Priser på solceller samt varför investeringarna i förnybart minskar

Creative commons license

Joint Research Centre gör en årlig rapport om statusen för solceller [15].
Priset för solceller sjunker.
Från 2008 till och med kvartal 2 2013 har priset för solcellsystem sjunkit med 60% på de flesta marknaderna.
Solcellsmodulerna har sjunkit ännu mer. JRC uppskattar att priset för modulerna har sjunkit med 80% under samma period.
Solceller är den förnyelsebara energi som får mest investeringar per år i världen. 2012 fick solceller 57,7% av alla investeringar. I pengar var det ca 140 miljarder USD (ca 900 miljarder SEK) 2012.
Den totala produktionen av solcellsmoduller 2012 var ca 38,5 GWp (p = Peak). Det var en ökning med 10% under 2012 i jämförelse med 2011.
Tillverkningen av solceller domineras av kinesiska företag.
Utvecklingen är snabb och sker nu.
Källa
[15] PV Status Report 2013. Arnulf Jäger-Waldau European Commission, DG Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport, Renewable Energy Unit Via Enrico Fermi 2749, TP 450 I – 21027, Ispra (VA), Italy September 2013. länk

Bloomberg: Investeringar i förnybart minskar

skrivet av Magnus Karlström
De totala globala investeringarna i förnyelsebar energi 2013 var 254 miljarder USD (1655 miljarder SEK) enligt Bloomberg New Energy Finance (BNEF) [16].
Det var en minskning med 12% i jämförelse med 2012. Samt det var andra året i rad som investeringarna minskar.
Enligt BNEF beror minskningen på två orsaker. Den första är att priset på solceller sjunker. Trots att det var en ökning i antal solcellssystem 2012 så är prisminskningen så stor att investeringarna inte ökar.
Det andra skälet är investerarna i USA och Europa är fundersamma. Regelverken är  osäkra.
2013 var det första året på tio år som Kina minskade sina investeringar i förnyelsebar energi.
Den stora minskningen i investeringarna var i Europa. 2012 var investeringarna 97,8 miljarder USD. 2013 var de 57,8 miljarder USD. Det stora skälet var nya eller osäkra vilkor för stöd i Tyskland, Frankrike och Italien.
Uppdelat på olika sektorer så var investeringarna (miljarder USD) 2013 samt 2012 :
2013           2012
Vindkraft               80,3           80,9
Solkraft                114,7         142,9
Smart grids,
elfordon, energieff.  34,6            32,7
Biomassa                8               13,8
Biobränsle till fordon  4,9              6,6
Investeringar i biobränsle 2013 var endast 20% av investeringarna 2006/2007.
Egen kommentar
Det är ingen bra trend att investeringarna minskar. Eftersom solceller har minskat så mycket i pris är det dock lätt att bli lurad. Det sker fortfarande en ökning av GW solceller per år.
Enligt World Energy Outlook 2013 så stod förnyelsebar energi för ca 20% alla elgenering i världen 2011. Då står vattenkraft för ca 16 procentenheter.
Den globala efterfrågan på el var ca 19 000 TWh 2011 och förväntas enligt IEA:s huvudscenario bli ungefär det dubbla till 2035.
Solceller stod för ca 61 TWh el globalt 2011 enligt WEO 2013.
Prisminskningar för solceller har varit så stora så vem vet vad som händer ….
Källa
[16] CLEAN ENERGY INVESTMENT FALLS FOR SECOND YEAR. Bloomberg New Energy Finance. 15 jan 2014. länk