Arkiv / Fordon

Eldrivna lastbilar

Creative commons license

skrivet av Martin Borgqvist
Inom tre år kommer de eldrivna lastbilarna till marknaden. Vi har hittills sett hur marknaden för elbussar utvecklats snabbt de senaste åren. Men de etablerade tillverkarna arbetar med mer än elbussar. Åtminstone fyra av de stora tillverkarna i Europa utvecklar även eldrivna lastbilar. I detta nyhetsbrev tar upp ett par nyheter från året på detta område.
När jag skriver eldriven lastbil så menar jag laddhybrider eller helelektriska fordon.
Bättre luftkvalitet och mindre buller i städer driver på utvecklingen
Som vi skrivit om innan är det en trend att städerna driver på utvecklingen av mer ett mer hållbart transportsystem. Mindre buller, bättre luftkvalitet och restriktioner för förbränningsmotorer i vissa stadsmiljöer är viktiga drivkrafter för eldrivna lastbilar. Precis som för eldrivna fordon generellt.
Scania testar en lastbil som är en hybrid i Karlstad
Scania har byggt en lastbil, en hybrid, med en elkörsträcka på 1-2 km per laddning. Batteriet som är på 1.2 kWh tar ca tio minuter att ladda upp. Lastbilen är en Scania P 320 dragbil med hybriddrivlina, där elmotorns toppeffekt är ca 130 kW [1], [2]. Tanken är att lastbilen skall kunna köra kortare sträckor på el i vissa känsliga miljöer. Den används av Löfbergs Lila i Karlstad som kör den mellan ett lager och ett centralt beläget rosteri. Enligt [1] så kan CO2-utsläppen med laddhybrid-tekniken i bästa fall minskas med 92 %. Detta borde enligt mig även bero på att fossilfri diesel (HVO) används, elkörsträckan är ju ganska kort. Lastbilen har vad jag förstår samma typa av drivlina som används i lastbilarna på Elväg Gävle [8].
Mercedes-Benz utvecklar en eldriven lastbil med 20 mils räckvidd
Mercedes-Benz skall göra ett fältprov med lätta eldrivna lastbilar (bruttovikt 25 ton). Bilen heter Urban eTruck. Det handlar om ett tiotal stycken och diskussioner förs med kunder inom avfall, livsmedel och logistik. Målet är att ha en kommersiell produkt i serietillverkning år 2020. Urban eTruck är en 25 tons lätt lastbil med en lastkapacitet på 12.8 ton. Batteri: 212 kWh, räckvidd 20 mil. [3], [4].
MAN skall testa eldrivna lastbilar tillsammans med logistikföretag
MAN kommer att starta ett fältprov med eldrivna lastbilar (bruttovikt 12-26 ton) i november 2017. Detta görs inom ett samarbete med den österrikiska logistikorganisationen CNL (the Council for sustainable logistics). Det är nio företag bland CNLs medlemmar som kommer att testa MANs eldrivna lastbilar. Serieproduktionen är planerad att starta 2021. CNL planerar att öka användningen av eldrivan lastbilar från 2020 för att aktivt bidra till minskade utsläpp i städer. [6], [7].
AB Volvo vill använda elbusskomponenter i sin kommande eldrivna lastbil
Även AB Volvo jobbar med elektrifiering av lastbilar [5]. Deras plan är att använda komponenter som nu finns i deras kommersiella elbuss-produkter även i sin kommande eldrivna lastbil. [5].
En egen fundering: Är det samma drivlina i eldrivna lastbilar som i elbussar?
När man använder begrepp som eldrivna lastbilar och eldrivna bussar så är det viktigt att komma ihåg att det finns flera olika applikationer för dessa fordon. Det är stor skillnad mellan en lastbil för long-haul
(långtradare) och en lastbil för stadsdistribution. På samma sätt skiljer sig stadsbussar mycket från bussar som kör mellan städer och coach (långfärdsbussar). Förutom tekniska skillnader (som t.ex. motoreffekt) så är användning och årlig körsträcka olika för de olika applikationerna.
En fråga som jag tycker är intressant är hur mycket av drivlinan i en eldriven lastbil som är samma som drivlinan i en elbuss? Körmönstren skiljer sig åt till viss del, men påminner i stora drag om varandra, och de årliga körsträckorna för stadsbussar och lastbilar för stadsdistribution är i samma storleksordning. Körsträckor etc. kan ni läsa mer om i ett nyhetsbrev om tillämpningsområden för tunga fordon som Magnus har skrivit. Ni hittar det här. Även Trafikanalys redovisar statistik för körsträckor för olika fordon. Deras statistik är för svenskregistrerade fordon, och baseras på uppgifter som rapporteras in vid besiktningar [9].
För övrigt visar statistiken från Trafikanalys att bussar som drivs på el kör ca 3 400 mil per år i genomsnitt. Elhybrider något längre (3 800 mil per år). Om detta beror på tekniken eller applikationen är oklart.
Egna kommentarer
Det är naturligt att utveckla eldrivna lastbilar för stadsdistribution baserat den teknik som finns för elbussar i stadstrafik.
Jag undrar hur laddning för lastbilar i stadsdistribution skall ordnas. Kommer det att vara opportunity charging med mindre batteripack eller depåladdning? För en busslinje känns det spontant lättare att ordna med opportunity charging än för en lastbil i distributionstrafik.
Källor
[1] De blir först med Scanias nya laddhybrid: ”Jättekul”. Recharge. 15 Februari, 2017. Länk.
[2] Gröna bönor. Pressmedelande Scania. Länk.
[3] Mercedes Urban eTruck är en helt eldriven lastbil som ska göra städerna renare och tystare. Recharge. 27 Juli, 2016. Länk.
[4] Customer trial for heavy-duty electric truck in short-radius distribution: Small series Mercedes-Benz Urban eTruck with electric drive starts in 2017. Pressrelease Daimler. 15 Februari, 2017. Länk.
[5] Han söker 500 nya ingenjörer. GP. 24 April, 2017. Länk.
[6] TRUCKS OF THE FUTURE – MAN DELIVERS SUSTAINABLE ELECTROMOBILITY CONCEPTS. MAN. Länk.
[7] MAN and CNL to bring eTrucks to our roads. Pressrelease MAN. 20 Februari, 2017. Länk.
[8] Vill ha 100 kilometer testväg. Ny Teknik. 3 Februari, 2017. Länk.
[9] Körsträckor med svenskregistrerade fordon. Trafikanalys, hemsida. Länk.