Utforska / Fram

Maj 2017

Fordon  | 2017-05-08

Three Revolutions in Urban Transportation

Tre transportförändringar sker som alla kan bli stora på sikt beroende på teknikutveckling och styrmedel. De tre förändringarna är elektrifiering av fordon (ihop med minskade utsläpp av växthusgaser från elgenereringen), mer eller mindre självkörande fordon samt delningsekonomin. I en nyligen publicerad rapport finns en scenarioanalys som försöker beräkna konsekvenser för världen till 2050 angående växthusgasutsläpp, kostnader […]