Tysklandsvecka – intro

Creative commons license

skrivet av Magnus Karlström
Den här veckan kommer vi bara skriva om Tyskland.
Landet som är Sveriges riktigt mycket större storebror. Men Tyskland har många likheter med oss.
En av den största inom OMEV:s bevakningsområde är att Tyskland precis som Sverige är ett land som utvecklar och tillverkar vägfordon. Det är inte många länder som gör det.
Det innebär att all politik om energieffektiva vägfordon alltid kommer vara näringspolitik och inte bara transport- och miljöpolitik.
Tyskland svänger. De vinner VM i fotboll med ett lag som blev älskat för spelet inte för attityden.  De tog nyligen över första platsen från USA i Anholt-GfK Nation Brands Index dvs de är landet med bäst rykte i hela världen [1].
När vi i det här nyhetsbrevet gjorde en analys av FoU i alla världens företag var det tydligt att räknat i pengar var det bara två språk som var riktigt viktiga att kunna för att se framtiden för fordonsindustrin. Det var japanska och tyska.
Tyskland kanske snart har världens största fordonsföretag räknat i antal tillverkade fordon per år. VW-koncernen tuffar på. BMW har första platsen för premiummärken.
Bosch och Conti prylar sitter i de flesta fordon. Alla säger att underleverantörernas betydelse ökar. Bosch har ledartröjan.
Tyskland håller på med ett storskaligt energiexperiment som heter Energiewende [2], som handlar om att fasa ut kärnkraft, mindre utsläpp av växthusgaser och mycket förnyelsebart. Det finns delade åsikter om kostnader och hur effektiv processen är, men världen tittar på Tyskland. Det finns tydliga kopplingar mellan Energiwende och deras satsning på elektrifierade fordon.
Slutligen så sitter deras högsta politiska ledare Merkel alltid vid samma bord som fordonsindustrin. Det är en av de vanligaste bilder som jag ser från Tyskland. Merkel står bredvid någon tysk fordons-VD och ler nöjt. Kanslern bråkar med EU om de är elaka mot tysk bilindustri.
De satsar stora mängder statliga medel både på ElektroMobilität (laddelfordon), men också på Wasserstoff (hydrogen). Delstaterna tävlar också med att spendera pengar.
Tyskland  leder teknikutvecklingen för elektromobilitet enligt en studie som Roland Berger Strategy Consultants and Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen gjort. Men försäljningen av laddelfordon i Tyskland är inte imponerande [3].
När jag var ung var Tyskland en motorväg och Scorpions, men de kunde bygga grejer. Nu vill alla till Berlin.
Källor
[1] GERMANY KNOCKS USA OFF BEST NATION TOP SPOT AFTER 5 YEARS. 12 nov 2014. länk
[2] Energiekonzept  für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung. Berlin, Deutschland: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) (Federal Ministry for Economy and Technology, and Federal Ministry for Environment, Conservation, and Reactor Safety). 2010. länk (pdf)
[3] E-MOBILITY: GERMANY REGAINS THE TECHNOLOGICAL LEAD – SALES REMAIN MODERATE, HOWEVER. Munich/Aachen, September 19, 2014. Roland Berger Strategy Consultants. länk