Arkiv / Samhälle

Energimyndighetens fordonskonf. – presentationer uppladdade samt sammanfattning plenum

Creative commons license

Energimyndighetens stora fordonskonferens, Energirelaterad fordonsforskning hölls den 4-5 april 2016 i Göteborg.
Från och med igår finns alla ca 80 presentationer från konferensen att ladda hem här.

Sammanfattning plenumpresentationer från Energirelaterad fordonsforskning

skrivet av Magnus Karlström
Energimyndigheten stödjer många projekt inom området energirelaterad forskningsforskning.
Ca 355 miljoner SEK/år satsar Energimyndigheten på stöd till forskning och innovation inom området [1].
Det är också så att Energimyndigheten nyligen fått ett nytt uppdrag av regeringen. De ska samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. De ska tillsammans med andra myndigheter och andra aktörer ta fram en strategisk plan för omställningen [2,3].
Många projekt som Energimyndigheten finansierar fick möjlighet att presentera sig under konferensen.
Ämnen handlade bl a om förbränning för förnybara drivmedel, elvägssystem, hybrid- och laddfordon, elinfrastruktur, energilager, lättvikt och motståndsreduktion, avgasefterbehandling, hjälpsystem samt vätgas och bränsleceller.
Idag får ni en sammanfattning av presentationer i plenum.
Tema livscykelanalyser 
Konferensen började med ett antal presentationer om livscykelanalys och fordon. Livscykelanalys (LCA) är en är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel.
Bakgrunden till temat var en debatt i Ny Teknik om livscykelanalys och om miljöbilar finns.
Ny Teknik debatten startade med att Anders Welin skrev debattartikeln ”Det finns inga riktiga miljöbilar”.
Anders anser i debattartikeln att ” således går det numera inte att jämföra olika bilars miljöpåverkan genom att bara studera utsläppen ur avgasröret.”. Han önskar att ”tillverkarna öppet redovisar tillförlitliga standardiserade livscykelanalyser för att de ska få sälja sina bilar”.
Ett antal aktörer svarade på debattartikeln:
Mattias Goldman skrev ”Klart det finns miljöbilar!”, Tibor Blomhäll, Tesla Club Sweden skrev ”Livscykelanalys visar elbilens fördelar” samt forskare från IVL skrev ”Det finns redan miljödeklarerade fordon”. IVL forskarna berättade om certifierade miljödeklarationer (EPD) där möjligheten att ta fram branschgemensamma beräkningsregler ingår.
Debatten i Ny Teknik  slutade med Anders Welins slutreplik ”Livscykel för bilar måste gå att jämföra”.
LCA temat på konferensen började med att Ola Alterå (Sustainable Innovation) berättade om Utredningen om styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi.
Ola är utredaren som senast den 28 februari 2017 ska redovisa sina resultat. Han ville ha tips på vilka hinder som kan finnas i lagstiftningen och vilka styrmedel som behövs för att öka återanvändningen av produkter.
Jessica Andreasson, Volvo Cars presenterade en jämförande livscykelanalys mellan en XC90 T6 (bensin) och en XC90 T8 Twin Engine (laddhybrid).
Jessica var tydlig att studien enbart var tänkt att användas internt på Volvo Cars.
Bränsleförbrukningen var baserad på NEDC körcykeln samt antagen elmix var nordisk elmix. Utsläppen från produktion av fordon och komponenter var med i studien.
Resultatet var att laddhybriden släppte ut ungefär hälften så mycket klimatgaser under sin livstid som bensinversionen.
Anders Nordelöf (Chalmers) fortsatte med presentationen ”Visar utförda livscykelanalyser på elfordon entydiga resultat?”. Presentationen bygger på en vetenskapliga artikel som Anders tillsammans med kollegor har skrivit. Artikeln är möjlig att ladda hem här (open access).
De har gjort en analys av 79 artiklar och rapporter som handlar om livscykelanalys av fordon med eldrivlinor.
Summering av artiklarna var:
– Slutsatserna från de 79 studierna är inte motstridiga, snarare entydiga, även om siffror i enskilda resultat pekar åt olika håll
