EU-sammanställning offentligt finansierade projekt inom elfordon

Creative commons license

EU är en stor finansiär av forskning, utveckling och demonstration, b la inom elfordon, laddinfrastruktur och tillhörande ämnen.
Joint Research Centre (JRC) har gjort en sammanställning av alla projekt större än 500 000 EUR (ca 4,7 miljoner SEK) inom elfordon, laddinfrastruktur och tillhörande ämnen [1].
Det skriver att det är för projekt som fått medel från EU eller medlemsstaterna, men de har även med projekt som fått pengar från städer eller regioner.
De har delat upp projekten i demonstrationsprojekt eller FoU-projekt.
Samt i kategorien FoU-projektet har de delat upp projekten i olika kategorier som t ex energilagring eller elmaskiner.
Projekten finns att hitta i deras öppna databas EV RADAR. Varje projekt finns beskriven, det finns en länk till projekt-hemsida samt alla partners finns namngivna. T ex i kategorien Energy Storage finns projekt för sammanlagt 387 miljoner EUR med.
De har bara med projekt som har funnits fram till och med 2014. Väldigt många av projekten är avlutade i deras databas. Jag satt i söndags och igår och läste avslutningsrapporter från olika projekt. Det finns en del att läsa.
Ofta har R&D projektet fått medel från FP7 (sjunde ramprogrammet) eller från ERA-NET Electromobility+, som är ett samarbete mellan forskningsfinansiärer från 11 regioner/länder och kommissionen. ERA-NET Electromobility+ hade ca en summeringskonferens den 20 maj 2015. Många projekts result blev beskrivna, sekonferenssidan för olika presentationer.
Demonstrationsprojekten har också fått medel från INTERREG och TEN-T, som inte finns längre utan heter numera Connecting Europe Facility (CEF). Interreg är ett program för att få angränsande regioner från olika länder att samarbeta, samt TEN-T/CEF är mer ett program att få EU:s stora transportleder att bindas ihop. Interregprogammen är sorterat efter olika regionsamarbeten. T ex Interregregionen Norge-Sverige finansierar just nu Green Drive Region, som är ett samarbete om hållbara transporter i inre Skandinavien. Ett exempel på pågående TEN-T projekt är ”Long-distance Electric Clean Transport Road Infrastructure Corridor”, som är ett projekt som syftar b la att till att få upp 155 snabbladdare längs motorvägar i Tyskland, Nederländerna, Sverige och Danmark. Det finns många fler pågående projekt, men jag ville bara beskriva två exempel.
För FoU projekt så kan det vara bra att veta den 14 oktober släpptes ”Horizon 2020
Work Programme 2016 – 2017 11. Smart, green and integrated transport
 (pdf)”, som är forskningsprogrammet för fordonsforskning inom Horizon 2020, som är fortsättningen på sjunde ramprogrammet. Det är rätt stora program och mycket handlar om elfordon. För t ex delprogrammet Green Vehicles så är EU-budget för 2016 ca 78,5 miljoner EUR (740 miljoner SEK).
Om ni vill lyssna på en genomgång av programmet finns en tre timmars presentation på nätet här. Det är från en informationsdag som kommissionen hade den 15 oktober i Bryssel.
En annan möjlighet är att närvara på ett seminarium som Forum för Transportinnovation har bjudit in till. Seminariet heter ”Seminarium om smarta, gröna och integrerade transporter” och är den 3 november i Stockholm. Under den dagen ska en rapport presenteras av svenska aktörers erfarenheter av Horisont 2020. Men det kommer också finnas möjlighet att diskutera kommande finansieringsmöjligheter i europeiska program med Forums och VINNOVA:s representanter. Sista anmälningsdag är den 30 oktober.

Publicly funded research, development and demonstration projects on electric and plug-in vehicles in Europe – update.

skrivet av Magnus Karlström
JRC har hittat 158 FoU- eller demonstrationsprojekt inom laddfordon eller laddinfrastruktur.
I sammanställningen har de med projekt som var pågående eller precis avslutats under perioden juni till november 2014. De har med projekt som fått offentligt stöd från EU eller medlemsländerna.
De har inte med projekt som universitet eller institut finansierar själva.
Offentliga FoU-projekt för mer än 500 000 EUR
För FoU (forskning och utveckling)-projekt så har de hittat projekt med en total budget på 196 miljoner EUR.
EU står för nästan 97,5% av den budgeten.
JRC har försökt klassificerat projekten i olika forskningsområden.
Det forskningsområde som har fått mest pengar är energillagring, som fått 72 miljoner EUR. Typiska fokusområden för projekten är bättre förståelse för degradering i batterier, nya material för batterier och återvinning.
Det område som fått näst mest pengar är ”Vehicle (body and architecture)”, där är ofta projekten är fokuserade på kopplingen lättvikt och laddfordon, men också på att ta fram nya mindre och lättare laddfordon.
Andra områden som får mycket pengar är nya laddteknologier och styrsystem.
Länder som ofta är med i FoU projekt är Tyskland, Spanien, Österrike, Sverige, Norge och Belgien.
Offentliga demo-projekt för mer än 500 000 EUR
JRC har hittat projekt för ca 253 miljoner EUR.
Tyskland och EU är de största offentliga finansiärerna. De står för ungefär lika mycket.
En stor del av de tyska projekten är runt de tyska städerna Berlin, Bremen och omkring i Ruhr.
Skillnad mellan sammanställningen 2011 och 2015
JRC gjorde samma sammanställning 2011. 
EU satsar fortfarande det mesta av sina pengar på FOU-projekt i relation till demoprojekt.
2011 var 88% av budgetmedel FoU-projekt. 2014 var det 75%.
Det är en skillnad från medlemsländerna. Medlemsländerna satsar absolut det mesta av sina medel på demoprojekt 2014. Det är en stor skillnad från 2011 då ca 50/50 gick till FoU samt demo.
I rapporten slutar de med en beskrivning av alla 158 projekten.
Egen kommentar
Det är inte så lätt att klassificera projekt.
Jag gjorde några stickprov på projekt i deras databas. Det är inte så lätt att sortera projekt i demo eller FoU.
Det är utmärkande hur mycket mer pengar som går till demoprojekt än FoU i medlemsländerna.
Det är också intressant att en så stor del av budgeten för FoU kommer från EU.
Det är lätt att förstå att de skär bort alla projekt som är mindre än 500 000 EUR, men om vi skulle få med hela den långa svansen av mindre projekt skulle vi kanske hitta ett annat mönster?
Det finns otroligt mycket information från olika EU-projekt. Det är synd att det ska vara så svårt att hitta i deras databaser. Det går dock att hitta en hel del i CORDIS (Community Research and Development Information Service) eller TRIP (Transport Research & Innovation Portal). Det är också bra att JRC har sin öppna databas EV Radar, för laddfordonsprojekt.
[1]  Publicly funded research, development and demonstration projects on electric and plug-in vehicles in Europe – update. 2015. JRC. länk