En resa till Japan – del 2 – om status laddbara bilar i Japan

Creative commons license

Idag fortsätter vi med några fakta och intryck frårn en studieresa till Japan.
I onsdags skrev jag om några allmänna trender från Japan.
Några viktiga är att japanska staten försöker få igång den japanska ekonomin med stora reformprogram med t ex stora offentliga utgifter samt hålla räntorna extremt låga.
De har efter kärnkraftsolyckan behövt importera mer fossila bränslen som är dyrt för deras ekonomi. De har politiska mål om växthusgaser och förnyelsebart, men de är inte lika ambitiösa som t ex EU i sina mål.
Den japanska bilindustrin är viktig för exportintäkter i landet.
Samt den japanska bilindustrin utmärker sig med att det finns så många olika bilföretag i ett land. De har också flera trender som gör att den japanska bilmarknanden till och med krymper i antal sålda bilar per år.
Transportsektorn står för ca 20% av utsläppen växthusgaserna i Japan. De har politiska mål som kräver en reduktion av växthusgaserna från bilar i Japan med 27,6% till 2030 i jämförelse med 2013.
Japanska staten stödjer både utvecklingen av laddbara bilar och vätgasfordon. Idag får ni lite om trender och utveckling av laddbara bilar i Japan. Ni får ett utskick längre fram om vätgas.