– Med minskad fossil elproduktion så realiseras elektrifieringens potential att minska mängden emissioner (CO2 , NOx m.m.)
– Resurser – tillgången till, samt emissioner från utvinning av material och tillverkning av komponenter – mer i fokus för miljöbelastningen
-Återvinning (återanvändning, återtillverkning) får ökad betydelse.
Anders Welin önskade under sin presentation ”det finns inga riktiga miljöbilar” att journalister och media börjar ställa mer frågor om livscykelanalysresultat samt att det borde finnas en standardiserad modell för livscykelanalys så att resultatet går att jämföra. Anders föreslog också att LCA kunde vara kopplat till typgodkännande processen.
Jakob Lagerkrantz (2030-sekretariatet) avslutade LCA temat med ett önskemål om att det behövs bättre data, men samtidigt är det viktigt att inte drunkna i detaljer och komma ihåg kommunikationen till slutanvändarna.
Energimyndigheten presenterade sin transportstrategi samt arbetet med samordningen av omställningen till fossilfrihet 
Peter Engdahl och Anders Lewald (Energimyndigheten) presenterade Energimyndighetens transportstrategi samt om uppdraget att samordna omställningen till fossilfritt transportsystem.
Energimyndighetens transportstrategi är vilka områden myndigheten anser vara intressanta att forska om framåt. Det är en lång lista så det är bättre att ni laddar hem presentationen.
Angående samordningsansvaret och den strategiska planen för omställningen av transportsektorn så redovisade Energimyndigheten vad planen kan innehålla, samt inriktning samt organisation av arbetet. Läs i presentationen för mer detaljer.
Styrguppen för arbetet kommer bestå av medlemmar på generaldirektörnivå.
Elvägar
Sofia Lundberg (VTI) presenterade Elväg -en hållbar möjlighet på väg.
Hennes presentation innehöll en beskrivning av vad elvägar är samt en statusuppdatering av de två elvägsprojekten eRoadArlanda och Elväg Gävle.
Både projekten kommer bygga elektriska vägar i befintliga vägar.
Nationell ITS (Intelligenta TransportSystem)-strategi
Petter Åsman (Trafikverket) beskrev arbetet med den Nationell ITS (Intelligenta TransportSystem)-strategi.
Autonom elektrisk Bergtäkt – Demonstrator
Erik Uhlin, Volvo Construction Equipment AB och Joakim Käpynen, Skanska beskrev projektet Autonom elektrisk Bergtäkt, som syftar till att demonstrera ett bergtäktsprojekt där många anläggningsfordon med eldrift kommer bli demonstrerade i ett helt sammanhängande system.
Vi kommer återkomma till det här projektet i OMEV.
Ett högeffektivt metanolbaserat motorsystem för fossilfria transporter 2030
Sam Shamun, Erik Svensson och Martin Tunér, Lunds universitet beskrev projektet MOT-2030.
Projektets mål är ta fram kunskap om metanol i PPC (Delvis Förblandad Förbränning) motor.
De redovisade om fördelar med metanol som energibärare samt resultat från en testrigg med PPC och metanol. De redovisade också T-? diagram.
ElectriCity: resultat
Lotta Göthe (Ecoplan) redovisade också resultat från samarbetet Electricity.
En del av Electricity är elbusslinjen 55.
Några resultat från elbusslinjen:
* 3 elbussar ~ 1.4 kWh / km
* 7 elhybrider får hjälp av HVO-diesel i uppförsbackar ~ 15.33 liter HVO/100 km
* 6 hållplatser med särskild utformning
* Uppnår i stort sett Västtrafiks krav på 99,8% utförd trafik.
* Överträffar Västtrafiks krav på 80% punktlighet
Ca 100 000 resenärer på linje 55 per månad.
Vi fortsätter med mer detaljerad beskrivningar av några av presentationer från konferensen imorgon och på fredag.
Referenser
[1] Energimyndighetens transportstrategi/Uppdraget att samordna omställningen till fossilfritt transportsystem
Peter Engdahl och Anders Lewald, Energimyndigheten. länk (pdf)
[2] Fossilfria transporter och resor: Regeringens arbete för att minska transporternas klimatpåverkan. Regeringen. 13 april. länk
[3] Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens energimyndighet. 10 mars 2016.länk