Utforska / SHC

December 2015

Teknik  | 2015-12-21

Bränsleceller – en utlysning, dokumentation från konferens samt ett antal rapporter

Idag får ni nyheter från Program Teknikbevakning bränsleceller, som är ett program som koordinerar, sammanställer, analyserar och sprider information om utvecklingen inom området bränsleceller. Teknikbevakningen har fokus på tillämpningar för transportsektorn och i första hand på det som är relevant för fordonsindustrin. Projektet genomförs inom ramen för Svensk el- och hybridfordonscentrum SHC.