Lastcykeldagar, Chalmers transportforskning, Batteriavhandling samt Energiforsk konferens

Creative commons license

Idag får ni tips om evenemang som är på gång.
Den 18 september är det en seminariedag om lastcyklar i tätort i Stockholm. 19 september är det en publik lastcykelmässa.
Den 6 oktober har Chalmers en heldag om transportforskning.
Den 9 oktober försvarar Verena Klass (KTH) sin avhandling om ”Battery Health Estimation in Electric Vehicles”.
Den 3 november har Energiforsk sin höstkonferens.
Alla evenemang är inlagda i OMEV:s eventkalender (html) om ni vill se fler evenemang som är på gång.

Seminariedag om lastcyklar i tätort

” 18 september öppnar Sveriges första seminariedag om potentialen med lastcyklar i tätort.

  • Elassisterad lastcykel klarar ofta samma transportbehov som en elbil i tätort, men förbrukar bara 10% energi i drift jämfört med elbil.
  • Lastcykeln kräver minimalt med resurser i tillverkning, speciellt när det gäller de miljöbelastande batterierna. En elbil kan förbruka 15 gånger mer resurser i tillverkning, eller mer.
  • Lastcykel är överlägsen elbilen i yteffektivitet i tätort, med den samhällsnytta det medför.
  • Lastcyklar finns klart redan idag i butik. Inga långa utvecklingstider för nya motor eller bränslesystem.
  • I Köpenhamn har 28% av alla familjer med två barn lastcykel
  • DHL i Amsterdam levererar 25% mer paket med lastcykel än med budbil.

Här finns pressmedelande
anmälan till Kommun- & Yrkesdagen fre 18/9
anmälan till publika lastcykelmässan lördag 19/9
Mer information på sajten ”

Chalmers: Boundary crossing transport research

”It is time for this year’s Initiative Seminar held by Chalmers Area of Advance Transport. The theme for this year’s Initiative Seminar is ”Boundary crossing transport research”.Initiative seminar theme: Boundary crossing transport research
Date/time: 9 a.m. – 4.30 p.m., 6th of October
Place: Lindholmen Science Park Conference Centre
Key note speaker: Karin Svensson Smith
Session before lunch: Urban Mobility Challenges
Automated transport systems – Developments of research infrastructures and major projects including Drive Me, Drive Sweden, ReVeRe, Astazero and the Campus Shuttle Project.
Urban transport – Research in collaboration on Urban Form, Urban Freight and patterns of vehicle uses including Mobility as a service.
The list of speakers and panellists include: Lars Mårtensson, AB Volvo, Muhammad Ali, Volvo Cars, Peter Öhman, Lindholmen Science Park, Christian Berger and Mike Browne, University of Gothenburg, Lars Marcus and MariAnne Karlsson, Chalmers, Anders Brännström, Volvo Research and Education Foundations.
Session after lunch: Long distance transport challenges
How is KNEG progressing?
Electrofuels for the future – Audi’s perspective
A systems perspective on High Capacity Transport
Developments in transport service procurement
Fuels in shipping
Supply chain finance
Fossil free transport in Sweden – have good ideas fallen between chairs?
The list of speakers and panellists include: Irene Bernald, Audi, Emeli Adell, Trivector, Jakob Lagercrantz, Fores, Lars-Göran Malmberg and Ted Lindblom, University of Gothenburg, Karin Andersson and Frances Sprei, Chalmers. ”
Registrering här (max 150 deltagare samt sista dag att anmäla sig är 27 sep).

Disputation: Battery Health Estimation in Electric Vehicles

Verena Klass försvarar sin avhandling.
Opponent: Anna Stefanopoulou, University of Michigan
Tid: 9 Oktober 9.30
Plats: Kollegiesalen, KTH, Brinellvägen 8, Stockholm
Handledare: Göran Lindbergh, Mårten Behm
ABSTRACT
For the broad commercial success of electric vehicles (EVs), it is essential to deeply understand how batteries behave in this challenging application. This thesis has therefore been focused on studying automotive lithium-ion batteries in respect of their performance under EV operation. Particularly, the need for simple methods estimating the state-of-health (SOH) of batteries during EV operation has been addressed in order to ensure safe, reliable, and cost-effective EV operation.
Within the scope of this thesis, a method has been developed that can estimate the SOH indicators capacity and internal resistance. The method is solely based on signals that are available on-board during ordinary EV operation such as the measured current, voltage, temperature, and the battery management system’s state-of-charge estimate. The approach is based on data-driven battery models (support vector machines (SVM) or system identification) and virtual tests in correspondence to standard performance tests as established in laboratory testing for capacity and resistance determination
The proposed method has been demonstrated for battery data collected in field tests and has also been verified in laboratory. After a first proof-ofconcept of the method idea with battery pack data from a plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) field test, the method was improved with the help of a laboratory study where battery electric vehicle (BEV) operation of a battery cell was emulated under controlled conditions providing a thorough validation possibility. Precise partial capacity and instantaneous resistance estimations could be derived and an accurate diffusion resistance estimation was achieved by including a current history variable in the SVM-based model. The dynamic system identification battery model gave precise total resistance estimates as well. The SOH estimation method was also applied to a data set from emulated hybrid electric vehicle (HEV) operation of a battery cell on board a heavy-duty vehicle, where on-board standard test validation revealed accurate dynamic voltage estimation performance of the applied model even during high-current situations. In order to exhibit the method’s intended implementation, up-to-date SOH indicators have been estimated from driving data during a one-year time period.

Energiforsks höstkonferens

”Varmt välkommen till en forskningskonferens med fokus på några av de viktigaste frågorna inom energiområdet – trygg energiförsörjning, decentraliserad kraftproduktion och fossiloberoende fordonsflotta. Vi har samlat forskare och experter och kan därför erbjuda en spännande arena för kunskapsinhämtning, nätverkande och deltagarengagemang tillsammans med resten av energisverige.
Konferens: Forskning och politik för ett hållbart energisystem
Plats: Kajskjul 8, Packhusplatsen 11 i Göteborg
Dag: 3 november 2015, klockan 10-16”
Länk (pdf) till mer information och inbjudan.