Prognoser till 2040 samt tips om nyhetsbrev om smart mobility

Creative commons license

Idag får ni mer om prognoser. Två konsultfirmor har gissat marknadsandelar för laddbilar för perioden 2030-2040. Förra veckan skrev jag om ett antal prognoser för perioden 2020-2025.
Men först ett tips om ett nytt nyhetsbrev.

Lansering av nyhetsbrev ”Smart Mobility”

skrivet av Jan Hellåker
Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, som syftar till att kombinera nya teknologier och disruptiva affärsmodeller för att skapa framtidens transportsystem.
Automation är en av programmets teknologiska hörnstenar, men även allmän digitalisering och begrepp som ”tjänstefiering” samt den delande ekonomin är viktiga komponenter i den radikala förändring vi nu står inför, mot en ny ”smart mobilitet” där t.ex. sömlös intermodalitet är en självklarhet.
Utvecklingen mot den smarta mobiliteten går just nu väldigt fort, och den pågår runt om i världen. Drive Sweden lanserade därför i veckan sitt nyhetsbrev ”Smart Mobility”, som kommer att ges ut en gång i veckan. Språket kommer att vara engelska, eftersom detta är en global utveckling och där många tittar på Sverige som föregångare.
Det första nyhetsbrevet finns att läsa här.
Om ni vill bli prenumerant kan ni skriva upp er här.


Bloomberg New Energy Finance gissar på en 35% marknadsandel för laddbilar 2040

skrivet av Magnus Karlström
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) har gjort en prognos som visar en global marknadsandel på 35% för laddbilar til 2040.
Det är ca 41 miljoner laddbilar per år 2040. Majoriteten av de sålda laddbilar är då batterielbilar. Kumulativt kommer det finnas ca 400 miljoner laddbilar globalt 2040.
Antal sålda laddbilar per år 2040 är 90 gånger mer i jämförelse med året 2015.
Batteriproduktionen måste öka mycket. 2040 behöver produktionen av batteri vara mer än 700 GWh/år. Det är en rejäl ökningen från produktionen 2015.
2040 kommer alla laddbilar använda ca 1900 TWh. Det är ca 10% av världens elproduktionen då.
BNEF gör bedömningen att tillgång på resurser som nickel, mangan, koppar och kobolt kommer inte begränsa produktionen av laddbilar. Fram till 2030 kommer alla batteripack max använda 1% av de kända reserverna av litium, nickel, mangan och koppar. Efter 2030 kommer nya batterikemier bli använda som minskar trycker på de resurserna enligt BNEF.
De använder ett oljepris i sin prognos på ca 70 USD/fat för året 2040.
De tror på en reduktion av batteripriser på packnivå från i medelpris 350 USD/kWh till under 120 USD/kWh omkring 2030. Då kommer nya batterikemier in som kan pressa priset ännu mer.
Batteriprisreduktionen gör att i mitten 2020-talet kommer TCO (total-cost-of-ownership) för batterielbilar bli lägre än för förbränningsmotorbilar. Då har inte BNEF med några subventioner för laddbilar.
Då räknar också BNEF på batteribilar med 60 kWh batteri och en elräckvidd på ca 320 km.
BNEF bedömer att marknadsandel för laddbilar kommer vara ca 5% på de flesta marknader fram till mitten av 2020-talet när batterielbilar kan bli billigare. Då tar marknaden fart. Marknadsandelen kan bli mer än 5% på de marknader som har subventioner.
BNEF kommer presentera mer på sitt årliga event i New York den 4 och 5 april.
Egen kommentar
35% marknadsandel för laddbilar innebär att ca 65% av alla nysålda bilar kommer ha förbränningsmotor som dominerande energiomvandlade även 2040 enligt BNEF.
De har inte med bränslecellsbilar i sin prognos. Varför vet jag inte? Bränslecellsbilar skulle t ex kunna ta något av de 65%.
Det skulle vara intressant med en förklaring varför andelen förbränningsmotorbilar är så stor även om TCO (total-cost-of-ownership) för batterielbilar kan bli fördelaktig redan i mitten av 2020-talet.
Jag skulle också gärna se deras analys på resursbegränsningar. De har räknat som andel av de kända reserverna. Ett annat sätt att räkna är hur snabbt produktionstakten kan öka. Vi i OMEV kommer nog gräva mer i resursfrågan.
Oljepris på 70 USD/kWh 2040. Är det högt eller lågt? Vem vet?
Även BNEF håller till sig en marknadsandel för laddbilar globalt på ca 5% fram till mitten av 2020-talet. Det är ungefär samma som de 3-8% jag fick fram i min sammanfattning av ett antal konsultrapporter förra vecka.
[1] ELECTRIC VEHICLES TO BE 35% OF GLOBAL NEW CAR SALES BY 2040. BNEF. 25 feb 2016. länk
[1] Here’s How Electric Cars Will Cause the Next Oil Crisis. Bloomberg 25 feb 2016. länk

Lux Research EV Inflection Tracker Marks

skrivet av Magnus Karlström
Konsultfirman Lux Research har börjat göra prognoser om EV Inflection Tracker Marks, som är när laddbilar har en global marknadsandel på mer än 50%.
Deras bedömning just nu är att det kommer hända under perioden 2035-2040.
Lux skriver att det är fyra hela bilmodellcykler fram till dess.
De skriver att just nu är de extra intresserade av vilka bilmärken som kan bli marknadsledande för batterielbilar med 300 km elräckvidd och som kostar ca 35 000 USD.
[3] The Lux Research EV Inflection Tracker Marks the Journey and Destination for EV Domination. 28 feb 2016. länk