En del av Japan – del 2 om laddbara bilar

skrivet av Magnus Karlström
På studieresa fick vi lyssna på Mats Engström (Tillväxtanalys) analys av utmaningar för laddbara bilar i Japan.
Han sammanfattade det som:
– De japanska bilföretagen har olika strategier hur mycket de satsar på laddbara bilar. Det gör det svårt med samsyn.
– Det japanska elproduktion har relativt mycket växthusgasutsläpp/kWh.
– Japan är oroliga för konkurrensen från andra länder som t ex Sydkorea, Tyskland och USA.
– De har svårt att få hemmaladdning att fungera tillräckligt bra. De har endast 110 V hemma samt många bor i lägenheter.
Japan satsar både på vätgas och el, men mer på el i dagsläget
Under vår studieresa träffade vi många aktörer som arbetade och trodde på vätgas i transportsektorn. Det är utan tvekan så att det finns stort stöd för vätgas från företag och offentliga aktörer i Japan. Analysen om den utvecklingen får ni snart.
Det är dock inte så att laddbara bilar inte får något stöd. Enligt en analys av Ministry of Transport från New Zeeland är det tydligt att japanska staten satsar mer pengar på laddbara bilar än vätgas [1] samt konsultfirmorna EcoFys och PWC har 2016 gjort den samlade bedömningen att det politiska stödet för el är större än för vätgas i Japan [2].
Ett annat sätt att jämföra tro på laddbara bilar i relation till vätgasfordon är de mål som METI (ungefär japanska näringsdepartementet) satt upp för hur stor nybilsförsäljning av olika alternativa drivlinor ska vara 2030 i Japan [3,4,5,6].
2030
HEV (fullhybrid)                                30-40%
PHEV (laddhybrid)+BEV (batterielbil)  20-30%
FCV  (bränslecellsbil)                            <3%
Clean Diesel                                       5-10%
I Japan arbetar de olika grupperingar med samarbete mellan företag, staten och akademin för att ta fram roadmaps för olika teknologier.
2016 kom både uppdatering av mål för kumulativ försäljning av laddbara bilar och bränslecellsfordon.
The Study Group on the Road Map for EVs and PHV tog 2016 fram ett nytt mål för laddbara bilar. De tror på 1 miljon laddbara bilar kumulativt i Japan fram till 2020 [7].
I år kom också en uppdatering om mål för bränslecellsfordon från Japan’s Council for a Strategy for Hydrogen and Fuel Cells [8].
De har som ett av målen:
– 40 000 kumulativt sålda bränslecellsfordon 2020
Det fanns ungefär 140 000 laddbara fordon och 500 bränslecellsfordon i Japan i början av 2016.
Personligen är jag alltid skeptiska till mål av det här slaget. Det blir ofta lite fluffiga.
Den japanska bilbranschorganisationen JAMA delar uppfattningen. De skriver, som en kommentar till målet att 70% av nybilsförsäljningen ska vara next generation vehicle 2030, att de tror mer på 10% om målen inte följs upp med ett stort stöd från staten [9].
Stödsystem för inköp av fordon och utbyggnad av laddinfrastruktur
Det finns dock FY (fiscal year) 2016 stöd från japanska staten för laddinfrastruktur, vätgasinfrastruktur samt inköp av laddbara bilar och bränslecellsfordon.
Den totala budget 2016 för stöd till inköp av fordon är 13,7 miljarder yen (ca 1,2 miljarder SEK) samt 2,5 miljarder yen (ca 200 miljoner SEK) är till stöd för att bygga laddinfrastruktur [5].
Subventionerna för inköp är:
EVs & PHEV: upp till 850,000 JPY (ca 72 000 SEK)
Clean Diesel: 350 000 JPY (ca 30 000 SEK)
FCV: upp till 2020000 JPY  (ca 170 000 SEK)
Ofta kompletteras det statliga stödet med att städer också ger inköpsstöd för fordon med nya drivlinor.
De har också statligt stöd både till uppförande av privat och publik laddinfrastruktur.
Försäljning av laddbara bilar i Japan 
Den total försäljningen av personbilar 2015 i Japan var 4,22 miljoner.
Något som utmärker den japanska bilmarknaden är den stora försäljningen av fullhybrider.
2015 blev nästan 1 miljon HEV nyregistrerade i Japan.
Det kan jämföras med nyregistreringen av BEV som var 10910, PHEV som var 14188 och FCV som var 388.
2015 var ett negativ år för försäljningen av laddbara bilar i Japan. Försäljningen sjönk med 22% i jämförelse med 2014 och nådde samma nivå som det var 2012.
Än så länge verkar försäljningen av laddbara bilar bli ungefär lika stor 2016 som 2015 [11].
Japan har en marknadsandel för laddbara bilar på ca 0,5% under 2016.
Nyregistreringen domineras helt av Nissan LEAF. Nästan 65% av nyregistrerade BEV+PHEV var Nissan LEAF i Japan under perioden jan-aug 2016 [11].
Det är möjligt att introduktionen av den nya PHEV Prius kan ändra det [11].
Det börjar bli vanligare med andrahandselbilar. Enligt uppgift från managern på USS Yokohama Auction så fungerar auktionsförsäljning av elbilar bra. Elbilar behandlas inte olika i jämförelse med andra bilar och kunderna kräver ingen extra information om hur batterierna mår. Kunderna verkar anse att elbilar är tillförlitliga [1].
Ett sådant påstående ska givetvis inte övertolkas. Det är en persons uppfattning och inte en stor studie, men den säger något.
Den japanska laddinfrastrukturen
Den japanska laddinfrastruktur utmärker sig med att den har så många snabbladdare.
Japan hade 6469 CHAdeMo snabbladdare maj 2016. Europa har ca hälften av det och USA har ca 1/5 av Japans [5].
Behovet beror givetvis på att de endast har 110 V hemma, men också att så många bor i lägenheter.
Mängden publik laddning gör det möjligt att göra rolig forskning. Kan rekommendera en nyligen utkommen avhandling om hur en testgrupp på 500 BEV användare utnyttjar publik laddning i Japan. Avhandlingen är egentligen värd att analyseras, men jag hinner inte idag [12]. Återkommer.
Japan arbetar med en modell för densitet av publika laddare så att det i stadsmiljö ska finnas en laddare per 8Km*8km rutor och på landsbygden ska det finnas en per 20*20 km [1].
Enligt METI så har kunderna på 85% av de publika laddarna möjlighet att betala med kontanter eller kreditkort.
Publik laddning i Japan 31 dec 2016 [6] är
AC Level 1 Chargers     16,120
AC Level 2 Chargers         n.a.
Fast Chargers                5,971
Superchargers                   19
Inductive Charging          n.a.
Totalen                        22,110
Egen kommentar
Försäljningen av laddbara bilar i Japan är svag trots mycket publik laddning och stödsystem för inköp.
Det beror antagligen delvis på att det finns så få modeller att köpa.
När Nissan LEAF får en ordentlig uppdatering kan nog försäljningen ta fart.
Fler och bättre andra modeller kommer också spela roll.
Nästa utskick blir mer om trender inför framtiden om laddinfrastruktur och laddbara bilar.
Referenser
[1] EVs – findings from Japan. New Zeeland Transport. länk
[2] Alternative fuels and infrastructure in seven non-EU markets – Final report. 2016. EcoFys and PWC. länk
[3] Next-generation Vehicle Strategy, 2010. länk
[4] Governance for electric vehicle innovation Lessons from South Korea, India, China and Japan. 2013. Tillväxtanalys. länk (pdf)
[5] Presentation av METI. Studieresa 2016.
[6] 2016 IA-HEV ANNUAL REPORT. länk (pdf) se sid 320 om Japan
[7] Compilation of the Road Map for EVs and PHVs toward the Dissemination of Electric Vehicles and Plug-in Hybrid Vehicles. METI. 2016. länk
[8] Japan updates hydrogen fuel cell targets; 320 stations by 2025, 800,000 vehicles by 2030. Green Car Congress. 15 april 2016. länk
[9] 2016 REPORT ON ENVIRONMENTAL PROTECTION EFFORTS. JAMA. 2016. länk
[10] Enhancement of the Initiatives Concerning the Promotion of Electric and Other Vehicles. 2015. METI. Länk.
[11] Japan August 2016. Sales. länk
[12] Charging Behavior of Battery Electric Vehicle Users in Japan. 2016. Xiao-Hui Sun. Avhandling (english). länk