Volvo Cars och Northvolts samriskföretag för tillverkning av batterier

Creative commons license

Volvo Car Group och Northvolt har som mål att starta ett joint venture. De ska ha samma ägarandel [1-3].

Som ett första steg i samriskföretaget vill de 2022 starta ett forsknings- och utvecklingscenter i Sverige. Målet för centret är att utveckla nästa generations, toppmoderna battericeller och fordonsintegrationstekniker, särskilt utvecklade för användning i Volvo- och Polestarbilar. 

Från och med 2024 vill Volvo Car Group köpa 15 GWh battericeller per år från Northvolt Ett i Skelleftå. 

Samriskföretag har som mål att etablera en gigafactory i Europa. Produktionen ska vara igång 2026 samt målet är att ha en produktion på upp till 50 GWh/år. Antal anställda uppskattas bli 3000 och anläggningen ska drivas med förnyelsebar kraft. 

Samriskföretaget är fortfarande under förhandling och måste också få godkännande av styrelsen [1,2]

Målet är att den första bilen som kommer använda battericeller som de utvecklat tillsammans är den elektrisk efterträdare till Volvo Cars XC60.

Volvo Car Group argumenterar bland med miljöskäl varför samarbetet är bra. De skriver “By working with Northvolt, a leader in sustainable battery production, and producing batteries near its manufacturing facilities in Europe, Volvo Car Group can reduce the environmental footprint attributable to battery sourcing and production for its future cars” [1,2].

Volvo Cars ska berätta mer om sin planer den 30 juni under sin Volvo Cars Tech Moment. 

Håkan Samuelsson anser att tillverka batterier blir en kärnkompetens för för bilföretag framåt. Det går inte bara att köpa celler på den allmänna marknaden och att det bästa sättet att lära sig är ett mycket tätt samarbete med en partner [3].  

[1] Volvo Car Group and Northvolt to join forces in battery development and production. 21 juni 2021. Volvo Cars. Länk

[2] Volvo Car Group and Northvolt to join forces in battery development and production. 21 juni 2021. Northvolt. Länk

[3] Volvo and Northvolt to team up on new battery gigafactory. Financial Times. 21 juni 2021. Länk  (bakom betalvägg)

Volvo Cars och VW leder tekniktransitionen enligt Transport & Environment 

Transport & Environment har utvärderat vilka bilföretag som är i fas med EU:s nollutsläppsmål. 

Informationen är bl a från IHS Markit. De har en sammanställning av bilföretagens produktionsplaner för Europa.

Sammanställningen från IHS Markit visar att:

 • för batterielbilar så kommer produktionen 
  • vara 1 miljon/år 2021 (ca 7% av produktionen) 
  • vara 3,3 miljoner/år 2025 (ca 25% av produktionen)
  • och ca 6,7 miljoner/år 2030 (ca 50% av produktionen)

 • för laddhybrider så kommer produktionen:
  • vara 1,7 miljoner/år 2025 (ca 11% av produktionen) och stagnerar på denna nivå under andra hälften av decenniet
 • för fullhybrider så kommer produktionen vara 9% 2030

 • för bensin, diesel och mildhybrider så kommer produktionen tillsammans vara:
  • 88% 2020
  • 58% 2025
  • 32% 2030

 • för bränslecellsbilar och gasbilar kommer produktionen vara låg ända fram till 2030. IHS Markits data visar att för bränslecellsbilar kommer produktionen vara 0,3% 2030 och för gasbilar kommer den endast vara 0,03% 2030

Transport & Environment har använt informationen om produktionsplanerna, men också hur väl företagen satsat på teknikplattformar, batteriproduktion, laddinfrastruktur och mycket annat för att ranka vilka företag som leder tekniktransitionen. 

De två traditionella bilföretag som leder utvecklingen är VW och Volvo Cars. De har inte med Tesla i rankingen. 

Transport & Environment gör bedömningen att produktionsplaner visar ett EU kan öka kraven på g CO2/km till åtminstone 65-70% reduktion till 2030. Nu är målet 37,5% reduktion. 

[4] Commitments but no plans: How European policymakers can make or break the transition to zero emission cars. Transport & Environment. 9 juni 2022. Länk

Northvolt säkrar finansiering på 2,75 miljarder dollar

Batteritillverkaren Northvolt tar in nytt kapital i form av 2,75 miljarder dollar, motsvarande 22 miljarder kronor [5].

Kapitaltillskottet kommer från de allmänna pensionsfonderna liksom bland andra tyska biljätten Volkswagen och möjliggör en expansion av företagets batterifabrik i Skellefteå, skriver Northvolt i ett pressmeddelande [6].

Northvolts första Gigafcatory, Northvolt Ett, i Skellefteå, Sverige, kommer att utvidgas från den tidigare planen på 40 GWh till 60 GWh årlig produktionskapacitet för att möta den ökade efterfrågan från nyckelkunder [5].

[5] Northvolt raises $2.75 billion in equity to deploy further battery cell capacity – expands Swedish gigafactory to 60 GWh. Northvolt. 9 juni. Länk

[6] Northvolt får in 22 nya miljarder till att bygga ut Skellefteåfabriken. SR. länk