Utforska / Trafikhändelser

April 2014

Teknik  | 2014-04-03

Rapporter om e-fordon och trafikskadehändelser

Räddningskedjan är ett FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) projekt. Huvudsyftet är med projektet är att utforska vilka parametrar hos e-fordon i trafikskadehändelse som kan innebära nya frågeställningar för räddningspersonal och vika befintliga rutiner som även fortsättningsvis är gällande.