Utforska / Ovonic

April 2016

Teknik  | 2016-04-07

Varför är det så tyst om NiMH-batterier?

Idag får ni Helena Bergs beskrivning av utvecklingen av NiMH-batterier (Nickel Metallhydrid-batterier).