mer info
Klimattermometern – Hur påverkar klimatutvecklingen våra affärsmodeller och samhällen?
Arrangör: Vätgas Sverige, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, Nilsson Energy, Oazer, PowerCell Sweden, Sandvikens kommun, Siemens
Dag: 4/7 2018 11:00 – 11:45
Plats: Skeppsbron 12
Platsbeskrivning: Glassmagasinet våning 2
Beskrivning av samhällsfrågan
Få ifrågasätter de forskarrapporter som alla pekar på stora och snabba klimatförändringar som dagligen innebär allt större konsekvenser för oss. Är det toppen på ett isberg som snart leder till oönskade skeenden som vi inte kan påverka?
Mer info
Att gå runt med en bit Kongo i fickan – om klimatsmarta produkter och Sveriges gröna ansvar
Arrangör: Industrin tar matchen, Svemin, Teknikföretagen
Dag: 4/7 2018 11:00 – 11:35
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
Platsbeskrivning: Industriområdet
Beskrivning av samhällsfrågan
Klimatsmarta produkter är ett måste för att klara Agenda 2030. Hur skulle en hållbar produktion – och återvinning – kunna se ut? Kan den ske i Sverige? Vad måste i så fall till från politiken för att lyckas? Vi sätter strålkastarljuset på lösningen på klimatomställningen vi alla står inför.
Medverkande:
Mikael Staffas, vd, Boliden
Peter Carlsson, vd, Northvolt
Henrik Henriksson, vd, Scania 
Mer info
Elnätens effektutmaning – kan vi lösa det med vita certifikat och efterfrågeflexibilitet?
Arrangör: Sustainable Innovation, Miljö- och energidepartementet
Dag: 4/7 2018 12:15 – 13:15
Plats: Teaterskeppet, fartyg
Platsbeskrivning: Teatersalongen
Beskrivning av samhällsfrågan
Energi eller effekt? Energiomställningen handlar alltmer om effektutmaningen och energi vid rätt tidpunkt. Energiomställningen till förnybart rusar fortare och fortare. Vilka incitamentsmodeller kan vi använda för att skapa det effektutrymme som vi behöver ha nu direkt, inte i framtiden
Medverkande:
Jan Kristofferson, Projektchef, Sustainable innovation
Björn Berg, VD, Ngenic
Anders Ådahl, Regeringskansliet
Mer info 
Fossilfri framtid – 12 år och en reducering med 70 procent, går det?
Arrangör: KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg
Dag: 4/7 2018 13:00 – 13:45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Platsbeskrivning: Aktuell Hållbarhet Arena
Beskrivning av samhällsfrågan
Om transportsektorn i Sverige ska nå 2030-målen behövs handlingskraft. Vilka spelregler behövs inom transportsektorn för att Sverige ska uppnå sitt mål?
Medverkande:
Sofia Leffler Moberg, Hållbarhetschef, PostNord
Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar
Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
Hanna von Bahr, Miljösamordnare, Fordonsgas
Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef, Lantmännen
Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem
Urban Wästljung, Senior adviser, Public & Sustainability Affairs  , Scania
Rickard Nordin, Riksdagsledamot, C
Karin Svensson Smith, Ordförande Riksdagens Trafikutskott, MP
Jens Holm, Riksdagssledamot, V
Mer info
Fossilfri industri 2045 – utopi eller verklighet?
Arrangör: Jernkontoret, Svemin, Ikem, Skogsindustrierna
Dag: 4/7 2018 13:00 – 14:00
Plats: Hamngatan 3
Platsbeskrivning: Svenskt näringslivs trädgård
Beskrivning av samhällsfrågan
Sveriges riksdag har antagit målet att Sverige ska bli fossilfritt 2045. I dag står industrin för en knapp tredjedel av Sveriges totala utsläpp och samtidigt en majoritet av exporten som bygger vår välfärd. Hur ska industrin bli fossilfri och konkurrenskraftig? Vilken politik tar oss dit?
Mer info
Globalt hållbar försörjning av metaller och mineral
Arrangör: Sveriges geologiska undersökning
Dag: 4/7 2018 13:00 – 14:00
Plats: Ocean Surveyor, fartyg
Platsbeskrivning: Kajplats 1, Visby hamn
Beskrivning av samhällsfrågan
Många av de innovationskritiska metallerna som behövs för den gröna omställningen bryts småskaligt i länder med bristande arbetsvillkor och lagstiftning. Vad kan Sverige och EU göra i frågan?
