Utvecklingen av globala investeringar i sol- och vindkraft

Creative commons license

Hur stor andel andel är förnyelsebar kraft globalt 
Världens elgenerering är dominerat av fossila bränslen. 2015 hade 76,3% av den totala elgenerering (räknat i TWh) globalt icke-förnybart ursprung [14].
Vattenkraft stod för 16,6% av den globala elgenereringen 2015 [14].
Vindkraft stod för 3,7% samt solkraft för 1,2% av den globala elgeneringen 2015. [14].
I Sverige står solceller för 0,08% av Sveriges totala energianvändning. Energimyndigheten menar att denna nivå kan öka till mellan 5 och 10 procent av den totala elanvändningen i Sverige 2040 [10].
Enligt Svensk Energi producerade vindkraften i Sverige 2015 16,6 TWh el vilket är cirka 12 procent av vår elanvändning. 2015 var ett blåsigt år.
Ökningen av vindkraft och solkraft globalt
50 GW solceller blev installerade 2015. Det är en ökning med 25% i jämförelse med 2014. Globalt fanns 227 GW solceller installerade efter år 2015 [14].
Concentrating Solar Thermal Power (CSP) hade en global kapacitet på 4,8 GW i slutet av 2015 [14].
Vindkraftens globala kapacitetsökning var 63 GW under 2015. Det var en ökning med 22% i jämförelse med 2014. Vindkraftens totala globala kapacitet var 433 GW.
IEA har i senaste prognos kommit fram att förnyelse elgenergingen kommer öka sin andel globalt. De tror att det kommer öka från 23% 2015 till 28% 2021 [11].
Under perioden 2000 till 2015 har solcellers elgeneringen globalt blivit 15 gånger större samt vindkraft har blivit 4 gånger större [2].
Ökningen beror bl a på minskade produktionskostnader för både solceller och vindkraft. Enligt IEA kommer utvecklingen fortsätta. Solcellers produktionskostnader förväntas sjunka med 40-70% fram till 2040 enligt IEA [13].
Det är också så att det finns stora subventioner globalt. IEA har uppskattat att världens samlade subventioner till förnybart är ca 150 miljarder USD (ca 1320 miljarder SEK) per år. Ungefär 80% av de subventionerna går till förnybar kraftproduktion [13].
Förnybart är inte de enda som får subventioner. De total subventionerna globalt till fossila bränslen är 325 miljarder USD 2015 [13].
Förnyelsebart elpris för några energiprojekt blev låga 2016
2016 var ett speciellt år.
Efter några auktioner blev låga elpris offentliga från några stora solcell- och vindkraftsprojekt globalt.
Projekten håller på att byggas och kommer sälja el under en lång tid enligt överenskommet elpris (osubventionerat) i auktionen.
Några exempel är:
En solcellspark i Dubai där priset kommer vara 3 c/kWh (0,26 öre/kWH) [2,9] när parken är klar 2019. Solcellspriset är billigare än alla fossila bränsle alternativ [9].
En vindkraftpark i Marocko där elpriset kommer vara ca 3 cent [2] när parken är klar 2018.
Det är en ganska radikal utveckling.
Utvecklingen av investeringar i förnybart
Investeringar i förnybar kraft (ej inkluderat stora vattenkraftprojekt) var 329 miljarder USD 2015 [2].
2015 var investeringar i förnybar kraft ca 431% större än vad de var 2004.
Förnybart hade mer än dubbelt så stora investeringar i kraft än vad fossila projekt hade under 2015 [2].
Landet som utan tvekan investerar mest i förnybart är Kina.
Kina investerade 102,9 miljarder USD 2015, varav 32 miljarder var investeringar i andra länder än Kina [12].
Kina är också en stormakt som tillverkare. Fem av de sex största modultillverkarna av solceller är kinesiska [12].
Kinesiska Goldwind blev världens största tillverkare av vindturbiner undet 2015. De tog över från Vestas. Kina har fem av de tio största tillverkaren av vindturbiner [12].
Kina har 3,5 miljoner jobb i förnyelsebart. Det är lite mindre än hälften av alla jobb som finns globalt i sektorn  [12]
En tydlig trend är att investeringarna i förnybart i Europa har en nedåtgående trend [2].
Egna kommentarer 
Kina, Kina och åter Kina. Mycket Kina blir det.
Auktionspriserna är ganska radikala. Det har gått fort.
Referenser
[1] GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS. Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF. 2016, länk
[2] State of the clean energy industry. Okt 2016. BNEF Chairman of the Advisory Board, Michael Liebreich. länk
[3] The irreversible momentum of clean energy. Barack Obama. Science. Jan 2017. länk
[4] REthinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. IRENA. 2016 länk
[6] Auctions best fit for renewable energy projects, Irena says. The national. länk
[7] Not enough investment in renewables: IRENA. AFP. länk
[8] Top 10 Renewable Energy Trends to Watch in 2017. Renewable Energy World. 30 dec 2016. länk
[9] Dubai Shatters All Records for Cost of Solar with Earth’s Largest Solar Power Plant. Apricum. Maj 2016. länk
[10] Förslag till strategi för ökad användning av solel. Energimyndigheten. 2016 oktober. länk
[11] IEA raises its five-year renewable growth forecast as 2015 marks record year. IEA. Oktober 2016. länk
[12] IEEFA Report: China Set to Dominate U.S. in Global Renewables Boom; $32 Billion in Overseas Investments in 2016 Alone. 6 jan 2017. länk
[13] World Energy Outlook 2016 – Executive Summary. IEA. 2016. länk
[14] RENEWABLES 2016 GLOBAL STATUS REPORT. REN21. 2016. länk