Utforska / Lux

Mars 2016

Samhälle  Fordon  | 2016-03-03

Prognoser till 2040 samt tips om nyhetsbrev om smart mobility

Idag får ni mer om prognoser. Två konsultfirmor har gissat marknadsandelar för laddbilar för perioden 2030-2040. Förra veckan skrev jag om ett antal prognoser för perioden 2020-2025. Men först ett tips om ett nytt nyhetsbrev.