World Energy Outlook 2013 – del 2

Creative commons license

I gårdagens nyhetsbrev fanns en sammanfattning av World Energy Outlook 2013, som är IEA:s referensverk om energitrender fram till 2035.
Idag så blir det lite detaljanalyser av några frågeställningar.
Subventioner till fossila bränslen
2012 var subventionerna till fossila bränslen 544 miljarder USD (3600 miljarder SEK) enligt IEA.
Beräkningen är baserad på en sammanfattning av energipriser i 40 länder, som sätter priset på energi lägre än referenspriset, som är fullkostnaden på den internationella marknaden.
Oljeprodukter är det mest subventionerade bränslet 2012. Det totala värdet av oljesubventionerna är 277 miljarder USD dvs ca hälften av alla subventioner till fossila bränslen.
Subventionerna finns mest i icke-OECD länder.
Subventionerna till oljeprodukter är vanligast i mellanöstern. 2012 var subventionerna ca 112 miljarder USD där. Det är ungefär 13% av deras intäkter från oljeexporten.
I Iran, Irak och Saudiarabien så är subventionen för oljeanvändningen ca 500 USD/år och capita (ca 3300 SEK/år).
Oljesubventionerna gör att det internationella priset inte är så högt som det borde vara. Det gör att åtgärder för att göra energieffektiva lösningar inte går att räkna hem i mellanöstern.
Men nu sker en förändring. Fler länder som Indonesien, Kina, Indien och Ryssland försöker minska subventionerna.
Indien tar successivt bort subventioner på diesel med målet att till slut helt få bort subventionerna.
Anledningen att länderna vill ta bort subventionerna beror delvis på att det är dyrt för statsbudgeten. T ex Indonesien ökade priset på bensin med 44% och diesel med 22% i juni 2013 för att hjälpa statsbudgeten.
Förtydligande om 3,6 C ökningen
I sammanfattning igår skrev jag att IEA beräknar fram att medeltemperaturen skulle öka med 3,6C långsiktigt om deras huvudscenario The New Policies Scenario händer.
Men de menar inte en temperaturökning från nu utan från förindustriella nivåer. En ökning på 0,8 grader har redan hänt så det är 2,8 grader ökning från och med nu.
Samt de menar med långsiktig medeltemperatur vad temperaturen är vid 2100.
”Move over automobiles. The age of trucks is here”
Alla vet att alla personbilar använder mer olja totalt än den kommersiella fordonsflotta i världen. Men det håller på att ändras.
Den total efterfrågan på olja är ca 101 miljoner fat/dag 2035.
Ungefär 58,8 miljoner fat/dag kommer användas till transportändemål 2035.
Personbilar kommer använda ca 22 miljoner fat/dag 2035. Då har personbilsflottan ökat från 900 miljoner till ca 1,7 miljarder 2035.
Men den kommersiella vägfordonen användning av olja ökar snabbare. 2012 så använde de kommersiella vägfordonen ca 14 miljoner fat/dag. 2035 kommer de använda ca 19 miljoner fat/dag.
2035 använder kommersiella vägfordon nästan lika mycket olja som personbilarna.
Det är en av de viktigaste anledningarna att diesel ökar snabbare än bensin fram till 2035.
Elbilar påverkar inte oljeanvändningen fram till 2035
IEA är i sitt huvudscenario New Policies Scenario skeptiska till en stor försäljning av laddelfordon fram till 2035.
Laddelbilar sålda fram till 2020 kommer spara ca 0,035 miljoner fat/dag 2020 samt laddelbilarna sålda till 2035 kommer då spara ca 0,2 miljoner fat olja/dag.
I scenariot 450Scenario så spelar laddelbilar en större roll. 2035 sparar laddelbilarna då ca 1,5 miljoner fat/dag.
Det ska jämföras med den totala oljeanvändningen i transportsektorn på ca 59 miljoner fat/dag 2035.
IEA tror inte på CCS fram till 2035
I IEA:s huvudscenario står fossila bränslen för 57% av elgeneringen.
För att minska problement med koldioxidutsläpp från fossil elgenering så har en idé varit att använda CCS (Carbon Capture and Sequestration).
Men IEA sätter inte stort hopp till CCS teknik.
De tror på att ca 1% av alla kraftverk som använder fossila bränslen kommer ha CCS 2035.
Skillnader i elpris i olika länder
Laddelfordon behöver el och att elpriset per fordonskm är billigare än bensin/dieselpriset är en del av affären som kan göra laddelfordon lönsamma. Men elpriset kommer inte vara lika i olika delar av världen.
Enligt IEA så är medelelpriset för el för vanliga privatpersoner i olika regioner (utan skatt) ca:
2012         2035
USA        120            140 (USD/MWh el)
EU          180              200
Kina        70                  90
Japan   260               230
Det innebär att en kines i medel betalar nästa 1/3 i jmfr med en japan om han ska ladda sitt laddelfordonn 2035. Anledningen att elpriset i Kina är lågt beror på att nätkostnader och försäljningskostnader är subventionerade. Elpriset i t ex Europa kommer givetvis att variera mellan olika länder.
För industrikunder är situationen lite annorlunda.
2012 2035
USA          70         90 (USD/MWh el)
EU           120      150
Kina           90     120
Japan    180     140
Där är USA billigast.
Egen kommentar
Joe Strummer skrev antagligen raden ”The future is unwritten” på skivomslaget för singeln ”Know Your Rights” 1982.
Strummer var med i The Clash, som var ett punkband som inte tålde när någon sa att det inte gick att förändra världen utan att strukturer och trender för framtiden redan är skrivna.
Men IEA skriver också i WEO-2013 att framtiden är oskriven. Alla prognoser beror på politiska och andra beslut som vi tar nu och senare.
IEA siffrorna kan skrivas om, men hur mycket och åt vilka håll vet jag inte. Men siffrorna kommer skrivas mest i Kina, Indien och USA. Men en gissning är att Sverige har en möjlighet att påverka siffran 19 miljoner fat olja/dag för kommersiella vägfordon 2035.För övrigt finns en underbar dokumentär om Joe Strummer som heter ”The future is unwritten”. Lite punk i teknikomställningen vore roligt.