Almedalsveckan 2017 – urval på sessioner

Creative commons license

2 Juli
Laddad för framtiden – laddsystem och betallösningar för el- och hybridbilar
Arrangör: Rexel
11:30-12:00
(men också 3/7 14:30-15:00, 4/7 10:30-11:00, 5/7 13-13:30, 6/7 11:30-12:00)
Hur ska fastighetsägare, företag eller privatpersoner tänka och vad behöver vi göra för att nå ett fossilfritt Sverige? Vem ska betala investeringen i laddinfrastrukturen? Hur fungerar det och varför ska vi ha uppkopplade smarta laddstationer?
länk 
Vad är erfarenheten från Europa? Finns lokala kompletta elsystem?
Arrangör: Elbilsföreningen
10:00-10:30
(men också 2/7 15-15:30, 3/7 10-10:30, 3/7 15-15:30, 4/7 10:30-11, 15-15:30, 10-10:30, 5/7 15-15:30, 10-10:30, 6/7 15-15:30)
Vad är erfarenheten från Europa? Finns lokala kompletta elsystem, solceller på taket, laddinfrastruktur för bilar och lastbilar, batteribankar, etc.
länk 
Mer vägar och bättre miljö, går det ihop?
Arrangör: BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund
15:00-15:45
Vad styr investeringar i infrastruktur? Hur uppnås största möjliga måluppfyllelse? Hur kombinera transporttillväxt med övriga mål? Debatt om kunskapsbaserad planering och politiska ”babies”. Våra folkvalda bestämmer – men vad bör gälla när prestigeprojekt hoppar in som gökungar i planeringen? länk
Förnybara drivmedel – har vi råd att köra grönt?
Arrangör: Bil Sweden, Motorbranschens riksförbund
16:00-16:45
Sverige ligger i topp med förnybara drivmedel, men det behövs mer för att ersätta fossil energi. Kommer regeringens nya förslag till kvotplikt att ”flyga” i EU? Hur bör Sverige agera framöver? Kan svenska vägtransporter bli fossilfria före andra länders? Vilka styrmedel är mest kostnadseffektiva?
länk 
3 Juli
Världens första fossilfria land – vatten och el, vad kan gå fel?
09:00-09:50
Arrangör: Lighthouse
Sveriges regering har mål om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Hur kan elektrifiering av sjöfarten bli en del av lösningen och vad är utmaningarna och möjligheterna?

länk

Ska vi köra på förnybart – eller bara köra på…?
Arrangör: EU-kommissionen i Sverige
10:00-10:45
En diskussion om hur EU:s energipolicy kan hjälpa eller stjälpa Sverige att nå sitt 2030-mål om en fossilfri transportsektor.
länk
Klimatneutralt Sverige 2045: Hundratals lösningar på bordet – räcker det för att nå målet?
Arrangör: Vattenfall
10:30-12:00
Vilka vägval står vi inför de närmaste 10 åren? Finns det en konflikt mellan global klimatnytta och nationella klimatmål? Hur bidrar elektrifiering av industrin, nya metoder för skogs- och jordbruk, partnerskap för hållbara städer och bränslebyten inom transportsektorn till att nå målet?
länk
Hur kan Sveriges kommuner ställa om till fossilfritt?
Arrangör: Gröna städer
11:00-11:45
Sverige har som ambition att bli fossilfritt. En stor del av ansvaret ligger på kommunerna, som är köpare och utförare av allt ifrån transporttjänster till parkskötsel. Hur kan kommunerna ta sin del av ansvaret för omställningen till ett hållbart samhälle?
länk
Elbilar i tjänstebilsflottan – hur är det möjligt?
Arrangör: Tesla
12:00-12:30
(men också 4/7 12:00-12:30, 5/7 12:00-12:30, 6/7 12:00-12:30, 7/7 12:00-12:30)
Hur behöver företagens tjänstebilspolicys förändras för att möjliggöra elbilar? Möt ett nytt företag varje dag som berättar hur de har gjort. länk 
Sverige världsledande på innovation, men hur behåller vi positionen?
Arrangör: Swedebank
12:30-13:30
OECD har utnämnt Sverige till världens tredje mest innovativa land, men pekar på en nedåtgående trend. Investeringsrundorna för techbolagen tecknar fullt. Men vad händer i andra sektorer för att främja innovation? Har vi det företagsklimat som krävs för att få fram framtidens giganter? 
länk

