2021 sammanställningen från El- och hybridfordonsgruppen inom International Energy Agency(IEA)

Creative commons license

HEV-TCP (El- och hybridfordonsgruppen) har släppt sin nya årsrapport om elfordon [1].

Den innehåller sammanställningar av aktiviteter och data från de olika tasks som just nu pågår inom HEV-TCP. En Task är en arbetsgrupp som arbetar med ett kunskapsområde under flera år. Ett kunskapsområde kan t ex vara batterier eller interoperabilitet för laddning.

Bakgrunden är att IEA (The International Energy Agency) har Technology Collaboration Programme (TCP) inom olika teknikområden. En av TCP:erna är Hybrid and Electric Vehicles (HEV-TCP). Jag skrev mer detaljerat om deras arbetssätt förra året [2].

Sverige är numera med i fyra Tasks. De är Task 34 Batteries, Task 40 CRM4EV – Critical Raw Materials for Electric Vehicles, Task 45 Electrified Roadways (E-roads) och Task 41 Electric Freight Vehicles. Om någon svensk organisation vill komma med i någon grupp är ett bra förslag att kontakta Peter Kasche på Energimyndigheten för ett första diskussion. Oftast måste organisationen själva finansiera sin medverkan.

Varje Task träffas några gånger per år för att driva kunskapsområdet framåt. Ofta gör de workshops med inbjudna experter. De kan också tillsammans skriva kunskapssammanställning i form av böcker eller vetenskapliga artiklar.

Årsboken som de släpper innehåller flera intressanta sammanställningar för t ex elfordon, laddning, bränslecellsfordon, elnät och kritiska metaller.

Årsboken innehåller också beskrivningar av ett antal länders utveckling inom elfordon. För varje land finns beskrivningar av styrmedel, försäljningsutveckling av elfordon, vad som händer inom laddning, men också exempel på intressanta forskning- och utvecklingsprojekt. Länder som beskrivs är t ex Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Japan, Kina och USA. Det är nationella experter som skriver om sitt land så det är ofta detaljerade analyser. Om ni vill läsa den delen så börjar den på sidan 98 och framåt. Personligen tyckte jag det var extra intressant att läsa om Tyskland och Danmark under 2020, men även texterna om Kina och Sydafrika innehöll flera nyheter för mig.

Från de olika arbetsgrupperna har flera rapporter och böcker kommit ut. Ett urval finns nedan.

Task 32 Small Electric Vehicles har släppt en bok om kunskapsläget om lätta elfordon som t ex elcyklar, e-mopeder och e-motorcyklar. Boken är utgiven av Springer, men är helt kostnadsfri att läsa. Den finns att ladda hem här (pdf, 193 sidor). Den innehåller 15 artiklar om olika internationella projekt och frågeställningar. Jag kommer nog försöka sammanfatta den boken lite längre fram.

TASK 42 Scaling Up EV Markets and EV City Casebook har släppt en uppdaterad version av EV City Casebook, som är en sammanställning av lärdomar och bra förslag på hur städer storskaligt kan introducera elfordon. Den belyser bl a viktiga utvecklingstrender, ger insikter vad beslutsfattare kan göra och ger vägledning hur man bäst ökar och fasar ut offentligt stöd. Boken är möjlig att ladda hem här (pdf, 93 sidor). De har intervjuat 50 experter från mer än tjugo städer för att skriva boken.

TASK 39 Interoperability of e-Mobility Services experter har tillsammans med andra tagit fram en checklista för hur någon kan arbeta med kvalité för publika laddning i “Quality of Service statement for EV charging on publicly accessible infrastructure”.

De har också flera aktiviteter på gång som t ex Task 30 Assessment of Environmental Effects of Electric Vehicles ska ha en workshop med inbjudna experter i oktober om viktiga frågor inom LCA och elfordon “From Inventory Analysis to Impacts of Electric Vehicles” (ladda hem för att se agenda och vilka som är talare).

En intressant arbetsgrupp är Task 40 CRM4EV – Critical Raw Materials for Electric Vehicles, som analyserar kritiska material som behövs för elfordon. De ska ha sitt slutseminarium på konferensen EVS35, som är i Oslo nästa år i juni. Jag kommer vara där och lyssna.

[1] HEV-TCP. 2021. THE ELECTRIC DRIVE CONTINUES länk  256 sidor (pdf)

[2] Den årliga sammanställningen från El- och hybridfordonsgruppen inom International Energy Agency(IEA). omEV. 5 juni 2020. länk

[3] JULY 2021 HEV TCP NEWSLETTER. Länk (pdf)