Utforska / Newcastle

November 2013

Samhälle  | 2013-11-25

Förutsättningarna för elfordon

skrivet av Martina Wikström, KTH. Under EVS’ tre dagar följde jag ett sessionsspår som handlade om affärsmodeller, public policy och beteendestudier. Vetenskapligheten hos presentationerna varierade kraftigt men nästan samtliga gav mig nya insikter om både elfordon och kanske även livet i stort som t.ex. att i början på 90-talet kunde kändisar påverka samhällsutvecklingen lika mycket som […]