Utforska / Marknadsprognoser

Januari 2018

Samhälle  E-mobilitet  Fordon  | 2018-01-12

Analys av Global Automotive Executive Survey 2018

Ungefär 900 chefer har fått tycka till om bilindustrins framtid [1,2]. Cheferna är både från värdekedjan längs fordon- och ict-sektorn. De är från 43 länder samt på olika nivåer. 25 procent är VD:ar eller styrelseordförande. KPMG har också frågat ca 2000 konsumenter från 42 länder. Enkäten är genomförd av KPMG, som är et internationellt revisions- och […]

Juni 2017

Okategoriserade  | 2017-06-12

"CAN WE REACH 100 MILLION ELECTRIC CARS WORLDWIDE BY 2030? A modelling/scenario analysis"

Världen hade i slutet av 2016 ca 2 miljoner laddbara personbilar. Många anser att världen bör ha 100 miljoner laddbara personbilar 2030 om vi ska klara klimatmålen. Organisationen Global Fuel Economy Initative (GFEI) har analyserat om det är rimligt. Slutsaten är att det kan gå, men det blir svårt. Dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av deras analys. […]

September 2016

Fordon  | 2016-09-09

100 miljoner laddbara personbilar globalt 2030?

Det finns ungefär 23 351 laddbara bilar i Sverige efter augusti månad, fördelat på 7 969 batterielbilar och 15 382 laddhybridbilar [1]. Det finns ungefär 1,25 miljoner laddbara personbilar globalt nu [2]. I samband med klimatmötet i Paris antogs ”Declaration on Electro-mobility” som bl a har målet 100 miljoner laddbara personbilar globalt på vägarna 2030 [3]. Forskare från […]

Maj 2016

Fordon  Samhälle  Teknik  | 2016-05-03

Roland Berger om framtiden för CO2 policy vägtransporter i EU 2030

Ett antal bilföretag och oljeföretag har låtit konsultfirman Roland Berger göra en studie om att hitta kostnadseffektiva sätt att minska växthusgasutsläppen från vägtransportsystemet i EU fram till 2030. Slutsatserna är värda att lyssna på. Kanske inte för att de är sanna utan för vilka som säger det. Dagens nyhetsbrev är en beskrivning, samt lite analys […]

Februari 2016

Okategoriserade  | 2016-02-17

Prognoser nr 2 – Gissning om när politiska mål för försäljning kan nås

Den här veckan skriver vi om prognoser om försäljning för laddbilar (batterielbilar samt laddhybrider) till 2025/2030. Igår skrev jag om det svåra med att göra prognoser och egenskaper hos de som är riktigt bra på att göra prognoser. En av egenskaperna de är bra på är att bedöma vilka faktorer som driver utvecklingen, men de är […]

Okategoriserade  | 2016-02-16

Prognoser del 1 – The Art and Science of Prediction

2010 gjorde jag en sammanställning av 11 internationella prognoser om försäljning av batterielbilar år 2020. De trodde alla på en marknadsandel på 3-4% av bilförsäljningen 2020. Det är i storleksordningen ca 3-4 miljoner BEV (Battery Electric Vehicle)/år 2020. Som en fortsättning på det utskicket läste jag en bok som kom ut 1980 som heter Elfordon i Sverige? […]

Mars 2015

Samhälle  Fordon  | 2015-03-18

Försäljning av laddelfordon i sexton länder

Idag får ni en sammanfattning av Global EV Outlook 2015 Update. Den innehåller statistik för laddelfordon och laddinfrastruktur från de 16 länder, som är de största aktörerna.

Februari 2015

Samhälle  | 2015-02-03

Marknadstrender för xEV – AABC Europe del 1

Helena Berg har varit på AABC Europe, som är en av de stora konferenserna om batterier och fordon. Idag får ni den första delen av hennes bevakning. Dagens bevakning handlar om marknadstrender för fordon med eldrivlina, Kinas marknad för alternativa drivlinor samt 48V-system.