IBM och KPMG har intervjuat kunder och bilchefer för att gissa framtid

Creative commons license

Igår skrev jag om McKinseys gissningar om hur framtiden för bilar ser ut till 2030.
Idag får ni en sammanfattning av en KPMG rapport om hur 800 ledande personer inom bilbranschens ser på framtiden. Ni får också en tips om en IBM rapport.

KPMG och IBM har intervjuat för att gissa framtiden

skrivet av Magnus Karlström
Global Automotive Executive Survey 2016
Företaget KPMG har intervjuat 800 ledande person från fordonsbranschen från 38 länder, samt 2100 kunder från hela världen [1].
KPMG har frågat om framtiden för bilbranschen.
Ni kan se en 2 minuters video som presenterar de viktigaste resultaten här eller ni kan också använda ett interaktiv webverktyg där ni kan välja vilka result ni vill studera mer noggrant.
Den längre rapport finns här (pdf, ca 60 sidor).
Personligen tyckte jag att det mest intressanta resultatet var att 2015 var konnektivitet den viktigaste trenden enligt billedarna. KPMG har gjort den här undersökningen flera år i rad. 2014 var konnektivitet den tionde viktigaste trenden.
I flera år har marknadstillväxt i länder som Kina, Brasilien, Ryssland varit den viktigaste frågan. 2015 var det den fjärde viktigaste trenden.
De sex viktigaste trenderna rankande efter hur många av de tillfrågade som ansåg trenden vara mycket viktig.
1. Konnektivitet (50,1% ansåg trenden vara extremt viktig)
2. Hybridfordon (49,5%)
3. Batterielfordon (46,5%)
4. Marknadsutveckling i tillväxtländer (46,3%)
5. Bränslecellsfordon (45%)
6. Mobility-as-a-service (41,8%)
Två fråga som sjunkit i betydelse över tid är mer optimering av förbränningsmotorn (2015 svarade 37% att det var extremt viktigt) samt rationalisering av produktion i Västeuropa (29%).
Det är också intressant att det är ungefär är lika många som bedömer att drivlinorna bränsleceller, batterielektrisk och hybriddrivlinor är extremt viktiga.
De har också frågat cheferna vilken drivlina som de kommer investera mest i. Rankingen var:
1. Hybridelektriska (60% sa att de kommer investera mycket)
2. Batterielektriska (55%)
3. Batterielektriska med räckviddsförlängare (54%)
4. Laddhybrider (53%)
5. Downsized förbränningsmotorer (51%)
6. Bränsleceller (46%)
Det är också stora förändringar på gång inom affärsmodeller. 82% av de tillfrågade tror att större förändring av affärsmodeller är mycket eller någorlunda troliga att ske inom de fem nästa åren. Det är en rejäl ökning från undersökningarna innan.
En  spännande del av undersökningen är att de frågar alla 800 ledande personer om vilka biltillverkande företag som är bäst förberedda för alla förändringarna och som kan ta marknadsandelar.
Ranking 2015 för vilka företag som kommer lyckas på marknaden är:
1. Toyota
2. BMW
3. VW gruppen
4. Hyundai
5. Ford
Hyundai har tappat lite. De brukar ligga i topp på den här listan.
KPMG har också frågat de 800 cheferna vilka företag som är bäst positionerade inom elektromobilitet och autonoma fordon.
De företag som är bäst är BMW och Toyota enligt cheferna. De följs av företagen Honda, Ford och Tesla.
IBM:s rapport  A new relationship–people and cars
How consumers around the world want cars to fit their lives
IBM har också skrivit en rapport baserat på intervjuer med 17000 bilkunder från olika delar i världen [2,3].
Slutsatsen är att kunderna är intresserade av nya ägarformer för att ha en bil. De är också intresserade av bilar som kan köra själva samt har mer interaktion med föraren [2,3].
Läs gärna Green Car Congress sammanfattning av rapporten [3].
En anna kul rapport från 2016 är IBM:s presentation IBMiX: Reinventing The Wheel (slideshare). Presentationen innehåller 109 bilder på företag, bilmodeller och nya affärsmodeller inom bilbranschen. Den visar den rika floran av vad som pågår i världen just nu.
Egen kommentar
Vi inom OMEV får fortsätta att bevaka Toyota och BMW extra noga eftersom de pekas ut som de som leder utvecklingen. 
Både KPMG:s och IBM:s rapporterna innehåller mycket om nya affärsmodeller och kundkontakter p.g.a. konnektivitet/digitalisering. Jag har inte skrivit så mycket om den utvecklingen eftersom OMEV inte ska bevaka det, men den delen är läsvärd. Speciellt maktkampen mellan bilföretagen och ICT bolagen dvs vem som ska tjäna pengar och styra utvecklingen är en intressant del.
82% av cheferena tror det är mycket eller ganska troligt att affärsmodellerna kommer förändras de närmsta 5 åren. Det är mycket.
Referenserna
[1]  KPMG 2016. Global Automotive Executive Survey 2016.  länk (pdf)
[2] IBM. A new relationship–people and cars
How consumers around the world want cars to fit their lives. länk (pdf)
[3] IBM study finds consumers very interested in alternative ownership models for cars, self-enabling vehicles. Green Car Congress. 12 jan 2016. länk