Utforska / Systemanalys

November 2016

E-mobilitet  Samhälle  Fordon  | 2016-11-08

EU-studie om utsläpp med många laddbara personbilar i EU

Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen. De har finansierat en studie om hur laddbara personbilar kan påverka elnätet samt utsläpp fram till 2050 i EU [1-3]. I samband med att de släppte den studien publicerade de också en populärvetenskaplig studie om miljöfrågor och elfordon [5].