Fossilfri transportsektor: bränslecellsfordon och vätgasinfrastruktur
Arrangör: Vätgas Sverige, Axator, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, PowerCell Sweden, RE8760, Sandvik, Sandvikens kommun, Siemens, VänerEnergi
13:00-15:00
En av vår tids stora utmaningar är att klara en flexibel och förnybar energiförsörjning. På fordonssidan har vätgasdrivna bränsleceller klivit fram som en viktig ersättare av fossildrivna förbränningsmotorer med ett emissionsfritt alternativ som hämtar sin energi från förnyelsebara energikällor.
länk 
Hur sänker vi klimatutsläppen från Sveriges fordon?
Arrangör: Swedegas
13:00-14:00
Idag domineras vägburna transporter av diesel- och bensindrivna fordon. Samtidigt ska klimatutsläppen från transporter sänkas med 70% till år 2030. Regeringen har föreslagit reduktionsplikt och skatteförändringar för att öka användandet av biodrivmedel. Är initiativet tillräckligt effektivt? 
länk

Kraften i samverkan och förnyelse – Trollhättans revansch
Arrangör: Högskolan Väst
13:30-14:30
Vilken handlingskraft krävs av en stad som tvingas ställa om efter stora strukturella förändringar? Trollhättan är idag en av de mindre städer i landet som bäst klarat urbaniseringsutmaningen sedan Saab Automobiles konkurs 2011. länk 
Full Fart Framåt För Fossilfria Fordon – en snabbutredning
Arrangör: Energiföretagen Sverige
13:30-14:40
Hur ökar man bäst takten i omställningen i transportsektorn? Vilken roll har olika politiska nivåer och vilka styrmedel driver utvecklingen bäst? Vår snabbutredning tar vid där andra kört i diket och levererar den slutgiltiga och samlade färdplanen för fossilfrihet.
länk
Dags för hälsokontroll på energisystemet – vad blir diagnosen och behövs behandling?
Arrangör: Energiföretagen i Sverige
15:00-16:00
Det övergripande målet för energipolitiken är tredelat: Energisystemet ska ha hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och ge energi till konkurrenskraftigt pris. Hur ligger Sverige till när det gäller målen och vart är vi på väg? Vilka beslut behöver tas nu för att säkra måluppfyllnad i framtiden?
länk
Hur kan hela Sverige bli vinnare på vindkraften?
Arrangör: Svensk Vindenergi
16:00-18:00
Till 2030 ska 18 TWh ny förnybar el byggas i Sverige och 2040 ska vi ha ett helt förnybart elsystem. Hur förverkligas det på bästa sätt? Och vilka win-win-lösningar kan vi skapa med andra branscher för att minska klimatpåverkan, bidra till regional utveckling och stärka Sveriges konkurrenskraft?

länk

Elbilen – vilka möjligheter öppnar den för staden?
Arrangör: Elbilsalliansen Nisan – Reunault, Aktuell Hållbarhet
17:00-17:45
Den som tror att bilar går på bensin har snart helt fel. De går på el. Snart är bilar lika mycket en del av ett smart elnät som de är ett transportmedel. Vilka möjligheter skapar detta för framtidens städer? Vad kan kommuner, stat och företag göra för våra drömmars stad, redan idag? länk 
4 Juli
Elektrifiering av kollektivtrafiken
Arrangör: BIL Sweden, Sveriges bussföretag
09:00-09:45
Elektrifiering av busstrafiken är inte längre bara en vision. El- och elhybridbussar är en avgörande del för att till 2030 få bort klimatpåverkan, hälsopåverkan och störande buller från busstrafik i Sverige. Bussen skulle då bli det mest miljöanpassade motoriserade färdsättet. länk 
Energilagring i vätgas: lagring av förnybara energikällor för elproduktion med bränsleceller
Arrangör: Vätgas Sverige, Axator, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, PowerCell Sweden, RE8760, Sandvik, Sandvikens kommun, Siemens, VänerEnergi
09:00-11:00
En av vår tids stora utmaningar är att klara en flexibel och förnybar energiförsörjning. Här framstår energilagring i vätgas som ett allt mer intressant alternativ, som gör det möjligt att lagra energi från till exempel sol-, vind- och vattenkraft. länk
Fossilfri basindustri – Tre tekniksprång kan ge 30 procent lägre utsläpp i Sverige
Arrangör: Vattenfall
10:30-12:00
Varför behöver den svenska basindustrin elektrifieras och ger vätgas ett av svaren? Vi sätter basindustris klimatutmaningar i ett större perspektiv. Räcker det med tekniska lösningar? Är ökad elförbrukning en del av lösningen? Kommer energibolagen och industrin hitta de nya klimatsmarta affärerna? 
länk