Medverkande:
Peter Åkerhammar, projektledare, SGU
Joakim Wohlfeil, policyrådgivare, Diakonia
Lennart Gustafsson, moderator, Georange
Mer info
How can a common Nordic approach to biofuels promote development and reduce our carbon emissions?
Arrangör: St1 Sverige
Dag: 4/7 2018 13:00 – 14:00
Plats: Biskopsgatan 1A
Platsbeskrivning: trädgården
Beskrivning av samhällsfrågan
Climate change is one of the biggest challenges that our society faces. The transport sector is one of the biggest contributors to carbon emissions. A joint Nordic approach to developing biofuels together with a systematic way to capture atmospheric carbon might just be two of the key solutions.
Medverkande:
Mika Anttonen, styrelseordförande och grundare, St1
Magnus Nilsson, energipolitik expert
Kimmo Tiilikainen, Finlands bostads-, energi- och miljöminister, (C)
Hilde Wahl, VD, St1 Sverige
Ann-Christin Nykvist, moderator, tidigare generaldirektör och statsråd
Mer info
Ladda för framtiden – bensinmacken flyttar in
Arrangör: Rexel Sverige AB
Dag: 4/7 2018 13:30 – 14:15
Plats: Skeppsbron, H120
Platsbeskrivning: Rexels tält på Skeppsbron
Mer Info
Vad är ett hållbart biodrivmedel, och kommer det att bli brist på sådana?
Arrangör: Neste
Dag: 4/7 2018 14:00 – 14:45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Platsbeskrivning: Aktuell Hållbarhet Arena
Beskrivning av samhällsfrågan
2030 ska utsläppen från svenska transportsektorn ha minskat med 70%. För att klara detta kommer förnybara drivmedel att vara avgörande. Men hur möter vi den stora efterfrågan av biobränslen när hela transportsektorn ställer om, och vad är egentligen ett hållbart biodrivmedel?
Medverkande:
Bo Diczfalusy, Moderator
Johan Lunnaba, Hållbarhetschef, Neste
Patrik Engström (S), Energipolitisk talesperson
Johanna Mossberg, Focus Area Manager – Fossil Free Transport, RISE
Jakob Lagercrantz, 2030-sekritariatet
Mer info
Paradigmskifte för svensk bilförsäljning. Är det nu det händer?
Arrangör: GREAT (Green Regions with Alternative fuel for Transport) – En del av Öresundshuset
Dag: 4/7 2018 16:30 – 17:15
Plats: Hästgatan 1
Platsbeskrivning: Öresundshuset
Beskrivning av samhällsfrågan
Regeringen har arbetet intensivt för styrmedel för omställning mot fossilfria personbilar. Ar det nu vi kommer att se en ändring av personbilsförsäljningen i Sverige? Vi diskuterar de möjligheter för en accelererad omställning till en fossilfri transportsektor som olika politiska styrmedel kan ge.
Medverkande:
Jakob Lagercrantz, moderator
Britt Karlsson-Green, projektledare GREAT, Region Skåne
Karolina Skog, miljöminister, Regeringen
Jessica Rosencrantz, vice ordförande – trafikutskottet, Sveriges Riksdag
Henrik Rasmussen, head of emobility solutions, Nordic, E.ON
Marina Maneas Bakkum, communications director, Nissan Nordic Europe 
Mer info
Så här räddar vi elnätet från elbilen
Arrangör: IPv6home AB
Dag: 4/7 2018 16:30 – 17:30
Plats: Cramérgatan 6
Platsbeskrivning: Sal E31
Beskrivning av samhällsfrågan
När vi får många elbilar i elnätet kan vi tidvis få problem med överbelastning. Kan vi lösa problemet med smart smart styrning och en lagändring? Hur kan det gå till?
Medverkande:
Anders Kjellström, Direktör, IPv6Home
Lars Tysklind, Riksdagsman, Liberalerna
Gunvor Nilsson, Programmerare, IPv6home
Christian Schwartz, VD, Mölndal Energi AB
Anna Werner, Samhällspolitisk kontakt, Villaägarnas Riksförbund
Marcus Claesson, Kommunalråd, Mölndal stad
Magnus Johansson, Ordförande, Elbil Sverige 
Mer info
5/7 Torsdag
Hur kommer det sig att den hållbara trafikplaneringen inte blir genomförd fastän alla vill det?
Arrangör: Gröna Bilister, Social Venture Network (SVN Sweden)
Dag: 5/7 2018 08:00 – 08:45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Platsbeskrivning: Sal B22
Beskrivning av samhällsfrågan
Med en omvänd trafikpyramid, den så kallade fyrstegsprincipen, sätts barnens, de funktionsvarierades och de gåendes behov överst och det blir tydligt vilka vinster en sådan planering ger hela staden. Varför används fyrstegsprincipen så sällan fastän alla parter tycker om den i teorin?
