Arkiv / Samhälle

Hur går det för traditionella fordonstillverkare?

Creative commons license

Framtidsutsikterna för traditionella fordonstillverkare är hett debatterad. Stora transformationer inom elektrifiering, automatisering och digitalisering innebär både hot och möjligheter.

Vissa är optimistiska och tror att traditionella fordonstillverkare i USA kommer att kunna ta marknadsandelar från företag som Tesla [1]. Andra är mer negativa och menar att konkurrenskraften för traditionella fordonstillverkare kommer att minska betydligt till år 2030 [2]. Klart är att alla stora fordonstillverkare gör betydande satsningar på elektrifiering. Den elektriska produktportföljen är på stark framväxt. En viktig aspekt är hur satsningar på elektrifiering ska finansieras. För traditionella fordonstillverkare är förmåga att generera försäljning och vinster från befintlig produktkatalog en viktig finansieringskälla för satsningar på bland annat elektrifiering.

I dagens nyhetsbrev tittar vi på hur de fem största traditionella fordonstillverkarna har presterat i nutid med fokus på andra kvartalet år 2023, vilket nyligen har rapporterats.

Sammanställning av försäljning, rörelseresultat och andel laddbara bilar

Listor över världens största fordonstillverkare kan skilja sig åt beroende på om de avser antal sålda fordon eller totala intäkter. I detta fall väljer vi att utgå ifrån antal sålda fordon. De fem största fordonstillverkarna i världen år 2022 var: Toyota Motor, VW Group, Hyundai/Kia, Stellantis och General Motors [3]. Eftersom Stellantis endast rapporterar halvårsvis vilket försvårar en jämförelse har de valts bort i analysen, i stället har vi lagt till Ford Motor som är den sjätte på listan. Nedan är en sammanställning över försäljning, vinst och andel batterielektriska bilar för andra kvartalet (Q2) 2023. Enheterna är konverterade till kronor från Yen, Won och Dollar den 28:e och 29:e augusti. Det kan noteras att vissa bokföringsmässiga skillnader finns mellan länderna och företagen, exempelvis gällande rörelseresultat och sålda eller levererade fordon.

Toyota Motor [4]:

Intäkter: 791 miljarder kronor (+ 24,2 procent jämfört med Q2 2022)

Rörelseresultat: 84,2 miljarder kronor (+ 93,7 procent jämfört Q2 2022)

Marginal (Rörelseresultat/Intäkter): 10,6 procent

Antal sålda fordon: 2,751 miljoner enheter (+ 8,1 procent jämfört Q2 2022)

Antal/andel batterielektriska: 29 000 enheter/ 1 procent (+ 622 procent jämfört med Q2 2022)

VW Group [5]:

Intäkter: 952 miljarder kronor (+ 15,2 procent jämfört med Q2 2022)

Rörelseresultat: 66,7 miljarder kronor (+ 18,6 procent jämfört Q2 2022)

Marginal (Rörelseresultat/Intäkter): 7 procent

Antal sålda fordon: 2,32 miljoner enheter (+ 15,5 procent jämfört Q2 2022)

Antal/andel batterielektriska [6]: 180 600 enheter/7,7 procent (+ 53 procent jämfört med Q2 2022)

Hyundai/Kia [7, 8]:

Intäkter: 568 miljarder kronor (+ 18 procent jämfört med Q2 2022)

Rörelseresultat: 64,4 miljarder kronor (+ 47 procent jämfört Q2 2022)

Marginal (Rörelseresultat/Intäkter): 11,3 procent

Antal sålda fordon: 1,87 miljoner enheter (+ 9 procent jämfört Q2 2022)

Antal/andel batterielektriska: 123 700 enheter/ 7 procent (+ 28 procent jämfört med Q2 2022)

General Motors [9]:

Intäkter: 486 miljarder kronor (+ 25 procent jämfört med Q2 2022)

Rörelseresultat: 27,9 miljarder kronor (+ 51,7 procent jämfört Q2 2022)

Marginal (Rörelseresultat/Intäkter): 5,7 procent

Antal sålda fordon: 979 000 enheter (+ 19,8 procent jämfört Q2 2022)

Antal/andel batterielektriska: 15 700 enheter [10] / 1,6 procent (+ 118 procent jämfört med Q2 2022 [11]) 

Ford Motor [12]:

Intäkter: 488 miljarder kronor (+ 12 procent jämfört med Q2 2022)

Rörelseresultat: 20,6 miljarder kronor (+ 171 procent jämfört Q2 2022)

Marginal (Rörelseresultat/Intäkter): 4,2 procent

Antal sålda fordon: 1,12 miljoner enheter (+ 8,2 procent jämfört Q2 2022)

