Utforska / Prognoser

Juni 2017

Okategoriserade  | 2017-06-12

"CAN WE REACH 100 MILLION ELECTRIC CARS WORLDWIDE BY 2030? A modelling/scenario analysis"

Världen hade i slutet av 2016 ca 2 miljoner laddbara personbilar. Många anser att världen bör ha 100 miljoner laddbara personbilar 2030 om vi ska klara klimatmålen. Organisationen Global Fuel Economy Initative (GFEI) har analyserat om det är rimligt. Slutsaten är att det kan gå, men det blir svårt. Dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av deras analys. […]

Teknik  Samhälle  Fordon  | 2017-06-08

2 miljoner elbilar samt IEA:s sammanfattning av elbilsläget

Två miljoner elbilar fanns i slutet av 2016 enligt en ny rapport från IEA [1,2]. I begreppet elbilar inkluderar IEA batterielbilar, laddhybrider och bränslecellsbilar. Rapporten är bl a baserat på information från EVI (The Electric Vehicles Initiative) länderna, som är tio länder som tillsammans står för ca 95% av all försäljning av elbilar. Sverige är […]

Juni 2016

Fordon  | 2016-06-14

Beskrivning av JRC:s modell om försäljning av lätta fordon med olika drivlinor i EU fram till 2050

Joint Research Centre (JRC) har gjort en modell för att räkna ut marknadsandelar för olika drivlinor för lätta fordon i alla 28 EU-länder under perioden 1995-2050. JRC ska stödja Europeiska kommissionen med evidensbaserade studier för att undersöka förslag om EU policy. Modellen heter Powertrain Technology Transition Market Agent Model (PTTMAM) och är en simuleringsmodell som använder en agentbaserad metod, som innebär […]

Mars 2016

Teknik  Samhälle  | 2016-03-29

33rd International Battery Seminar and Exhibit – del 1 prognoser om elfordon- och batteripris

Idag får ni Johan Scheers bevakning av en batterikonferens. Han skriver om batteripris- och elfordonsprognoser. 33rd International Battery Seminar and Exhibit (ISBE), Fort Lauderdale, 21-24 mars – Rapport 1(2): Ytterligare en prognos för elfordon- och batteripris

Samhälle  Fordon  | 2016-03-03

Prognoser till 2040 samt tips om nyhetsbrev om smart mobility

Idag får ni mer om prognoser. Två konsultfirmor har gissat marknadsandelar för laddbilar för perioden 2030-2040. Förra veckan skrev jag om ett antal prognoser för perioden 2020-2025. Men först ett tips om ett nytt nyhetsbrev.

Februari 2016

Okategoriserade  | 2016-02-17

Prognoser nr 2 – Gissning om när politiska mål för försäljning kan nås

Den här veckan skriver vi om prognoser om försäljning för laddbilar (batterielbilar samt laddhybrider) till 2025/2030. Igår skrev jag om det svåra med att göra prognoser och egenskaper hos de som är riktigt bra på att göra prognoser. En av egenskaperna de är bra på är att bedöma vilka faktorer som driver utvecklingen, men de är […]

April 2015

Fordon  | 2015-04-16

TCO-studier, prognoser och kunders preferenser del 1

Trots att HEV kan vara en god ekonomisk affär för en del kunder i Tyskland idag, så har HEV endast 0,9% av marknaden [1]. Det finns också länder/regioner/städer där laddfordon med subventioner är ekonomiska i jämförelse. Ni kan t ex använda amerikanska Alternative Fuels Data Center beräkningsmodell Vehicle Cost Calculator, samt inkludera subventioner för upp till 10 000 […]

Mars 2015

Samhälle  | 2015-03-19

Vad blir konsekvenser av mindre kostnad av importerade fossila bränslen

Idag får ni tips om två rapporter.

Januari 2015

Okategoriserade  | 2015-01-29

200 fordonschefer tolkar trender och gissar framtid

Davos höjdarmöte var förra vecka. Många sessioner sändes live. En var en intervju med Mary Barra (hela intervjun finns att se), som är chef för GM. Hon sa mycket, men ett extra intressant citat om fordonsindustrin var ”We think there may be more change in the next five to ten years than there have been in […]