Framtiden är elektrisk – men hur tankar vi bilen?
Arrangör: RISE
11:30-12:30
Idag skapar vi en infrastruktur för snabbladdning av fordon med stora batterier. Är det rätt väg fram? Vilka är alternativen – och är de billigare och bättre? Vad säger förespråkarna? Och vad säger forskningen? länk 
70 procent lägre utsläpp från transporter till 2030 – hur är det möjligt?
Arrangör: Vattenfall
13:00-14:00
Sverige har som mål att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030 men hur når vi dit? Vilka åtgärder behövs för fler elfordon och mer biodrivmedel? Vilken roll ska tillverkare, användare och politiker ta?
länk 
Nya affärer med biogasen – från regionalt till globalt
Arrangör: Region Östergötland, Tekniska Verken, Biogas Research center, Biogas Öst
13:00-14:00
Biogas ger stora nyttor för samhället. Två nya rapporter presenteras som belyser och kvantifierar dessa nyttor. Företrädare för miljöorganisationer, forskningen, branschen och politiker diskuterar vad som behöver göras för att skapa en blomstrande biogasmarknad till 2030? länk
Bilar och styrmedel – Hur ska transporter beskattas?
Arrangör: BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund
14:00-14:45
Bilägande och bilkörning beskattas nästan dubbelt så hårt som vad som är samhällsekonomiskt motiverat. Drivmedelsskatterna höjs varje år. Dessutom föreslår nu regeringen kraftigt höjd fordonsskatt, Bonus-Malus. Är bilskatterna bra för miljön? Hur ska morgondagens transportskatter utformas?länk
Energiomställning till havs och på land – hur kan tunga transporter minska sina utsläpp?
Arrangör: Swedegas
14:00-15:00
Vägtransporter och sjöfart står inför ökade krav på minskade utsläpp. Men vilka är förutsättningarna och incitamenten för transportsektorn att lyckas begränsa sina utsläpp på kort tid? Hur ser behoven för sjöfarten och tunga transporter ut? Vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna?
länk

Riksdagens klimatpolitiska transportmål – beundransvärd ambition eller miljömässig björntjänst?Arrangör: Transportföretagen
14:30-15:20
Riksdagen har genom sitt klimatpolitiska ramverk lagt fast att den svenska transportsektorns klimatgasutsläpp skall ha minskat med 70 % år 2030. Ett ambitiöst mål som skiljer sig radikalt jämfört med EU:s motsvarande ambitioner. Är det ett realistiskt, rimligt eller ens eftersträvansvärt mål? länk 
Vägval – snabbomställning av persontransporter
Arrangör: Blekinge Tekniska Högskola
15:00-18:00
En snabbomställning till fossilfrihet är ett krav för ett framtidssäkrat välfärdssamhälle, men det räcker inte. Sveriges koldioxidproblematik kopplas genom forskning ihop med ett helhetsperspektiv på hållbarhet, för alla sektorer med fokus på persontransporter. länk
Så blir Sverige navet för utvecklingen av framtidens transportlösningar
Arrangör: Västsvenska Handelskammaren
15:30-16:30
Flera globala utmaningar är kopplade till det ökande behovet av transporter. Samtidigt står transportsektorn inför ett paradigmskifte: självkörande och uppkopplade fordon förändrar hur vi transporterar människor och gods i framtiden. Hur blir Sverige navet för framtidens transportlösningar? länk
5 Juli
Elbilar – revolution eller evolution?
Arrangör: BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund
09:00-09:45
Allt hårdare utsläppskrav ställs på bilar i urbana områden. Både regleringar och körkostnader gör att trycket samtidigt ökar på bättre energieffektivitet. Detta främjar tekniker för utsläppsfria bilar med energilagring i batterier eller bränsleceller. Vad händer på elbilsfronten de närmaste åren? länk
Elcykling – fenomen att ta på allvar?
Arrangör: Trivector AB
10:15-11:00
Alltfler väljer idag elcykel. Trenden är snabbare, starkare och större elcyklar, och varken lagstiftning, myndigheter, tillverkare eller användare hänger riktigt med. Men vad är egentligen en elcykel? Vi lyfter viktiga utmaningar och diskuterar möjligheter och lösningar.
länk
Miljözon 3 innebär nollutsläpp från all trafik – men hur ska det gå till?
Arrangör: Sustainable Innovation
10:30-11:30
Med de nya miljözonerna blir kravet nollutsläpp från all trafik, tunga fordon som privata bilar, men hur det ska gå till? Nollzon har arbetat för nollutsläpp med de stora taxibolagen under de senaste två åren. Hör om utmaningar, möjligheter och hur vi på bästa sätt kan införa de nya miljözonerna. länk
Solcellsparker – världens billigaste energikälla?
Arrangör: Vattenfall, Svensk solenergi
10:30-11:45
På bara någon timme ger solen mer energi till jorden än vad mänskligheten förbrukar per år. Storskalig solel är numera konkurrenskraftig men är hittills ingen succé i Norden. Hur kan solel bidra till det nordiska systemet och kan storskalig solenergi förändra konkurrensläget i Europa? länk 
Utsläppsfria vägtransporter– vision eller verklighet?
Arrangör: BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund
11:00-11:45
Inom området tunga transporter och miljö talas det om ”decoupling”, att få ned utsläppen samtidigt som transporterna väntas öka. Helt utsläppsfri körning utvecklas nu för tunga fordon, med energitillförsel genom infrastrukturen, energilagring i batterier eller bränsleceller. Hur fort kan det gå?
länk
Reduktionsplikt – slutet för bensinfesten?
Arrangör: Naturskyddsföreningen
13:00-13:40
Klimatförändringarna eskalerar och det är dags att lämna fossila bränslen. Förslaget om reduktionsplikt innebär att drivmedelssäljare stegvis måste öka andelen förnybara bränslen för minskade utsläpp. Hur ska kurvan se ut? Blir biobränslen hållbara? Ska ett slutår sättas för fossila bränslen 
länk