Antal/andel batterielektriska: 34 000 enheter/ 3 procent (+ 44 procent jämfört med Q2 2022)

Goda tider för traditionella fordonstillverkare

Andra kvartalet var ett bra kvartal för alla ovan listade fordonstillverkarna. Genomgående skedde ökningar i både intäkter och rörelseresultat jämfört med samma kvartal år 2022. Störst försäljningsökning har skett hos GM och Toyota, men även VW har återhämtat sig relativt väl från komponentsbristens år 2022. Även om det andra kvartalet år 2023 sätts i perspektiv mot rekordåren mot slutet av 2010-talet. Ford hade exempelvis både högre intäkter (likvärdiga om inflationsjusterat) och rörelseresultat Q2 2023 jämfört med samma perioder innan Covid-19 pandemin (2018 – 2019), trots färre antal sålda fordon i år [13]. Toyota sålde fler fordon, hade högre intäkter och rörelseresultat andra kvartalet i år jämfört med samma perioder åren 2018 – 2019 [14].

Toyota är på god väg att slå tidigare rekord i både antal sålda bilar och rörelseresultat [15]. Stämmer företagets egna prognoser kan försäljningen under år 2023 (brutet räkenskapsår) landa på över 11,3 miljoner fordon och över 225 miljarder kronor i rörelseresultat [15]. En viktig förklaring till Toyotas tillväxt är stora ökningar i både försäljning och marginaler på den japanska marknaden. Tillväxten är lägre i bland annat Nordamerika och Europa, i övriga Asien (ink Kina) har Toyota en negativ trend med fallande rörelseresultat [4].

En jämförelse med världens två största tillverkare av laddbara fordon sätter siffrorna för de traditionella fordonstillverkarna i perspektiv. Tesla sålde 447 000 fordon, genererade 270 miljarder kronor i intäkter och 26 miljarder kronor i rörelseresultatet det andra kvartalet i år [16]. Tesla har därmed högre vinst än Ford och nära paritet med GM. Försäljningen för BYD under samma period uppgick till 704 000 fordon, 208 miljarder kronor i intäkter, med ett rörelseresultat på 10 miljarder kronor [17].

Relativt låga andelar batterielektriska fordon

Första halvåret år 2023 hade batterielektriska fordon en marknadsandel på cirka 20 procent i Kina, cirka 7 procent i USA och cirka 15 procent i de tio ledande länderna i Europa [18]. Det kan därmed noteras att alla bolagen har lägre försäljningsandel av batterielektriska fordon än deras viktigaste marknader. VW Group har högst andel med cirka 7,7 procent av försäljningen, följt av Hyundai/Kia på cirka 7 procent. Lägst andel har Toyota, men har i gengäld störst tillväxt jämfört med samma period förra året.

Egen kommentar

De traditionella fordonstillverkarna har anledning att vara nöjda med utvecklingen under andra kvartalet 2023. För att citera rapparen Petter: ”Pengar rullar in som det ska, det går bra nu”. Ökade intäkter och rörelseresultat är dock på flera sätt förvånande i det nuvarande ekonomiska klimatet, men det ger nödvändigt handlingsutrymme att genomföra stora investeringar i bland annat elektrifiering. Ekonomiskt är Toyota bäst i klassen, valet att inte göra stora satsningar på batterielektriska fordon verkar ännu inte haft en negativ påverkan på försäljningen eller lönsamheten.

En utmaning framöver för den traditionella fordonsindustrin är att öka försäljningsandelen batterielektriska fordon och samtidigt bibehålla lönsamheten. Ledtrådar kan fås från Ford, vilket är den enda av ovan fordonstillverkare som särredovisar olika fordonssegment. Elbilsdivisionen förlorade 11,7 miljarder kronor på en försäljning av endast 34 000 fordon, eller i genomsnitt – 344 000 kr per fordon.

Referenser

[1] InsideEVs. 2023. länk

[2] EV Economics. 2023. länk

[3] Factory Warranty List. 2023. länk

[4] Toyota Motor. 2023. länk

[5] Volkswagen Group. 2023. länk

[6] InsideEVs. 2023. länk

[7] Hyundai. 2023. länk

[8] Kia. 2023. länk

[9] GM. 2023. länk

[10] InsideEVs. 2023. länk

[11] InsideEVs. 2022. länk

[12] Ford. 2023. länk

[13] Ford. 2019. länk

[14] Toyota. 2020. länk

[15] Automotive News. 2023. länk

[16] Tesla. 2023. länk

[17] CNEV Post. 2023. länk

[18] Strategy&. 2023. länk