Medverkande:
Fredrik Holm, författare
Per Östborn, Moderator, Kommuner på väg 
Mer info 
Vad innebär mobilitet, trygghet och klimatarbete? Hur ser trender, värderingar och drivmedel ut?
Arrangör: SPBI
Dag: 5/7 2018 09:00 – 10:00
Plats: Hästgatan 2
Beskrivning av samhällsfrågan
Hur värderar människor mobilitet, trygghet och valfrihet. Vad innebär det att kombinera mobilitet, klimatarbete och klimatsmarta drivmedel? Finns det nya perspektiv som behöver belysas? Hur har samhället och drivmedelsbranschens roll utvecklats i takt med detta?
Medverkande:
Maria Grahn, forskare globala energisystem och drivmedel, Chalmers
Jessica Alenius, vice vd, Bilsweden
Ulf Svahn, vd, SPBI
Sofie Quant, moderator, SPBI
Christer Fuglesang, professor & astronaut, KTH
Mer info
Hållbara mobilitets- och leveranstjänster i täta städer – kan vi växla upp?
Arrangör: Göteborgs Stad, Stockholms stad, CLOSER vid Lindholmen Science Park, Sustainable Innovation, RISE Viktoria
Dag: 5/7 2018 10:15 – 11:15
Plats: Teaterskeppet, fartyg
Platsbeskrivning: Stora matsalen
Beskrivning av samhällsfrågan
Lokala myndigheter står inför stora utmaningar kring digitalisering, förtätning och utveckling av städer. Hållbarhet och en levande stadsmiljö ska matchas med behovet av mobilitets- och leveranstjänster. Hur växlar vi upp från pilotprojekt till bred implementering?
Medverkande:
Kent-Eric Lång, vice vd, RISE Viktoria
Malin Andersson, chef för internationellt & utveckling, Trafikkontoret Göteborgs stad
Arne Andersson, nordisk ehandelsrådgivare, Postnord
Amanda Baumgartner, godsstrateg, Trafikkontoret Stockholm
Robin Billsjö, godsstrateg, Trafikkontoret Stockholm
Roland Elander, moderator, Sustainable Innovation
Lina Olsson, moderator, DenCity, CLOSER
Mer info
Ungdomspolitik, trender och mobilitet – hur ser den framtida klimatsmarta transportvisionen ut?
Arrangör: SPBI
Dag: 5/7 2018 12:30 – 13:00
Plats: Hästgatan 2
Beskrivning av samhällsfrågan
Regeringen och oppositionen arbetar med klimatarbete och mobilitet. Hur ser de ungdomspolitiska företrädarna på det arbetet? Tycker man annorlunda skulle man vilja prioritera om på något sätt? Saknar något i debatten om klimat och mobilitet?
Medverkande:
Sofie Quant, moderator, SPBI
Magnus Ek, ordförande, CUF
Alma Tallborn, infrastrukturspolitisk talesperson, Grön Ungdom
Helena Nanne, andre vice förbundsordförande, MUF
Nasra Ali, förbundsordförande, S-studenter 
Mer info 
Nordiska transportutmaningar – måste nationella gränser utgöra hinder?
Arrangör: Nordiska rådet
Dag: 5/7 2018 13:00 – 13:45
Plats: Novgorodgränd 1
Platsbeskrivning: Huvudentrén
Beskrivning av samhällsfrågan
Varför måste nationella gränser försvåra utbyggnaden av transportinfrastruktur? Kan man räkna ut samhällsekonomisk nytta som berör två eller fler länder? Hur kan man finansiera infrastruktur över nationella gränser? Hur kan vi bättre bygga ut och nyttja Nordens samlade transportinfrastruktur?
Utökad information om evenemanget
Den 10 april i år enades Nordiska rådet om en rekommendation till de nordiska ländernas regeringar, om behovet av ökat transportsamarbete i Norden http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1755-tillvaext .
Medverkande:
Stein Erik Lauvås, politiker, Arbeiderpartiet, Norge
Karin Svensson Smith, politiker, Miljöpartiet, Sverige
Matilda af Hällström, rådgivare/moderator, Nordiska rådet
Lars Westin, professor, Umeå universitet, CERUM 
Mer info 
Nya styrmedel för biodrivmedel – Vad händer i och med reduktionsplikten?