Kommer ny teknik och nya tjänster lösa transporternas hållbarhetsproblem?
Arrangör: Trivector AB
14:00-14:45
Den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen ger nya möjligheter när det gäller framtidens transporter. Elfordon, självkörande fordon, nya bilpoolstjänster och transport som tjänst är några av alla nya idéer. Men räcker den tekniska utvecklingen för att skapa ett hållbart transportsystem? länk
Ny strategi för fossilfritt transportsystem – hur ser framtidens spelregler ut?
Arrangör: KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg
14:00-15:45
Vi diskuterar en omställning till fossilfri transportsektor. Vilka spelregler krävs för att lyckas? Ger den nya strategin för fossilfritt transportsystem de riktlinjer som behövs för att våga satsa klimatsmart med bibehållen långsiktig lönsamhet? länk
En del av problemet, en del av lösningen – ett unikt samarbete för en renare och trivsammare stad
Arrangör: 2030-sekretariatet
16:00-17:00
Grundproblemet är väldigt enkelt; godstransportörerna åker med bilen full in och tom ut ur staden. Återvinningsföretagen åker med bilen tom in och full ut från staden. Detta är inte hållbart. Att minska trafiken, och utsläppen och bullret som följer med, är en framtidsfråga vi måste lösa. länk
6 Jul
Vad innebär klimatnytta egentligen? Vilka transportpolitiska insatser gör mest nytta för klimatet
Arrangör: SPBI
09:00-10:15
Hur kan man resonera om klimatnytta i transportområdet? Vad innebär klimatnytta i ett svenskt och globalt perspektiv. Vad är nyttoperspektivet? Sverige har kommit långt i transportsektorn. Hur mycket ska Sverige gå före? Var gör insatser och resurser mest nytta för klimatet på global nivå?
länk

Är regeringen på rätt väg med miljömärkning av drivmedel?
Arrangör: Ekobanken, Gröna Bilister
10:00-10:30
Vi tar för givet att vi kan läsa på förpackningen i matbutiken var fisken är fångad eller varifrån köttet kommer. Men på något sätt accepterar vi också utan att blinka att vi inte har en aning om vad vi häller i tanken på vår bil, förutom att det är rätts sorts bränsle. Nu kan detta ändras.
länk
Transporter och klimatnytta – vilka styrmedel är mest effektiva?
Arrangör: SPBI
10:30-11:45
Hur kan Sverige agera politiskt utifrån tidigare diskussion om klimatnytta. Vilka strategier finns nationellt och globalt. Sverige och EU har olika situationer när det gäller biodrivmedel och energi? Vad har biodrivmedel och transporter för nytta? länk
För att nå målet krävs förändringar av vårt beteende
Arrangör: Ekobanken, Gröna Bilister
11:20-12:00
För att vi ska nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 behövs många åtgärder som påverkar konsumenters och resenärers beteende. Vi kommer att få höra två vittnesmål från representanter som vill förändra, men stöter på svårigheter på grund av existerande hinder. länk
Vilken typ av biodrivmedel kommer vi att se i framtiden?
Arrangör: SPBI
12:00-13:00
Hur ser drivmedelsföretagen på framtiden? Vilka möjligheter och utmaningar ser branschen? länk 
Hur ser framtidens bilar och transportsystem ut?
Arrangör: SPBI
13:30-14:15
Vilken typ av bilar finns i Sverige och i världen 2030? Vilka utmaningar finns inom bilindustrin för att få ner koldioxidutsläppen? länk

Var gömmer sig framtidens hållbara drivmedel?
Arrangör: Miljömärkning Sverige (Svanen och EU-Blomman)
13:30-14:30
Förnybara råvaror som palmolja och PFAD ((Palm Fatty Acid Distillate) är klimatsmarta men de är inte hållbart producerade. Borneos regnskogar skövlas. Hur kan politiker, konsumenter och företag ta ansvar för en mer hållbar bränsleproduktion?
länk