Utforska / Licentiatavhandling

Maj 2016

Samhälle  | 2016-05-09

Disputationer och licentiatseminarium på gång

Idag får ni tips om några disputationer och licentiatseminarier inom OMEV:s bevakningsområde.

April 2015

Samhälle  | 2015-04-22

Kiselkarbidkonferens, disputation TCO PHEV, lic:ar elväg samt peak car, lediga tjänster

Idag får ni diverse tips. – En internationell workshop om kiselkarbider i Stockholm i slutet av maj. – Lediga doktorand- och forskartjänster. – En avhandling om en snabbare metod att kostnadsoptimera laddhybridbilar. – En lic om kopplingen elvägar och att bygga vägar. – En lic om Peak Car i Sverige. – Konferensdagar 23-24 juni i […]

September 2014

Teknik  | 2014-09-03

Kommande lic om säkerhet och battericeller

Fredrik Larsson (SP/Chalmers) avser att avlägga teknologie licentiatexamen vid Chalmers tekniska högskola. Licentiatseminariet äger rum den 22 september 2014, kl. 13.00 i sal PJ, Institutionen för Teknisk fysik, Kemigården 1, Chalmers Tekniska Högskola. Uppsatsen titel är: Assessment of safety characteristics for Li-ion battery cells by abuse testing (länk till fulltext). Granskare: Mikko Pihlatie, VTT Huvudhandledare och Examinator: […]

Juni 2014

Fordon  | 2014-06-18

Assessment of PHEV potential to reduce fuel use in Sweden using GPS data for car movements

En licentiatavhandling blev presenterad förra veckan på ett seminarium. Det övergripande syftet var att bedöma potentialen att minska bränsleförbrukningen av den svenska personbilstrafiken genom en introduktion av laddhybridbilar. Licentiatavhandlingen är skriven av Lars-Henrik Björnsson (Chalmers).