Arrangör: SPBI
Dag: 5/7 2018 13:15 – 14:00
Plats: Hästgatan 2
Beskrivning av samhällsfrågan
Drivmedelsbranschen har länge efterfrågat långsiktiga styrmedel för att öka andelen biodrivmedel i marknaden. 2018 införs reduktionsplikt som styrmedel. Vad händer i marknaden? Finns det tillräckligt med biodrivmedel? Vad innebär det för klimatarbetet? Är det ett långsiktigt styrmedel?
Medverkande:
Ulf Svahn, moderator, SPBI
Ebba Tamm, produkt- och miljöspecialist, SPBI
Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet
Johan Bûser, riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
Stina Bergström, riksdagsledamot miljö-och jordbruksutskottet, Miljöpartiet
Johan Söderberg, Senior Director fuel, Circle K
Alarik Sandrup, näringspolitisk direktör, Lantmännen
Carl Nyberg, VP Sales Scandinavia, Neste
Petter Holland, vd, Preem
Mer info
Conflict minerals in DR Congo – How can transparency drive sustainable development?
Arrangör: Atea Sverige AB, Dell EMC
Dag: 5/7 2018 13:30 – 14:30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Platsbeskrivning: Kongresshallen
Beskrivning av samhällsfrågan
Svenska och nordiska organisationer ligger i framkant inom globalt hållbarhetsarbete. De är både vana kravställare och inköpare samt hanterar hållbarhetsfrågor som en naturlig del i sin vardag. Vilken inverkan har den nordiska marknaden på den globala it-branschens arbete?
Medverkande:
Magnus Sallbring, Kultur- och marknadsdirektör, Atea
Denis Mukwege, Dr, Panzi Hospital
Chiara Selvetti, Hållbarhetschef, Atea
Mer info
Hur ser Sveriges mobilitet ut vid krissituationer?
Arrangör: SPBI
Dag: 5/7 2018 14:15 – 15:00
Plats: Hästgatan 2
Beskrivning av samhällsfrågan
Hur ser drivmedelsbranschens roll och ansvar ut i frågor som trygg energiförsörjning vid kriser, krig och olyckor? Vilka utmaningar finns att hantera? Hur kan man kombinera klimatarbete och trygg drivmedelsförsörjning för att säkerställa nödvändig mobilitet som matleveranser, sjukvårds, sopor etc?
Medverkande:
Ulf Svahn, moderator, SPBI
Mikael Toll, chef trygg energiförsörjning, Energimyndigheten
Dan Eliasson, generaldirektör, MSB
Andrea Haag, director unmanned, sales & communication, OKQ8
Hilde Wahl, VD, St1 
Mer info
Kan Gotland få ett 100 procent förnybart energisystem?
Arrangör: Uppsala universitet
Dag: 5/7 2018 14:30 – 17:00
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1
Platsbeskrivning: bottenvåning
Beskrivning av samhällsfrågan
Gotland kan bli ett världsunikt pilotområde för ett 100 % förnybart energisystem. Frågan är dock vilka möjligheter det finns för att nå det ambitiösa omställningsmålet? Vilka är förutsättningarna, utmaningarna och forskningsbehoven för Gotlands energiomställning?
Medverkande:
Stefan Ivanell, docent i Vindenergi, Uppsala universitet
Tor Broström, professor i Kulturvård, Uppsala universitet
Olle Jansson, rektorsråd, Uppsala universitet
Agneta Green, energisamordnare, Länsstyrelsen
Helena Andersson, ekostrateg, Region Gotland
Mattias Eriksson, direktör för strategiska frågor, Energimyndigheten
Bernt Pettersson, ledamot, Energifrågor, LRF
Hans Jørgen Koch, vd, Nordic Energy Research 
Mer info 
Vilken nytta gör miljözoner för luftkvalitet, klimatet och mobilitet?
Arrangör: SPBI, BILSweden
Dag: 5/7 2018 15:15 – 16:15
Plats: Hästgatan 2
Beskrivning av samhällsfrågan
Vad innebär miljözoner egentligen? Vad innebär det för utsläpp av kväveoxider, partiklar och koldioxid? Samhällsekonomiska kostnader och vinster? Hur dålig är luftkvaliteten i Sverige? Vad kan man göra för att förbättra den lokala miljön?
Medverkande:
Sofie Quant, moderator, SPBI
Jessica Alenius, moderator, BILSweden
Ebba Tamm, produkt- och miljöexpert, SPBI
Anders Norén, teknisk chef, BILSweden
Runar Brännlund, professor nationalekonomi, Umeå Universitet
Johan Bûser, Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
Jesper Skalberg Karlsson, Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna

Mer info